24. Педагошки форум сценских уметности "Фолклор у музичкој педагогији"

Код одобреног скупа: 613  

Конференција

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50Милена Петровић
pepa.magare@gmail.com
0118325525
063276868

24. Педагошки форум сценских уметности "Фолклор у музичкој педагогији"

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Милена Петровић , Факултет музичке уметности

2

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Милена Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
063276868
pepa.magare@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет музичке уметности 

Радно место:

музиколог и музички педагог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 Факултет музичке уметности Асистент приправник
2001 2003 Факултет музичке уметности Асистент приправник
2003 2007 Факултет музичке уметности Асистент
2007 2010 Факултет музичке уметности Асистент
2010 2010 Факултет музичке уметности Наставник
2010 2014 Факултет музичке уметности Доцент
2014 2019 Факултет музичке уметности Ванредни професор
2019 2020 Факултет музичке уметности Ванредни професор
2020 2035 Факултет музичке уметности Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Солфеђо универзитетска е-учионица Коаутор Зборник радова 7. међународног скупа „Глазбена педагогија у свјетлу садашњих и будућих промјена" 2021
Има ли хипокризије у музичкој педагогији? Аутор Зборник радова 6. међународног скупа „Глазбена педагогија у свјетлу садашњих и будућих промјена: глазба у школи – стање и перспективе“ 2020
Benefits on classical concerts on students' wellbeing – Results from the European research project Коаутор Зборник радова 22. међународног Педагошког форума сценских уметности „Заједничко музицирање у образовању“ 2020
Body score – A multimodal representation of two-part melodies Коаутор Зборник радова 22. међународног Педагошког форума сценских уметности „Заједничко музицирање у образовању“ 2020
Group singing and collective identity Аутор Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani/The Journal of Music Education of the Academy of Music in Ljubljana 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Хармонска пратња (у штампи), Београд: Чаробна фрула (у штампи) Аутор
The Importance of Vowels in Music Education, 2017, London: iMerc International Music Education Research Center Аутор
Улога акцента у српској соло песми, 2014, Београд: Службени гласник Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан управног одбора Српске концертне асоцијације (СКА)
Национални координатор за Србију при Европској асоцијацији за музику у школи (European Association for Music in School EAS)
Члан управног одбора Европске асоцијације за музику у школи (European Association for Music in School EAS)
Председник Српског форума за истраживање у музичкој педагогији (СФИМП)
Члан светских зоомузиколога http://www.zoomusicology.com/Zoomusicology/Zoomusicologists.html