Напредак је лак кад ђак има пројекат

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 594  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Напредак је лак кад ђак има пројекат

Професионално оснаживање наставника за унапређивање процеса наставе и учења применом технике пројекта, а ради смисленог и активног укључивања ученика у различите активности које омогућавају да се учење догоди и које доприносе развоју општих међупредметних компетенција.

Пројекат у настави (регулатива која омогућава пројекат у настави, планирање пројекта, активности наставника и ученика); Развој општих међупредметних компетенција применом технике пројекта; Пројекат и постигнућа ученика (примери из праксе).

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор разредне наставе Марија Бастић , ОШ „Јанко Веселиновић“, Београд
Проф. историје, мастер образ. политика Биљана Стојановић , Центар за образовне политике

1

3000

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

0 РСД