Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању и усвајању знања

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 595  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању и усвајању знања

Професионално оснаживање наставника за планирање пројекта у образовно-васпитном процесу ради развијања знања, вештина и ставова ученика (компетенција) путем различитих активности које ће омогућити развој функционалних знања и вештина.

Планирање наставе и учења применом различитих приступа, метода и техника рада (шта значи добро осмишљен пројекат); Планирање активности наставника и ученика у циљу развијања функционалних знања и вештина; Примери пројекта засновани на међупредметном повезивању и развијању међупредметних компетенција – реализација пројеката у реалном и дигиталном окружењу.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

3000

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

0 РСД