"Како приступити теми страдању Рома током Другог светског рата и антициганизму у данашњем друштву"

Код одобреног скупа: 61  

Симпозијум

Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu
Luke Vojvodića 35, BeogradRužica Dević
ruzica.devic@gmail.com
0637095161
0637095161

"Како приступити теми страдању Рома током Другог светског рата и антициганизму у данашњем друштву"

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Доктор историјских наука Милован Писари , Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту
МА Никола Радић , Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту

4 дана (укупно време рада: мин.)

8

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Милован Писари

Реализатор и модератор
0658425876
cieh.chre@gmail.com
Звање:

Доктор историјских наука 

Установа:

Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту 

Радно место:

Историчар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Национална међуресорна радна група Србије о образовању о Холокаусту члан
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рад Међусавезничке Комисије за испитивање бугарских злочина у Србији у Првом светском рату. од Скопља до Париза, Зборник радова са међународне конференције Велики рат, Србија, Балкан и велике силе, Институт за стратегијска истраживања и Историјски институт, Београд, 45-62. Аутор Објављен рад 2014
Октобар 1941. 31 дан злочина Холокауста, геноцида и терора нацистичке Немачке и колаборационистичке власти у Србији, Историјски архив града Београда, Београд (каталог изложбе) Коаутор Излагање 2015
Прилог историји Првог светског рата из женског угла, Зборник радова Међународне Конференције Архива, медији, култура сећања у Првом светском рату, 178-188. Аутор Објављен рад 2014
Occupazione italiana e violenza ai civili nel Carnaro. 1941-1942, «Contemporanea. Rivista di storia dell’800 e del ’900, 3-2013», 387-408. Аутор Објављен рад 2013
La memoria delle vittime civili in Serbia Conference Proceedings workshop Balcani, Europa: violenza, politica, memoria, Quaderni della Fondazione “Venezia per la ricerca sulla pace”, Venezia, 255-280. Аутор Објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Sul fronte balcanico. Guerra e popolazione civile in Serbia tra il 1914 e il 1918, Ca’ Foscari University Press, Venice (у штампи) Аутор
The Suffering of the Roma in Serbia during the Holocaust, Forum for Applied History and Rosa Luxemburg Stiftüng, Belgrade, 2014. Аутор
Milovan Pisarri, Rena Rädle (Ур.) Места страдања и антифашистичке борбе у Београду 1941-1944. Приручник за читање града, Форум за примењену историју и Фондација Роза Луксембург, Београд, 2013. Коаутор

Никола Радић

Реализатор и модератор
063247856
cieh.chre@gmail.com
Звање:

МА 

Установа:

Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту  

Радно место:

Уметник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2018 Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту Ко-оснивач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Октобар 1941", Центар за истраживање и едукацију о Холокаусту, Историјски архив града Београда галерија Синагога народног музеја у Нишу, Историјски архив града Новог Сада и Спомен парк 21. Октобар у Крагујевцу Коаутор Излагање 2016
"Датум истека", на изложби Актополис, Гете институт Београд Аутор Излагање 2016
"Замењени 2:1", Студентски културни центар, Крагујевац Аутор Излагање 2015
"Предвидљиви исходи" на "Europe. South East - Recorded Memories”, Гете институт и Музеј фотографије Braunschweig, Collegium Artisticum Сарајево, Музеј историје Југославије и друге локације Аутор Излагање 2014
"Грозница - Нумизматичка вредност" на изложби "Vot Ken You Mach", KhD - Kunsthaus Dresden Коаутор Излагање 2013