Напредак је лак кад ђак има пројекат

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 594  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Напредак је лак кад ђак има пројекат

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор разредне наставе Марија Бастић , ОШ „Јанко Веселиновић“, Београд
Проф. историје, мастер образ. политика Биљана Стојановић , Центар за образовне политике

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Марија Бастић

Члан програмског одбора и реализатор
0652941166
marija.bastic@yahoo.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Јанко Веселиновић“, Београд 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2021 ОШ „Јанко Веселиновић“, Београд Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Од лутке до знања“,радионица са наставницима, родитељима и ученицима са сметњама у менталном развоју из ОШ“Душан Дугалић“ у Београду Аутор Међународни скуп „Савремене концепције, схватања и иновативни приступи у васпитно-образовном и наставном раду и могућности примене у савременој школи" 2005
„Лутка у рукама детета“, луткарска радионица за децу и наставнике, 5.Смотра „Вашар у Тополи“-промоција дечијег и учитељског стваралаштва,Друштво учитеља Топола Аутор Национална конференција са међународним учешћем у сарадњи са ДКЦ Београд, позориштем Душко Радовић, ЦЕДЕУМ, и Учитељски факултет Свеучилишта у Загребу 2016
Радионица“Лутка као наставно средство и интерактивна настава“-Трећа националан,научно-стручна конференција са међународним учешћем о драми и образовању:“Стваралачка перцепција у уметности и образовању“,у организацији„BAZAART“. Аутор „Сусрети са стручњацима и практичарима који се баве драмом и позориштем у образовању“, BAZAART организација уметника из Србије и региона Зап. Балкана 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбеник Свет око нас за 2. разред, 2019, Фреска Аутор
Уџбеник Природа и друштво за 3.разред, 2020, Фреска Аутор
Уџбеник Природа и друштво за 4.разред, 2020, Фреска Аутор
Весела дружина, приче за децу, 2010, Издавачка кућа „Витез“ Аутор
Чаробна учионица, драмски текстови, 2019, Књижевна омладина Србије Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награђен рад на конкурсу „Пример добре праксе“, Друштво учитеља Београд, април 2016. Друштво учитеља Београд 2016
Похваљен рад на конкурсу „Пример добре учитељске праксе“ Савез учитеља Србије, јун 2016. Савез учитеља Србије 2016
Награђен и изложен рад на 51. дечијем октобарском салону у Музеју примењене уметности, 2017 Музеј примењене уметности 2017
Друга награда на 25. фестивалу Позоришних игара деце Београда, Београд, мај 2010. Пријатељи деце Београда 2010
Похваљен рад „Луткарско-драмске игре и интерактивна настава“ на конкурсу Примери добре учитељске праксе Друштво учитеља Београд, 2017. Друштво учитеља Београд 2017
Освојено друго место на општинском такмичењу драмских форми-аутор текста, ментор, 2017. Пријатељи деце Вождовац 2017
Финалисти на међународном драмском такмичењу „Креативна чаролија“, 2017. Креативана чаролија, Бања Врујци 2017
Награда за изузетан допринос афирмацији читања, Школски портал, 2017. БИГЗ Школски портал 2017
Награда за учешће и изузетан допринос унапређивању развоја Основне музичке школе „Владимир Ђорђевић“, Београд, 2017 Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ 2017
Похваљен рад “Лоптицодром-наставно средство“ , на конкурсу Примери добре учитељске праксе Друштво учитеља Београд, 2018 Друштво учитеља Београда 2018
Награда Блиц жене за Најуспешнију жену у просвети за 2018. Редакција Блиц жене 2018
Награда „Најбољи едукатор у 2019.“ Удружење „Живојин Мишић“ 2019
Прво место на конкурсу „Примери добре учитељске праксе“, Друштво учитеља Београд, 2019. Друштво учитеља Београда 2019
Прво место на конкурсу „Примери добре учитељске праксе“, Друштво учитеља Београд, 2020. Друштво учитеља Београда 2020
Национални SONS (Science on stage) амбасадор Национални управни одбор Science on stage Srbija 2020
Global Teacher Award 2020 AKS Education Awards 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан управног одбора Друштва учитеља Београда
Жири и аутор манифестације „Лутка у Школи СЛУШ“ у организацији Друштва учитеља Београда

Биљана Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
062383031
bizove@gmail.com
Звање:

Проф. историје, мастер образ. политика 

Установа:

Центар за образовне политике 

Радно место:

Истраживач/координатор истраживања  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Центар за образовне политике Истраживач/координатор истраживања
1999 2019 МПНТР Руков. групе за програмирање средстава предприступних фондов
1984 1999 ОШ "Марија Бурсаћ", Београд Наставник историје
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Significant Figures in History Textbooks for the 8th Grade of Primary School in Serbia Коаутор Thessaloniki: Balkan Society for Pedagogy and Education and University of Macedonia, Thessaloniki, Greece 2014
Српски као нематерњи језик у основном образовању албанске националне мањине на југу Србије. Коаутор Универзитет Београд, Филолошки факултет, Филолошка истраживања данас 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Опште међупредметне компетенције и настава и учење – Приручник за наставнике, 2019, Klett друштво за развој образовања. Аутор
Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета за предмет Историја, приручник за наставнике, 2015, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Коаутор
Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво као основа за учење Историје, 2010, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Савез учитеља Србије Коаутор
Кључни појмови за крај обавезног образовања – Историја, 2008, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља за изузетан допринос јачању веза између Израела и Србије Министарство спољних послова Израела 2016
Личност године у образовању Мисија ОЕБС-а у Србији 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Centropa јеврејски историјски институт (Centropa, Jewish historical institute).
Удружење наставника "Дуга"