НАСТАВНИЧКЕ ВЕШТИНЕ КОЈЕ ДОВОДЕ ДО БОЉИХ УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА

Код одобреног скупа: 60  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

НАСТАВНИЧКЕ ВЕШТИНЕ КОЈЕ ДОВОДЕ ДО БОЉИХ УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА

Информисање наставника о начинима примене савремених модела наставе и вештинама наставника потребним за унапређивањe квалитета наставе и ученичких постигнућа

- Наставничке вештине које утичу на боља ученичка постигнућа - Савремени наставник у савременој настави - Пример добре праксе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор разредне наставе Ивана Благојевић , ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане
Проф. разр. наст., МА образ. политика Невена Перић , ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево
/ Сузана Мијушковић , Основна школа „Николај Велимировић“, Шабац

1

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Дом културе, Цара Душана бб, Трстеник 30.11.2018. 90
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево 07.12.2018. 68