Подршка ученицима у онлајн учењу

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 596  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Подршка ученицима у онлајн учењу

Унапређење компетенција наставника за пружање подршке ученицима у онлајн настави и онлајн учењу.

Онлајн учење – специфичности и карактеристике Улога наставника и врсте подршке ученицима у онлајн настави Интеракција и комуникација у онлајн окружењу Како мотивисати ученике за онлајн учење?

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД