Izazovi rukovođenja ustanovom – zakonodavni okvir i praksa (obrazovanje i vaspitanje, javne nabavke, jpp)

Код одобреног скупа: 604  

Саветовање

Центар за менаџмент доо - огранак Институт за јавни менаџмент
Саве Јовановића 69, БеоградМарко Шпилер
mspiler@gmail.com
0113962532
0642480025

Izazovi rukovođenja ustanovom – zakonodavni okvir i praksa (obrazovanje i vaspitanje, javne nabavke, jpp)

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

мастер политиколошкиња Андријана Јовановић , Институт за политичке студије
дипломирани правник Драган Цвијић , Инфраструктура железнице Србије а.д.
дипломирани правник Иван Шпрајц , Филозофски факултет
дипломирани економиста Марко Шпилер , Центар за менаџмент доо
самостални саветник у Сектору за средње Милош Благојевић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
дипломирани правник Милош Јовић , Електромрежа Србије
дипломирани дефектолог Милован Марковић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту Београд
дипломирани криминолог Муамер Муфтић , Цента за менаџмент доо
професор Славица Јашић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја

3

50

Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања 22.08.2021. 93
2 Niš 01.09.2021. 53

Радне биографије


Андријана Јовановић

Члан програмског одбора и модератор
0113962532
anikafpn@gmail.com
Звање:

мастер политиколошкиња 

Установа:

Институт за политичке студије 

Радно место:

истраживачица 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2014 Факултет политичких наука Београд Демонстраторка у настави, на предметима Јавна управа, Јавне
2012 2014 Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе Сарадница у Кабинету министра
2015 2021 Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије Заменица председника Комисије
2015 2018 Висока школа за пословну економију и предузетништво, Београд Асистенткиња у настави
2018 2021 Институт за политичке студије, Београд Истраживачица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Contribution of Public-Private Partnership to the Development of the Energy Efficiency Market“ Аутор Proceeding the 2nd International Conference on Urban Planning ICUP 2018, November 14-17, 2018, Facultyof Civil Engineering and Arhitecture, University 2018
„Јавно-приватно партнерство као начин решавања еколошких проблема и пример друштвено одговорног пословања у Србији“ Коаутор 5th International Scientific Conference Agribusiness MAK-2018 „European Road to Success“ IPARD 20152020, 25-26. јануар 2018, Етно Центар - ГЕГУЛА, Кра 2018
„Ефекти јавно-приватног партнерства као модела финансирања у Републици Србији“ Коаутор Институције и економија - шта (не) можемо урадити боље, Четврти научни скуп Универзитета Источно Сарајево, 1-2. септембар 2017, Универзитет Источно Са 2017
Legal and Institutional Framework of the Public-Private Partnership in the Republic of Serbia“ Аутор Conference on Urban Planning ICUP 2016, November 18-19, 2016, Facultyof Civil Engineering and Arhitecture, University of Nis Urban Planning Cluster 2016
„The Role and Importance of the Public-Private Partnership in the Republic of Serbia in Financing Local Economic Development“ Аутор Proceedings, Local Economic and Infrastructure Development of SEE in the Context of EU, September 20-21, 2013, Academy of Sciences and Arts Bosnia an 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Коментар Закона о јавно-приватном парнерству и концесијама, према стању законодавства од 07. јануара 2017. године“ Службени гласник и Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017. Коаутор
„Развојни потенцијал јавно-приватног партнерства у Републици Србији“ (прегледни рад), Ревизор, Институт за економику и финансије, Година XX, Београд, 78/2017. Аутор
„Урбано уређење и системски капацитети града Београда“ (оригинални научни рад) Администрација и јавне политике Институт за политичке студије Година II, vol. 4, Београд, 1-2/2016 Аутор
„Карактеристике система локалне самоуправе у Републици Србији“ Политички живот - часопис за анализу политике Центар за демократију Факултета политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, 12/2015. Аутор
„Принцип проактивне транспарентности и отворености у раду парламента: случај Србија“ (прегледни рад) Политичка ревија - часопис за политикологију, комуникологију и примењену политику Институт за политичке студије, Година (XXVII) XIV, vol=42, Београд, 1/2015. Аутор
„Нови приступи мањинском питању: децентрализација и националне мањине - случај Србија“ (оригинални научни рад) Национални интерес - часопис за национална и државна питања Институт за политичке студије, Година XI, vol. 23 Београд, 2/2015. Коаутор

Драган Цвијић

Реализатор
0113962532
drcvijo1405@yahoo.com
Звање:

дипломирани правник 

Установа:

Инфраструктура железнице Србије а.д. 

Радно место:

саветник директора јавних набавки  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2008 Адв.канцеларија Горан И. Видаковић адвокатски приправник
2008 2018 Град Београд Служба за централизоване јавне набавке Начелник одељења за спровођење централизованих ј.н. добара,
2018 2021 Република Србија – Управа за јавне набавке Руководилац Групе за надзор поступака јавних набавки
2021 2021 Инфраструктура железнице Србије а.д. Саветник директора јавних набавки
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јавне набавке Предавач Саветовање ЦМН 2020

Иван Шпрајц

Модератор
0113962532
isprajc@gmail.com
Звање:

дипломирани правник 

Установа:

Филозофски факултет 

Радно место:

сарадник на Одсеку за социологију Филозо 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2005 Катедра за Управно право Правног факултета у Загребу асиситент, млађи асистент
2005 2006 Уред за законодавтсво Владе РХ саветник
2006 2008 Управни одјел Друштвеног велеучилишта у Загребу велеучилишта виши предавач
2008 2016 Велеучилиште Никола Тесла , Госпић виши предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Именовање члана Државне комисије за контролу поступка јавне набавке Аутор Свеске за јавно право 2018
Управни надзор над проведбом прописа у јавној набави Аутор Право и порези 2017
Одбацивање непотпуне жалбе у Закону о јавној набави Аутор Одвјетник 2017

Марко Шпилер

Члан програмског одбора и реализатор
0642480025
mspiler@gmail.com
Звање:

дипломирани економиста  

Установа:

Центар за менаџмент доо 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2014 ЈКП Београдске електране директор набавке
2014 2016 Јединица за урављање пројектима РС директор набавке
2014 2021 Висока школа за дизајн технологију и менаџмент Београд, Висока пословна струковн Професор, професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јавно приватно партнерство у Србији - од теорије до праксе Аутор Билтен БЕ 2012
Циљеви и обезбеђивање конкуренције у поступку јавне набавке у форми "Интерног акта наручиоца" Аутор Институ за економију и право 2014
Набавка екскурзије применом оквирног споразума Аутор Менаџмнет јавних набавки 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Јавне набавке – теорија и пракса“ (са групом аутора), Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018 Аутор
„Организација јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Аутор
„Јавне набавке у установама образовања и васпитања“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Коаутор
„Систем и пракса јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Аутор
„Форензика јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2017. (212 стр. – коаутор Др Наташа Тањевић) Коаутор
„Менаџмент јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2015. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Комора јавних набавки Србије- Председник

Милош Благојевић

Реализатор
0113962532
milos.blagojevic@mpn.gov.rs
Звање:

самостални саветник у Сектору за средње  

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

дипломирани географ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја самостални саветник
2016 2017 Министарство просвете, науке и технолошког развоја посебни саветник министра
2014 2016 ОШ „Ј.Ј.Змај“ Панчево директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Актуелности у образовању Предавач Саветовање 2020

Милош Јовић

Реализатор
0113962532
jovicmil76@gmail.com
Звање:

дипломирани правник 

Установа:

Електромрежа Србије  

Радно место:

стручњак за послове набавке 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Електромрежа Србије АД Београд стручњак за послове набавке
2013 2019 Управа за јавне набавке, Београд Руководилац групе за развој система јавних набавки
2009 2012 Диеркција за изградњу општине Стара Пазова ЈП Руководилац сектора за планирање, правне и опште послове
2005 2009 Simex d.o.o. Нови Сад Директор пословне јединице Београд
2004 2005 Тоp Brands Distribution d.o.o. Београд Шеф правног сектора
2003 2004 Координациони центар за Косово и Метохију, Београд Саветник у Одељењу правосуђа и људских права
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Припрема понуде и заштита права Реализатор ОЕЦД 2016
Обука за судије и тужиоце из области јавних набaвки Реализатор Правосудна академија 2017
Надзор и праћење јавних набавки у РС Реализатор World bank 2018
Професионализација јавних набaвки у РС Реализатор World bank 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Изазови јавних набавки, 2017, Инг-Про Аутор
Саветник за јавне набавке, 2015, Инг-Про Аутор
Приручник о јавним набавкама, 2015-2019, Forum Media Аутор
Јавне набавке теорија и пракса – зборник радова о јавним набавкама, 2018, Центар за менаџмент набавки Коаутор
Јавна набавка грађевинских радова, 2019, Lege Artis Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбоље оцењени предавач у 2018. години Национална академија за јавну управу 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе за израду Закона о јавним набавкама
Члан радне групе за израду Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама

Милован Марковић

Модератор
0113962532
boban.mark@yahoo.com
Звање:

дипломирани дефектолог 

Установа:

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Београд 

Радно место:

просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1997 Хуманитарни фонд «Мадлена Јанковић Организатор хуманитарних активности
2001 2002 Предшколска установа «Звездара» Саветник за групу деце са посебним потребама (аутизам)
2002 2010 Средња занатска школа НХ «Петар Лековић» Наставник теоријске наставе
2010 2019 Средња занатска школа директор
2019 2021 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Београд просветни инспектор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Професионална орјентација у средњој школи Аутор Зборник сажетака 2019
Ставови наставника теоријске и практичне наставе о едукативним способностима адолесцената са лаком интелектуалном ометеношћу Аутор Зборник радова Друштва дефектолога Србије 2012
• Живот на другој страни - (запосленост свршених ученика специјалних школа), Аутор Зборник радова Друштва дефектолога Србије 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радних група у Министарству просвете науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања на изради правилника из области образовања деце са сметњама у развоју, измена и д

Муамер Муфтић

Реализатор
0113962532
mmuftic@gmail.com
Звање:

дипломирани криминолог 

Установа:

Цента за менаџмент доо 

Радно место:

менаџер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2020 ZAMM media Consulting директор
2006 2007 Legat d.o.o. Sarajevo менаџер
2004 2007 Полсовни зборник Сарајево менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Deutsche Gesellchaft für Internatinale, Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Аутор „Strengthening of Public Institutions 2018
Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine Коаутор borbe protiv korupcije u javnim nabavkama „Drugi međunarodni simpozij Javne nabavke u BiH 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Javne nabavke - Zbirka pitanja i odgovora“ Sarajevo 2014. Izdavač: ZAMM media Consulting d.o.o. Sarajevo Аутор
Zakon o javnim nabavkama sa komentarom i presudama Evropskog suda pravde“ Sarajevo 2015. Izdavač: ZAMM media Consulting d.o.o. Sarajevo ISBN 978-9958-0335-0-6 Коаутор

Славица Јашић

Члан програмског одбора
0113962532
slavica.jasic@mpn.gov.rs
Звање:

професор  

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

виши саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2003 Ош Вељко Влаховић наставник разредне наставе
2003 2006 Основна школа „Бранко Радичевић“, Нови Београд; професор разредне наставе
2006 2009 Министарство просвете Републике Србије – Школска управа са седиштем у Београду просветни саветник;
2009 2011 Сектор за основно и предшколско образовање и васпитање; начелник-виши саветник
2014 2017 Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање; виши саветник, руководилац Групе за послове основног образов
2017 2021 Одељење за послове предшколског и основног образовања и васпитања виши саветник, начелник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
психосоцијална едукација са акцентом на креативни развој деце кроз позоришне представе – Предавач Дом за незбринуту децу Јован Јовановић Змај, Звечанска 2015
Прва међународна образовна конференција, Предавач Чачак 2013
Образовање као кључ успеха – финско искуство Предавач Амбасаде Финске и Министарства просвете науке и технолошког развоја 2013
Пројекат „Друга шанса“, завршна конференција Предавач Београд 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Унапређивање квалитета рада наставника увођењем стандарда за професију наставника, Српска Академија образовања, 2010. Аутор
Мекдоналидизација у ИНСЕТ-у, Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет Чачак, 2012. Аутор
Иновативни модели рада у настави mлађих разреда -проблемска настава, Директор, Београд, 2009 Аутор