"Архимедесова" математичка трибина, 05.12.2017.

Код одобреног скупа: 6  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" математичка трибина, 05.12.2017.

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

магистар математике Тимислав Стошић , Математичко друштво "Архимедес" (сарадник)

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Тимислав Стошић

Реализатор
0641676228
stosic.prof@gmail.com
Звање:

магистар математике 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" (сарадник) 

Радно место:

професор математике (у пензији) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Републички центар за стручно обазовање професор математике
1975 1992 Грађевинска школоа у Београду професор математике
1993 1994 Министарство просвете самосталмни стручни сарадник
1995 2011 Грађевинска школа у Београду професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Четвороугао - нестандарни рачунски задаци, Б-ка МТ/16 Аутор Рад и излагање 2005
Ј.И. Перељман - веелемајстор популаризације математике (и науке уопште). Материјали Републ. семинара за наставнике математаике, "Архимедес" 2009 Коаутор Излагање 2009
Формула једна, али вредна (Наставна библиотека "Математичка трибина") Аутор озлагање и писани материјал 2011
Математика у грађевинарству (Републ. семинар за наставнике математике", "Архимедес", 2014) Аутор Излагање и писани материјал 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математика - уџбеник за III ртазред граађевинске школе (ГРаађевински центар, Београд, 1986) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада МД "Архимедес" Математичко друштво "Архимедес", Беогрда 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за информатику и рачунарство (1993-2013)