Актуелности у раду школе у односу на реформу образовања и васпитања и епидемиолошку ситуацију

Код одобреног скупа: 598  

Саветовање

Основна музичка школа "Невена Поповић"
Булевар револуције 19, 11306 ГроцкаБранка Ивковић-Петронић
direktor.omsgrocka@gmail.com
0118500128
0648545305

Актуелности у раду школе у односу на реформу образовања и васпитања и епидемиолошку ситуацију

Оснаживање полазника у области планирања, реализације и праћења и вредновања наставе оријентисане на исходе и ваннаставних активности.

1. „Пружање стручне подршке наставницима у вођењу педагошке документације и евиденције" 2. "Новине у програмима наставе и учења – теорија и пракса“ 3. „Ученичке задруге, предузетништво и центри изврсности" 4. „Правилно коришћење и употреба заштитних средстава у време епидемије корона вируса“ 5. „Улога и одговорност школе у поступку јавне набавке“ 6. „Примери могућег начина унапређивања програма превенције дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања" 7. „Оцењивање ученика у основном образовању и васпитању; Формативни приступ у праћењу ученика и оцењивању“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизања нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/област)

Mагистар музичке уметности, пед.саветник Бранка Ивковић-Петронић , ОМШ „Невена Поповић“, Београд
дипл. инжењер шумарства за пејзажну архи Драган Филиповић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
доктор дидактичко-методичких наука Славица Јашић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
дипломирани инжењер машинства, професор Сања Дулаћ , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
специјалиста медицине рада Саша Чапрић , ДЗ "Стари град"
доктор економских наука Марко Шпилер , Центар за менаџмент јавних набавки

2

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

0 РСД