Умеће комуникације – вредност слушања са разумевањем

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 602  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Умеће комуникације – вредност слушања са разумевањем

Развој свести наставника о важности активног слушања ученика и унапређење компетенција наставника за развој капацитета за комуникацију и емпатију код ученика.

Основна полазишта и циљеви Умећа комуникације Како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама Како да активно слушамо ученике и пружимо им емотивну подршку

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Школски психолог-педагог Ирена Лободок Штулић , Удружење грађана „ТИМ ПСИХОКОД“

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД