Како подучавати вештинама комуникације

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 599  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Како подучавати вештинама комуникације

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Јелена Марушић

Члан програмског одбора и реализатор
0637491109
jelena@balance.rs
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

Balance Consulting 

Радно место:

Психолог и едукатор позитивне дисциплине 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 Balance Consulting-Aгенција за пословну едукацију и остало образовање Руководилац за планирање и развој људских ресурса
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Предавање – Родитељство у доба короне Предавач Одржано у сарадњи са Vip mobile 2020
Програм Смирено и доследно васпитање Предавач Програм за родитеље 2019
Радионица – Асертивна комуникација Предавач Одржано студентима у сарадњи са Центром за развој каријере 2016
Coca Cola подршка младима Предавач Одржано у сарадњи са Coca Cola 2018
Радионица – Тимски рад Предавач Одржано студентима у сарадњи са Aiesec Крагујевац 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Бити човек, 2021, https://vaspitanje.com/2021/01/14/biti-covek/ Аутор
Одговорни и самопоуздани мали људи, 2020, https://vaspitanje.com/2020/05/07/odgovorni-i-samopouzdani-mali-ljudi/ Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за учешће и допринос на пројекту „Career days“ Aiesec Крагујевац 2016
Захвалница за подршку у унапређењу положаја младих на породичном смештају Центар за породични смештај и усвојење, Крагујевац 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење пословних жена
Удружење храбриша
Aiesec-партнери
ИКТ кластер централне Србије