"Архимедесова" математичка трибина, 05.12.2017.

Код одобреног скупа: 6  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" математичка трибина, 05.12.2017.

јачање стручних капацитета наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичке лултуре (видокруга) наставника математике

Златни пресек и Фибоначијев низ (у настави и применама) - 2. део

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

магистар математике Тимислав Стошић , Математичко друштво "Архимедес" (сарадник)

1

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД