"Како приступити теми страдању Рома током Другог светског рата и антициганизму у данашњем друштву"

Код одобреног скупа: 61  

Симпозијум

Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu
Luke Vojvodića 35, BeogradRužica Dević
ruzica.devic@gmail.com
0637095161
0637095161

"Како приступити теми страдању Рома током Другог светског рата и антициганизму у данашњем друштву"

Циљ одржавања симпозијума је подршка развоју учења о геноциду над Ромима на простору окупиране Србије током Другог светског рата; упознавање наставника са најновијим научним достигнућима о положају и страдању Рома током Другог светског рата, оснаживање капацитета наставника (стручних сарадника, педагошких асистената) за бављење најтежим друштвеним трагедијама и злочинима у савременој историји, уоч

Историја, култура и језик Рома; страдање Рома у окупираној Србији током Другог светског рата; педагошки изазови у настави; превазилажење и разградња друштвених стеретиопа.

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Доктор историјских наука Милован Писари , Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту
МА Никола Радић , Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту

4

8

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

3 РСД