Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању и усвајању знања

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 595  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Добро осмишљен пројекат као пут ка освајању и усвајању знања

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

3000

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Олгица Спасојевић

Члан програмског одбора и реализатор
0643286974
olgicaspasojevic@gmail.com
Звање:

Професор српског језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Петар Лековић", Пожега 

Радно место:

Наставник српског језика и књижевнсоти 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2021 ОШ "Петар Лековић", Пожега Наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога наставе српског језика у развоју дигиталне писмености Аутор Зборник радова са међународне конференције Виртуелна култура, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016. 2016
Унапређење наставе српског језика креирањем електронских часова на Мудл платформи Аутор Конференција Информационо-комуникациона технологија у настави, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, 2015 2015
Конгруенција Аутор Час за углед 3, Едука, Београд, 2017. 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прва награда на конкурсу примера добре праксе „Магија је у рукама наставника“ НАЛЕД 2020
Друга награда на конкурсу „Дигитални час“ Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2019
Tech Pill Challenge; примери добре праксе употребе технологије у настави Microsoft Educator Community 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Етвининг, међународна мрежа наставника; Етвининг амбасадор Србије
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Подружница Златиборског округа
Microsoft Innovative Educator Expert, међународно удружење иновативних наставника

Биљана Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
062383031
bizove@gmail.com
Звање:

Проф. историје, мастер образ. политика 

Установа:

Центар за образовне политике 

Радно место:

Истраживач/координатор истраживања  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Центар за образовне политике Истраживач/координатор истраживања
1999 2019 МПНТР Руков. групе за програмирање средстава предприступних фондов
1984 1999 ОШ "Марија Бурсаћ", Београд Наставник историје
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Significant Figures in History Textbooks for the 8th Grade of Primary School in Serbia Коаутор Thessaloniki: Balkan Society for Pedagogy and Education and University of Macedonia, Thessaloniki, Greece 2014
Српски као нематерњи језик у основном образовању албанске националне мањине на југу Србије Коаутор Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Филолошка истраживања данас 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Опште међупредметне компетенције и настава и учење – Приручник за наставнике, 2019, Klett друштво за развој образовања Аутор
Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета за предмет Историја, приручник за наставнике, 2015, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Коаутор
Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво као основа за учење Историје, 2010, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Савез учитеља Србије Коаутор
Кључни појмови за крај обавезног образовања – Историја, 2008, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља за изузетан допринос јачању веза између Израела и Србије Министарство спољних послова Израела 2016
Личност године у образовању Мисија ОЕБС-а у Србији 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Centropa јеврејски историјски институт (Centropa, Jewish historical institute).
Удружење наставника "Дуга"