НАСТАВНИЧКЕ ВЕШТИНЕ КОЈЕ ДОВОДЕ ДО БОЉИХ УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА

Код одобреног скупа: 60  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

НАСТАВНИЧКЕ ВЕШТИНЕ КОЈЕ ДОВОДЕ ДО БОЉИХ УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор разредне наставе Ивана Благојевић , ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане
Проф. разр. наст., МА образ. политика Невена Перић , ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево
/ Сузана Мијушковић , Основна школа „Николај Велимировић“, Шабац

1 дана (укупно време рада: мин.)

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Дом културе, Цара Душана бб, Трстеник 30.11.2018. 90
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево 07.12.2018. 68

Радне биографије


Ивана Благојевић

Реализатор и модератор
0648484070
blagoivana@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2018 ОШ „Страхиња Поповић“, Дворане Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сабор учитеља-унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2014
Сабор учитеља-унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2015
Сабор учитеља-унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2016
Сабор учитеља-унапређење наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2017
Симпозијум: Ефикасан наставник=ефикасна школа Аутор Излагање 2013
Стручна трибина: Оцењивање ученика у основној школи Аутор Излагање 2013
Образовање за заштиту животне средине, конференција Аутор Излагање 2014
Улога директора у образовном процесу-прва конференција Мреже ЦСУ Предавач Објављен рад/излагање 2015
Како до ефикасније наставе Аутор Излагање 2014
Како до ефикасније наставе Аутор Излагање 2015
Како до ефикасније наставе Аутор Излагање 2016
Како до ефикасније наставе Аутор Излагање 2017
Како до ефикасније наставе Аутор Излагање 2018
Усавршавањем у установи до професионалне заједнице учења Аутор Излагање 2016
Усавршавањем у установи до професионалне заједнице учења Аутор Излагање 2017
Усавршавањем у установи до професионалне заједнице учења Аутор Излагање 2018
Сарадња поредице и школе у превенцији насиља Реализатор Излагање 2016
Сарадња поредице и школе у превенцији насиља Реализатор Излагање 2017
Сарадња поредице и школе у превенцији насиља Реализатор Излагање 2018
Вештине натавника које позитивно утичу на боља ученичка постигнућа Коаутор Учитељ, СУРС 2017
Укључивање слепе и слабовиде деце у редовни процес наставе Коаутор Објављен рад, ЦОП 2015
Лидерство у образовању и ефикасност школа, сарадња са широм заједницом Аутор Објављен рад, Зборник радова Мрежа ЦСУ 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан УО СУРС-а
Председник Друштва учитеља Крушевца

Невена Перић

Реализатор и модератор
062545054
nsrper@gmail.com
Звање:

Проф. разр. наст., МА образ. политика 

Установа:

ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1997 ОШ „Илија Милосављевић Коларац“, Колари Наставник разредне наставе
1997 2012 ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево Наставник разредне наставе
2012 2018 ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево Педагошки саветник и наставник разредне наставе
1997 2018 Учитељско друштво општине Смедерево Члан Извршног одбора, потпредседник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Трибина "Оцењивање ученика у основној школи" Аутор Излагање 2013
Нове технологије у образовању: Електронске вежбе у настави Дигитални филм у настави – креативно учење Предавач Излагање 2017
Интердисциплинарна амбијентална настава у музеју, Смедеревски зборник 5, Смедерево Аутор Објављен рад 2016
Примена Веб 2.0 алата у основним школама – императив савременог образовања - Зборник радова са VI међународни симпозијум технологије, информатике и образовања - Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања (ФТН, Нови Сад, ЦПНТИ, Нови Сад, ПМФ, Нови Сад, ИПИ, Београд), Чачак Аутор Објављен рад 2011
Иновативни модели у настави – хеуристичка настава, Зборник примера добре праксе учитеља, Ковин, 2008 Аутор Објављен рад 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Гачпар, Т.и Перић, Н. (2013). Завичајна школа наслеђа. Смедерево: Музеј у Смедереву. Аутор
Николић Гајић, Н., Перић, Н. Вукајловић, З. И Гомилановић, С. (2015). Учитељска свеска – педагошка документација за први разред. Београд: Савез учитеља Републике Србије. Аутор
Школска лектира на други начин, 2016., „Дигитални час“, Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду Аутор
Перић, Н. (2011.). VPR1011-02 Збирка сценарија часова на којима су коришћене методе и технике научене на семинару „Читањем и писањем до критичког мишљења“. Сазнали на семинару и применили у пракси – База радова 2011. Доступно на: http://www.zavod.edu.rs/saznali-baza-2011/ Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланство у Учитељском друштву општине Смедерево
Чланство у Савезу учитеља Републике Србије (СУРС)
Комисија СУРС–а за селекцију примера добре праксе за XXIX САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ И X СМОТРУ СТВАРАЛАШТВА УЧИТЕЉА У ОБРАЗВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ, Савез учитеља Републике Србије уз подршку МПНТР, Београд

Сузана Мијушковић

Реализатор и модератор
0648177314
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Установа:

Основна школа „Николај Велимировић“, Шабац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2018 Основна школа „Николај Велимировић“, Шабац Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXI Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2017
XXX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава "Облици у простору" Реализатор Излагање 2016
XXIX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава „Летња школа науке“ Реализатор Излагање 2015
XXVIII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Излагање 2014
Конференцијa „Образовање у функцији заштите животне средине и одрживо гразвоја“, Сокобања Реализатор Излагање 2014
Обука за смањење ризика од катастрофа Реализатор Излагање 2017
28. Зимски сусрети учитеља: „Планирање наставног рада усмерено на образовне стандарде“ Реализатор Излагање 2013
29. Зимски сусрети учитеља: „Јачање професионалних компетенција наставника“ Реализатор Излагање 2014
Зимски сусрети учитеља Реализатор Излагање 2012
РАНОН пројекат – „Разговори наставника о наставницима“ Реализатор Излагање 2013
РАНОН пројекат – „Разговори наставника о наставницима“ Реализатор Излагање 2012
„Сви у школу, будућност за све“ Реализатор Излагање 2010
Трибина Друштва учитеља Шабац (неакредитована) презентација примера добре праксе „Материјали – пројектна настава“ Реализатор Излагање 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља Шапца