Умеће комуникације – вредност слушања са разумевањем

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 602  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Умеће комуникације – вредност слушања са разумевањем

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Школски психолог-педагог Ирена Лободок Штулић , Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД“

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Ирена Лободок Штулић

Члан програмског одбора и реализатор
0642237009
lobodok@open.telekom.rs
Звање:

Школски психолог-педагог 

Установа:

Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД“  

Радно место:

психолог, заступник УГ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2021 Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД“ психолог, заступник УГ
2010 2017 Висока школа ВМА, Београд сарадник у настави за предмете Вештина комуникације I и II
2007 2014 Центар за професионалну подршку,едукацију и развој „ТИМ ПСИХОКОД“ Београд руководилац, психолог, aкредитовани саветник
2001 2007 Агенција за пружање психолошких услуга и псих. едукацију „Психокод“ психолог
1993 1999 ОШ „Краљ Петар Први“, Београд стручни сарадник-психолог
1992 1993 ОШ „Владимир Назор“, Железник стручни сарадник-психолог * положен стручни испит
1991 1992 Образовни центар ПТТ, Београд васпитач у Дому ученика
1991 1991 ОШ „Јосиф Панчић“ Београд стручни сарадник-психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Умеће одрастања Коаутор акредитовани програм стручног усавршавања 2002
Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и разговарају са нама Коаутор акредитовани програм стручног усавршавања 2004
Умеће комуникације 2 – комуникацијске вештине у пракси Коаутор акредитовани програм стручног усавршавања 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник "Умеће одрастања", 1998, Удружење за креативни развој Коаутор
„Искуства у практичном раду са студентима у оквиру предмета Вештина комуникације", 2017, Медија центар „Одбрана“ Коаутор
„Вештине комуникације и решавања конфликата у медијацији“, 2014, Центар за примењену психологију Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољима за рад са најмлађима Градски завод за васпитање и бригу о деци 1986
Признање Друштва Психолога Србије за допринос у раду и развоју Друштва психолога Србије (признање Тиму Психокод) Друштво Психолога Србије 1999
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД“
Друштво Психолога Србије