Teaching English as a Foreign Language through Graphic Novels (Употреба графичких романа у настави енглеског језика)

Код одобреног скупа: 610  

Летње и зимске школе

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Milana Mijalkovica 14Вера Савић
verasavic035@gmail.com
0358223805
0637015105
0358223805

Teaching English as a Foreign Language through Graphic Novels (Употреба графичких романа у настави енглеског језика)

Циљ скупа је да се кроз употребу графичких романа у настави енглеског језика развијају језичка знања и вештине ученика и компетенција: одговорно учешће у демократском друштву.

1. Јачање одговорног учешће у демократском друштву и толеранције у настави енглеског језика 2. Јачање свести о култури и интеркултуралне осетљивости у настави енглеског језика 3. Развој визуелне писмености у настави енглеског језика 4. Употреба графичких романа у настави енглеског језика 5. Развој стратегија читања у настави енглеског језика 6. Креирање наставних материјала за изабране графичке романе 7. Креирање наставних активности за изабране графичке романе 8. Драмске активности у настави енглеског језика 9. Демонстрација развоја толеранције употребом графичких романа 10. Употреба графичких романа у настави: рефлексивни приступ

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

доктор лингвистичких наука Вера Савић , Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевц
доктор наука Џоан (Joan) Кенг Шин (Kang Shin) , Универзитет Џорџ Мејсон, Педагошки факултет, Ферфа
дипломирани професор енглеског језика и Ивона Ранђеловић , ОШ „Вук Караџић“, Печењевце

3

80

Наставник предметне наставе - основна школа

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Факултет педагошких наука у Јагодини, Јагодина 28.08.2021. 37