Подршка ученицима у онлајн учењу

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 596  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Подршка ученицима у онлајн учењу

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Драгана Пелемиш

Члан програмског одбора и реализатор
063597059
peldraga76@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ОШ "Ђура Јакшић", Каћ 

Радно место:

стручни сарадник – педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2004 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад стручни сарадник – педагог
2004 2012 Саобраћајна школа „Пинки“ Нови Сад наставник грађанског васпитања
2012 2021 ОШ "Ђура Јакшић", Каћ стручни сарадник – педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Комуникацијом до успешне сарадње у школи Аутор Акредитован семинар за школску 2018-2019. и 2019-2020. и 2020-2021. годину 2018
Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења Реализатор Акредитована обука, МПНТР, 2018. год. 2018
Образовнa академијa: Учимо креативно, градимо партнерства – квалитетнији рад са ученицима и њиховим родитељима Реализатор Акредитовани стручни скуп- трибина, Klett друштво за развој образовања, 2020. год. 2020
Онлајн учење – изазови онлајн наставе Извођач Вебинар, Клуб родитеља и наставника Нови Сад, Партнерски за образовање, 2021. године 2021
Онлајн учење – изазови онлајн наставе Извођач Вебинар, Сајам образовања – Путокази, 2021. године 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Дневник рада одељењског старешине“, 2014, Klett Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Креативна школа „Једначење сугласника по звучности“ Завод за унапређење образовања и вапитања 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Подружнице педагога основних школа Јужнобачког округа
Члан Педагошког друштва Србије
Члан Педагошког друштва Војводине