Актуелности у раду школе у односу на реформу образовања и васпитања и епидемиолошку ситуацију

Код одобреног скупа: 598  

Саветовање

Основна музичка школа "Невена Поповић"
Булевар револуције 19, 11306 ГроцкаБранка Ивковић-Петронић
direktor.omsgrocka@gmail.com
0118500128
0648545305

Актуелности у раду школе у односу на реформу образовања и васпитања и епидемиолошку ситуацију

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизања нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/област)

Mагистар музичке уметности, пед.саветник Бранка Ивковић-Петронић , ОМШ „Невена Поповић“, Београд
дипл. инжењер шумарства за пејзажну архи Драган Филиповић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
доктор дидактичко-методичких наука Славица Јашић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
дипломирани инжењер машинства, професор Сања Дулаћ , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
специјалиста медицине рада Саша Чапрић , ДЗ "Стари град"
доктор економских наука Марко Шпилер , Центар за менаџмент јавних набавки

2

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Бранка Ивковић-Петронић

Реализатор и модератор
0648545305
direktor.omsgrocka@gmail.com
Звање:

Mагистар музичке уметности, пед.саветник 

Установа:

ОМШ „Невена Поповић“, Београд 

Радно место:

директор ОМШ „Невена Поповић“ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2021 Основна музичка школа“Невена Поповић“, Гроцка, Београд Директор школе
2004 2014 Основна музичка школа“Невена Поповић“, Гроцка, Београд Наставник солфеђа и теорије музике
2008 2009 Музичка школа "Корнелије Станковић", Београд Наставник контрапункта и музичких облика на џез одсеку
2005 2006 Музичка школа "Јосип Славенски", Београд Наставник солфеђа и теорије музике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Темпус пројекат - Књига (Мирјана Живковић и Бранка Ивковић-Петронић): Писана реч Константина Бабића II – Dixit et salvavi animam meam Коаутор Факултет музичке уметности Београд, у штампи 2021
"Безбедносна култура у установама образовања и васпитања" Предавач часопис "Директор установа образовања и васпитања" 2020
Евиденција у основним музичким школама Предавач Стручни скуп: „Припреме за почетак школске 2019/20. године“ 2019
Сто година од рођења Боривоја Поповића 1918-2018 Реализатор Стручни скуп 2018
Омаж великанима српске уметности – Павлу Паји Јовановићу и Константину Бабићу Предавач Монографија Факултета уметности у Нишу 2017
Музичка школа Аутор чланак у часопису: „Моја школа“, Графо Авала, Врчин 2015
Предности бављења музиком Аутор часопис „Ђачки хоризонти“, број 7, ОШ „Свети Сава“, Врчин 2014
Темпус пројекат - Књига (Мирјана Живковић и Бранка Ивковић-Петронић): Писана реч Константина Бабића I – Dixit et salvavi animam meam Коаутор Факултет музичке уметности, Београд, 2014. 2014
Монографија: 20 година Основне музичке школе из Гроцке, 1994 – 2014 Аутор Основна музичка школа Гроцка, „Интранет Бгд“, Београд 2009
Публикација: Основнa музичкa школa из Гроцке, 11. IX 1994. – 11. IX 2009 Аутор Основна музичка школа Гроцка, „Интранет Бгд“, Београд 2009
Сећање на композитора Константина Бабића Аутор Народне новине, 23. 11. 2009. 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Темпус пројекат - Књига (Мирјана Живковић и Бранка Ивковић-Петронић): Писана реч Константина Бабића I – Dixit et salvavi animam meam, ФМУ Београд, 2014. Коаутор
Монографија: "20 година Основне музичке школе из Гроцке, 1994 – 2014"; Основна музичка школа Гроцка, „Интранет Бгд“, Београд, 2009, Аутор
Публикација: "Основнa музичкa школa из Гроцке, 11. IX 1994. – 11. IX 2009"; Основна музичка школа Гроцка, „Интранет Бгд“, Београд, 2009 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Преко 30 Захвалница и Признања за допринос у оставривању квалитетног образовно-васпитног рада, за промоцију уметности и културе на нивоу локалне заједнице, за организацију и учешће у културним активно Од Удружења грађана ГО Гроцка, Центра за културу Гроцка, образовних установа и установа културе на нивоу града Београда 2021
Прузнање/Плакета за „Књигу године 2014“ из области музичке уметности додељена је прoф. Мирјани Живковић и мр Бранки Ивковић-Петронић за књигу: Писана реч Константина Бабића I – Dixit et salvavi animam Часопис „Музика класика“ и Факултет музичке уметности у Београду 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан жирија општинског такмичења Дечијих музичких свечаности „ДЕМУС“ од 2012. године до данас
Члан "Удружења за неговање уметничке и традиционалне музике АКОРД", од 2012. до данас
Члан „Заједнице музичких и балетских школа Србије“ од 2014. године и члан Надзорног одбора од 2018. године до данас
Члан сам Друштва директора школа Србије од јесени 2014. године и члан Управног одбора од септембра 2018. године
Члан радне групе МПНТР за израду Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање музичких и балетских школа, 2018. године
Члан радне групе Заједнице музичких и балетсих школа за израду Предлога измена и допуна ЗОСОВ-а, 2018. године
Стручно лице за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава и дидактичких игровних средстава при ЗОУ
Члан радне групе МПНТР за израду нових Евиденција за основне музичке школе, од августа 2019. до 2020. године

Драган Филиповић

Реализатор
0648134595
dragan.filipovic@mpn.gov.rs
Звање:

дипл. инжењер шумарства за пејзажну архи 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Руководилац Школске управе Београд 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Школска управа Београд, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац Школске управе Београд
2015 2019 Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ Директор
2004 2015 Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ професор стручних предмета
2001 2003 Ботаничка башта „Јевремовац“ стручни водич
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
хххххх ---- 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Положај ученичких домова у односу на систем вредновања квалитета васпитно образовних установа“, Учење и настава, KLETT друштво за развој образовања Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Од 2015. - члан FlorCert Academy, европског удружења флориста
Од 2018. - члан комисије за полагање испита и стицање звања европски флориста у организацији FlorCert Academy
Као наставник и директор школе, свој рад посветио напредовању ученика, напредовању колега, учествовао на бројним дебатама, семинарима и симпозијумима бранећи став струке.
Учествовао у измени наставног плана и програма за образовни профил техничар Хортикултуре, ЗУОВ, 2008. год.
Стекао компетенције уваженог предавача у струци и касније као руководиоца образовне установе.
Иницијатор увођења дуалног образовања у школи, промовисању здраве животне средине и радног окружења

Славица Јашић

Реализатор
0648134668
slavica.jasic@mpn.gov.rs
Звање:

доктор дидактичко-методичких наука 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

виши саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Сектор за предшколско и ос Виши саветник, Начелник
2013 2017 Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Сектор за предшколско и ос Виши саветник. Руководилац
2011 2013 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор за школске управе, ст виши саветник за стручне послове у области стручно-педагошко
2009 2011 Министарство просвете Републике Србије начелник-виши саветник
2006 2009 Министарство просвете Републике Србије – Школска управа са седиштем у Београду просветни саветник
2003 2006 Основна школа „Бранко Радичевић“ професор разредне наставе
1985 2003 Основна школа „ Вељко Влаховић“ (садашња „Раде Драинац“) наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Унапређивање квалитета рада наставника увођењем стандарда за професију наставника Аутор Српска Академија образовања 2010
Мекдоналидизација у ИНСЕТ-у Аутор Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет Чачак 2012
Prevention of digital violence in educational institutions Аутор Journal Plus Education Vol 16, No 2 (2016); 2016
Реформске иновације као детерминирајући фактор примене иновација у настави Аутор Учитељски факултет у Врању, конференција 2017
Сензорне игре у ситуацијама учења Аутор Дани дефектолога Србије 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Информатор о средњим школама - (наставни предмети у средњим школама), форма сајта, GIZ Аутор

Сања Дулаћ

Реализатор
0648134721
sanja.radmilovic@mpn.gov.rs
Звање:

дипломирани инжењер машинства, професор  

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

самостални саветник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја руководилац групе за предузетничко и финансијско образовање
2018 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја руководилац групе за предузетничко и дуално образовање у обл
2017 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја посебни саветник министра просвете
2014 2017 ОШ „Стари град“ Директор
2011 2014 ОШ „Стари град“ наставник техничког образовања
2010 2011 ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Београд наставник техничког образовања
2008 2010 ОШ „Јован Миодраговић“, Београд наставник техничког образовања
2007 2008 ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Београд наставник техничког образовања
2006 2007 „Борпромет“, Београд конструктор намештаја
2001 2006 „Дрво – проф“, Београд конструктор намештаја
1993 2001 РО „Термовент“ Београд сарадник у развојном тиму
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Координатор за оснивање центара изврсности Реализатор МПНТР 2019
Обука за оспособљавање кандидата за стицање компетенција директора. Предавач МПНТР; ЗУОВ 2019
Ревизија образовних стандарда за крај основног образовања и васпитања Коаутор МПНТР 2018
Члан радних група за преглед и стручну оцену квалитета рукописа уџбеника, Коаутор МПНТР; ЗУОВ 2017
Члан Посебне радне групе за координацију послова у вези са реализацијом пројекта којим се успоставља јединствени информациони систем просвете Коаутор МПНТР 2017
Обука за оспособљавање кандидата за стицање компетенција директора у складу са стандардом Финансијско и административно управљање радом установе Предавач МПНТР; ЗУОВ 2018

Саша Чапрић

Реализатор
0637766116
sasa.capric@gmail.com
Звање:

специјалиста медицине рада 

Установа:

ДЗ "Стари град" 

Радно место:

лекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2021 ДЗ "Стари град" лекар у служби медицине рада
1998 1999 Студентска поликлиника, Београд лекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лиценца о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова безбедностности и здравља на раду Извођач Министарство за рад и социјалну политику - Управа за безбедност у здравље на раду 2008
члан тима за израду Акта о процени ризика на радном месту и радној околини Коаутор Министарство за рад и социјалну политику 2008
Лекар куративне амбуланте са 1740 регистрованих картона Аутор Служба за здравствену заштиту радника 2015
Спортски лекар - лекар у спортским клубовима: ФК "Рад", ФК "Бродарац", ЖФК "Рад" Аутор Лиценца Фудбалског Савеза Србије 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Велики број Међународних и домаћих симпозијума, конгреса и сусрета здравствених радника на којима сам презентовао стручне радове, као аутор и коаутор. Радови су високо оцењени од стране стручне комисије. Аутор

Марко Шпилер

Реализатор
0642480025
mspiler@gmail.com
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Центар за менаџмент јавних набавки 

Радно место:

редовни проф.,међународни консултант 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2021 Висока школа за дизајн технологију и менаџмент Београд, Висока пословна струковн Професор, професор струковних студија, руководилац мастер ст
2014 2016 Јединица за управљање пројектима РС Директор набавке
2005 2014 ЈКП Београдске електране Директор набавке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ораганизација преко 100 стручних скупова Аутор Преко 100 стручних и научних радова 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Јавне набавке – теорија и пракса“ (са групом аутора), Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Коаутор
„Организација јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Аутор
„Јавне набавке у установама образовања и васпитања“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Коаутор
„Систем и пракса јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Аутор
„Форензика јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2017. (212 стр. – коаутор Др Наташа Тањевић) Коаутор
„Менаџмент јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2015. Аутор
„Форензика јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2017. Коаутор
„Јавне набавке у установама образовања и васпитања“ (коаутор Никола Зиванчевић), Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Коаутор
„Оперативни и производни менаџмент“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Аутор
“Организација јавних набавки”, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Аутор
“Јавне набавке”, Центар за менаџмент, Београд, 2020. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Комора јавних набавки Србије - Председник
Објавио је преко 90 научних и практичних радова, чланака, на различитим саветовањима, семинарима, зборницима односно часописима, из више економских и менаџмент области, у земљи и иностранству