„УВОЂЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”

Код одобреног скупа: 603  

Саветовање

Академија Филиповић
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, ЈагодинаБратислав Филиповић
akademijafilipovic@gmail.com
0358200999
0638249999

„УВОЂЕЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА”

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

2

90

Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел „Цептер“ Врањачка Бања 10.10.2021. 80
2 Хотел „Цептер“ Врањачка Бања 03.12.2021. 43
3 Хотел „ Данубиа парк “ Сребрно Језеро 09.05.2022. 14

Радне биографије


Братислав Филиповић

Реализатор и модератор
0638249999
akademijafilipovic@gmail.com
Звање:

дипломирани економиста мастер 

Установа:

Академија Филиповић 

Радно место:

директор, инструктор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Центар за образовање Академија ФБФ Директор, инструктор
2010 2020 Академија Филиповић Директор, инструктор
2004 2015 ЈП Нови пут Уредник, новинар сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ОБРАЗОВАЊУ- УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ” Аутор Објављен рад/ излагање (2019) 2019
Ученичке задруге од теорије до праксе Аутор Објављен рад/излагање 2019
Пројекат Србија - Бугарска бр. ЦБ007.1.21.030 Интеррег -ИПА ЦБЦ Булгариа -Сербиа “Young entrepreneurs of today - successful people of tomorrow” Предавач Објављен рад/излагање 2017
SCHOOL INFORMATION SYSTEM – ACADEMY FILIPOVIC INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO ITOP18 Аутор Објављен рад/излагање 2018
17th International Conference THE TEACHER OF THE FUTURE E-PORTFOLIO FOR DIRECTORS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS, ELEMENTARY AND HIGH SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA Аутор Објављен рад/излагање 2018
Contribution of the accredited multimedia seminars of Filipovic academy to the reengineering of the educational processes Аутор Објављен рад/излагање 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Управљање маркетингом у предузећу, 2009 Аутор
Управљање ризицима у осигурању са освртом на осигурање агрокомплекса, 2011 Аутор
Електронско банкарство, 2010 Аутор
Скрипта "Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система" Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Међународно признање Дискоболос 2013 за Е- библиотеку, ЈИСА ЈИСА 2013
Међународна награда Дискоболос 2015 за Е-портфолио за наставнике и ученике, ЈИСА ЈИСА 2015
Захвалница за учешће у НАЦИОНАЛНОМ ДАНУ ДАВАЊА 2019 и допринос развоју филантропије у Србији Српски филантропски форум 2019
Захвалница за допринос и унапређење живота и рада школе ЈУ ОШ "Саво Кажић" Барутана, Подгорица 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Отворена просветна иницијатива, Јагодина
Institute of Knowledge managment, Skopje Macedonia
Привредна комора Србије, РС

Ивана Марковић Гајић

Реализатор и модератор
063593
ivanamarkovic86@yahoo.com
Звање:

самостални саветник 

Установа:

Градска управа града Београда 

Радно место:

мастер економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2010 Агенција за привредне регистре Обрада финансијких извештаја
2010 2021 Градска управа града Београда Самостални саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Институционалне промене као фактор конкурентности земље: пример Србије Аутор Објављен рад/излагање 2013
Инфлација и политика циљане инфлације Народне банке Србије Аутор Објављен рад/излагање 2012
Институционална економија и економска теорија права Аутор Објављен рад/излагање 2012
Процес транзиције и економска политика Аутор Објављен рад/излагање 2012
Конкурентност привреде Турске Аутор Објављен рад/излагање 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Гаусов и Риманов допринос нееуклидскoj геометрији Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ОПИ - Отворена просветна иницијатива, Јагодина
Institute of Knowledge managment, Skopje Macedonia

Марко Станојевић

Реализатор и модератор
0605353799
marko.stanojevic799@gmail.com
Звање:

дипломирани економиста 

Установа:

СМШ"Доситеј Обрадовић" 

Радно место:

Менаџер-кординатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2013 Академија Филиповић Комерцијала, инструктор
2015 2018 Висперо-гмбх менаџер људских ресурса
2018 2021 СМШ"Доситеј Обрадовић" менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Управљање финансијама у бизнису Извођач Објављен рад/излагање 2011
Новац и инфлације Аутор Објављен рад/излагање 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ОПИ - Отворена просветна иницијатива, Јагодина
Institute of Knowledge managment, Skopje Macedonia