Дигитални свет у мојој учионици 2

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 608  

Вебинар

МВ центар за образовање и образовне политике
Ивањица Мркочевац б.б.Марија Лакићевић
mvcentar@gmail.com
032664851
0638387134

Дигитални свет у мојој учионици 2

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

мастер професор језика и књижевности Марија Лакићевић , ОШ "Михаило Петровић Алас"
педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд
мастер, дипломирани математичар Оливера Тодоровић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
професор разредне наставе  Жељана Радојичић Лукић , OШ “Милан Ракић“ Мионица
дипломирани математичар, професор матема Милица Докљанов , ОШ“Михаило Петровић Алас“

2

200

Наставник разредне наставе

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Онлајн 25.08.2021. 80
2 Zum 04.09.2021. 14
3 Зум 05.10.2021. 44

Радне биографије


Марија Лакићевић

Члан програмског одбора и модератор
0638387134
marijalakicevic@yahoo.com
Звање:

мастер професор језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Михаило Петровић Алас" 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2021 ОШ "Михаило Петровић Алас" наставник српског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигитални свет у мојој учионици Аутор ЗУОВ 2020
Гугл учионица - могућности и изазови Аутор ЗУОВ 2021
Изазови у образовно-васпитном раду и заједничко креирање образовних политика у Србији и земљама региона Аутор ЗУОВ 2019

Јасмина Стојковић

Члан програмског одбора и реализатор
0645722457
jasmina.stojkovic2020@gmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2009 ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Браничево професор разредне наставе
2009 2016 ОШ ,,Иво Лола Рибар“ Велико Градиште п професор разредне наставе
2016 2016 ОШ ,,Драгојло Дудић“ Београд в.д. директор школе
2016 2021 ОШ ,,Краљ Александар I“ Нови Београд професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник Реализатор Национална обука 2018
Развој дигиталних компетенција Реализатор Национална обука 2019
Дигитално компетентан наставник за примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала Предавач Симпозијум 2019
Дигитални свет у мојој учионици Реализатор Вебинар 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Заједно до успеха, Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште, 2014. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије (ANN ex YU) Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Савеза учитеља Републике Србије
Члан Друштва учитеља Београд
Члан Креативе
Еду Балкан

Оливера Тодоровић

Члан програмског одбора и реализатор
0641407177
otodorovico@gmail.com
Звање:

мастер, дипломирани математичар 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1984 Петар Драпшин, Никола Тесла Професор математике
1984 1986 Виша геодетска школа Асистент математике
1986 1989 Београдска банка Програмер
1989 1990 Београдска банка инжењер
1990 2002 Београдска банка data base administrator Систем
2002 2006 Балетска школа Лујо Давичо професор информатике
2006 2008 ЗВКОВ Саветник-координатор
2008 2010 Саветник-координатор Саветник-координатор
2010 2010 ЗУОВ Руководилац сектора
2010 2011 ЗУОВ Руководилац ЦПР
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Алгоритамски начин мишљења Аутор Вебинар Дигитални свет 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину, 2021. , Налед (Преведен је на све језике националних мањина и налази се на сајту МПНТР, ЈДП-а, ЗУОВ-) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан жирија за награду за конкурс Магија у рукама наставника, 2020

Жељана Радојичић Лукић

Члан програмског одбора и реализатор
063394251
zeljanaradojicic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе  

Установа:

OШ “Милан Ракић“ Мионица 

Радно место:

професор разредне наставе  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1992 ОШ „Иван Марковић Ирац“ Бановићи, Република Босна и Херцеговина учитељ
1992 1993 Дечји вртић „Невен“ Мионица васпитач
1993 1993 Општина Оџак, Босна и Херцеговина саветник
1994 1995 ОШ „Алекса Шантић“ Оџак, Босна и Херцеговина Наставник биологије, учитељ
1996 1996 Градска библиотека „Милован Глишић“ Мионица библиотекар
2006 2010 Савез учитеља Србије члан УО
2012 2021 Дечји искуствени центар Чаробно село, Бања Врујци директор
2015 2016 УГ Креатива – креативно образовање потпредседник
2013 2015 УГ Креатива – креативно образовање Члан УО
1996 2015 ОШ „Милан Ракић“ Мионица учитељ
2015 2016 Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра
2016 2019 ОШ „Милан Ракић“ Мионица учитељ
2020 2021 УГ Креатива – креативно образовање председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интегративна настава-насушна потреба савремнеог образовног процеса. Образовна технологија, 4, 367-378 Аутор објављен рад 2011
Различити нивои сложености. Образовна технологија, 2, 219-220 Аутор објављен рад 2015
Светска недеља образовања Предавач Предавач излагање 2015
Светски форум образовања, Њу Дехи, Индија, Предавач излагање 2019
Методички пример унутарпредметне интеграције српског језика „Небеска река“. Креативна школа Коаутор објављен рад 2010
Методички пример целовите интеграције „Бела Грива“, Креативна школа Аутор објављен рад 2009
Методички приступ обради епске песме „Косовски бој“, Дигитална школа Коаутор објављен рад 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Они су ХЕРОЈИ Делегација Европске уније у Србији 2020
Global Teacher Award AKS Awards, Delhi 2019
Global Teacher Prize, top 50 Varkey fondacija, London 2018
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2013
„Entrepreneurial communities“ Европскатренинг фондација, Агенција Европске Уније 2014
Друга награда на Конкурсу Дигитални час у категорији Природне науке, рад „Чаробна природа“ Министарство за телекомуникације и информационо друштво 2012
Најбољи едукатор Србије Удружење за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“ 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЕдуБалкан, заједница наставника родитеља и ученика - оснивач
Друштво учитеља Мионица
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије - оснивач
Удружење КРЕАТИВА, председник

Милица Докљанов

Члан програмског одбора и реализатор
0638243892
dokljanovmilica@yahoo.com
Звање:

дипломирани математичар, професор матема 

Установа:

ОШ“Михаило Петровић Алас“ 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2006 Електротехничка школа „Земун“ професор математике
2006 2008 Електротехничка школа „Земун“ Професор информатике и рачунарства
2007 2012 ОШ“Михаило Петровић Алас“ Наставник рачунарства и информатике
2011 2014 Медицинска школа Звездара Професор математике
2012 2021 ОШ“Михаило Петровић Алас“ Наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Информатички координатор полагања завршног испита и уписа у средње школе Извођач излагање 2012
Предузетништво у настави Коаутор излагање 2017
Информатички координатор електронског дневника Извођач излагање 2017
Едукација запослених за коришћење електронског дневника Предавач излагање 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан друштва математичара Србије