Припреме за почетак школске 2021/2022. године

Код одобреног скупа: 607  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Припреме за почетак школске 2021/2022. године

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
/ Дејан Миловановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани економиста Зоран Касаловић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Доктор наука Др Милан Пашић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Доктор биолошких наука Проф. др Ивица Радовић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
/ Срђан Брајовић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани економиста Милутин Ђуровић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Специјалиста развојне психологије и психопатологије Јасмина Јовановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани филолог Весна Загорац , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани историчар Богољуб Лазаревић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Помоћник директора Канцеларије за јавне набавке Иносав Ковачевић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани правник Хана Хукић , Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
Дипломирани правник Сандра Дамчевић , Канцеларија за јавне набавке
Дипломирани економиста Ивана Ђенић , Канцеларија за јавне набавке
Доктор економских наука Др Душко Пејовић , Државна ревизорска институција

4

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Перо Кнежевић

Модератор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП 

Радно место:

Председник удружења 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП Председник удружења
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 1111

Дејан Миловановић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Посебни саветник и шеф кабинета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Посебни саветник и шеф кабинета
2017 2020 Министарство државне управе и локалне самоуправе Шеф кабинета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Зоран Касаловић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Државни секретар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Државни секретар
2017 2020 Министарство државне управе и локалне самоуправе Државни секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Др Милан Пашић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Помоћник министра 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Проф. др Ивица Радовић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Доктор биолошких наука 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Државни секретар  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Државни секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Срђан Брајовић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Помоћник министра за финансије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра за финансије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Милутин Ђуровић

Реализатор
016557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Помоћник министра за ученички и студентски стандард и инвестиције 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра за ученички и студентски стандард и инвестиције
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Јасмина Јовановић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Специјалиста развојне психологије и психопатологије 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Помоћник министра за инспекцијске послове 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра за инспекцијске послове
2003 2020 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Просветни инспектор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Весна Загорац

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани филолог 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Начелник одељења за инспекцијске послове 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Начелник одељења за инспекцијске послове
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Богољуб Лазаревић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани историчар 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја /
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Иносав Ковачевић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Помоћник директора Канцеларије за јавне набавке 

Установа:

Канцеларија за јавне набавке 

Радно место:

Помоћник директора Канцеларије за јавне набавке 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 2021 Канцеларија за јавне набавке Помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Хана Хукић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани правник 

Установа:

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки 

Радно место:

Председник Републичке комисије  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 2021 Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавне набавке Председник комисије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Сандра Дамчевић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани правник 

Установа:

Канцеларија за јавне набавке 

Радно место:

Директор Канцеларије за јавне набавке 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 2021 Канцеларија за јавне набавке Директор Канцеларије за јавне набавке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Ивана Ђенић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Канцеларија за јавне набавке 

Радно место:

Заменик директора Канцеларије за јавне набавке 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 2021 Канцеларија за јавне набавке Заменик директора Канцеларије за јавне набавке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /

Др Душко Пејовић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Доктор економских наука 

Установа:

Државна ревизорска институција 

Радно место:

Генерални државни ревизор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2021 Државна ревизорска институција Генерални државни ревизор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ /