Лет кроз Дигитални свет 2

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 609  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Лет кроз Дигитални свет 2

Упознавање учесника са програмом и планирањем новог наставног предмета, као и указивање на садржаје и наставна средства који доприносе остваривању исхода и успешној реализацији наставе предмета Дигитални свет.

1. Дигитални свет: настава информатике у првом цилкусу основног образовања и васпитања 2. Дигитални свет у контексту плана наставе и учења 3. Дигитални свет: од програма до учионице 4. Дигитални свет: садржаји и наставна средства који воде ка остваривању исхода

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

/ Катарина Радосаваљевић , ОШ "Вељко Дугошевић" Београд
Спец. обр.тех, ма обр.пол, пед. саветник Невена Перић , ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Педагошки саветник, мастер обр. политике Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије

1

1000

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

800 РСД