Школскe библиотекe у теорији и пракси

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 593  

Вебинар

Друштво школских библиотекара Србије
Есад пашина 26, Геолошка и хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић", 11000 БеоградМирјана Радовановић Пејовић
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
0638798067
0693984728

Школскe библиотекe у теорији и пракси

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

виши дипломирани библиотекар Мирјана Радовановић Пејовић , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице
Професор опште књижевности Ингрид Граорац , ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница
мастер библиотекар - информатичар Александра Вуковић-Курдулић , ОШ „Свети Сава“ Шабац
виши дипломирани библиотекар Ана Дуковић , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице, ОШ ,,Алекса Дејовић''
мастер филолог Бранка Алимпијевић , ОШ ,,Никола Тесла'' Винча
Професор руског језика и књижевности Малина Жупањац , ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево, Краљево
професор разредне наставе Ивана Ранковић , ОШ „Деспот Стефан“ Горњи Степош, ОШ „С. Поповић"

2 недеља (укупно време рада: мин.)

100

Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Мирјана Радовановић Пејовић

Члан програмског одбора
0638798067
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
Звање:

виши дипломирани библиотекар 

Установа:

ОШ „Душан Јерковић“ Ужице 

Радно место:

библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2004 ОШ „Душан Јерковић“ Професор српског и енглеског језика
2004 2010 ОШ „Душан Јерковић“ Помоћник директора
2005 2006 ОШ „Душан Јерковић“ В.д. директора школе
2000 2021 ОШ „Душан Јерковић“ Библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај“ Коаутор Библиотекар, год 58, св. 1-2 (2016) 2016
„Библиотечка секција као подстицај креативном и вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе“ Коаутор Библиотекар, год 59, св. 2 (2017) 2017
„Programmes and activities to encourage young people’s creativity in an Elementary School Library“ Коаутор IFLA 2019 Satellite Conference in Belgrade – 22/8/2019 2019
“Who is ready to be the School Librarian with a vision in Serbia?“ Коаутор 48th Annual Conference and the 23rd International Forum on Research on School Librarianship “CONVERGENCE–EMPOWERING–TRANSFORMATION:SCHOOL LIBRARIES” 2019
“School Librarians Ready for Change” Коаутор 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education, 14-16.4.2021. 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Школска библиотека за свакога – рад са корисницима у основној школи“ (Зборник Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције Библиотекарског друштва Србије, Београд, 13-14. децембар 2016. г.) Коаутор
„Школска библиотека-корак даље - школски библиотекари у сарадњи са Народном библиотеком Ужице“ (Зборник ДШБС „Школска библиотека зa 21. век“ Електронски зборник радова са Смотре стваралаштва школских библиотекара одржане 28.10.2013. у Београду) Коаутор
„Кад неће ученици у библиотеку, библиотекар ће у учионицу: часови библиотекара у основној школи“ (Иновације и трендови у библиотекарству : зборник радова XV међународне конференције БДС, Београд-Чачак, 12-14. децембар 2018.) Коаутор
„Школска библиотека чувар прошлости и темељ за будућност“ (Зборник „Језик, култура, образовање : главни и одговорни уредник Снежана Маринковић“. Ужице : Педагошки факултет, 2018 ) Коаутор
„Школске и јавне библиотеке у дијалогу за промене – сви на добитку“ (Мале библиотеке у великом дијалогу за промене : зборник радова XVI међународне конференције БДС, Београд, 12-13. децембар 2019) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије - председник
Библиотекарско друштво Србије

Ингрид Граорац

Члан програмског одбора
0641364246
igraorac@gmail.com
Звање:

Професор опште књижевности 

Установа:

ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница 

Радно место:

библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2000 Библиотека „Свети Сава“, Земун библиотекар
2005 2007 Магија даривања д.о.о. менаџер
2011 2021 ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Део школског тима у eTwinning пројектима – Фондација Темпус Реализатор Педагошка пракса, 2020 2020
75. рођендан Пипи Дуге Чарапе - изложба Реализатор Facebook Амбасаде Шведске 2020/21. 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education 2021. 2021
Дневник једне школске библиотекарке у доба короне Аутор Часопис „Школски библиотекар“, број 10, 2020 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за рад са децом Библиотека града Београда 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије – потпредседник
Стручно веће школских библиотекара Земуна и Сурчина - руководилац

Александра Вуковић-Курдулић

Реализатор и модератор
0694744374
a.kurdulic@gmail.com
Звање:

мастер библиотекар - информатичар 

Установа:

ОШ „Свети Сава“ Шабац 

Радно место:

библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2016 Библиотека Шабачка Сарадник - волонтер
2018 2021 ОШ „Свети Сава“ Шабац Стручни сарадник-библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вебинар „Учим видео да би ме видео“ Аутор Платформа Штребер, децембар 2020. године 2020
Изложба и конкурс „Дај ми реч да је насликам“ Аутор реализовани јануар – мај 2021. године 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење за помоћ особама са сметањама у развоју „Живимо заједно Шабац“
Друштво школских библиотекара Србије
Удружење «Клуб родитеља и наставника ОШ Свети Сава Шабац»

Ана Дуковић

Реализатор
0643114550
anadukovic4@gmail.com
Звање:

виши дипломирани библиотекар 

Установа:

ОШ „Душан Јерковић“ Ужице, ОШ ,,Алекса Дејовић''  

Радно место:

библиотекар и наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2008 ОШ „Душан Јерковић“ Професор енглеског језика
2008 2015 ОШ „Душан Јерковић“ Професор српског језика, Професор грађанског васпитања, Библ
2015 2021 ОШ „Душан Јерковић“ Библиотекар
2020 2021 ОШ ,,Алекса Дејовић'' Професор грађанског васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Библиотечка секција као подстицај креативном и вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе“ Коаутор Библиотекар, год 59, св. 2 (2017) 2017
„Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај“ Коаутор Библиотекар, год 58, св. 1-2 (2016) 2016
„Programmes and activities to encourage young people’s creativity in an Elementary School Library“ Коаутор IFLA 2019 Satellite Conference in Belgrade – 22/8/2019 2019
“Who is ready to be the School Librarian with a vision in Serbia?“ Коаутор 48th Annual Conference and the 23rd International Forum on Research on School Librarianship“CONVERGENCE – EMPOWERING– ТRANSFORMATION:SCHOOL LIBRARIES” 2019
“School Librarians Ready for Change” Коаутор 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education, 14-16.4.2021. 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Школска библиотека за свакога – рад са корисницима у основној школи“ (Зборник Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције Библиотекарског друштва Србије, Београд, 13-14. децембар 2016. г.) Коаутор
„Школска библиотека-корак даље - школски библиотекари у сарадњи са Народном библиотеком Ужице“ (Зборник ДШБС „Школска библиотека зa 21. век“ Електронски зборник радова са Смотре стваралаштва школских библиотекара одржане 28.10.2013. у Београду) Коаутор
„Кад неће ученици у библиотеку, библиотекар ће у учионицу: часови библиотекара у основној школи“ (Иновације и трендови у библиотекарству : зборник радова XV међународне конференције БДС, Београд-Чачак, 12-14. децембар 2018.) Коаутор
„Школска библиотека чувар прошлости и темељ за будућност“ (Зборник „Језик, култура, образовање : главни и одговорни уредник Снежана Маринковић“. Ужице : Педагошки факултет, 2018 ) Коаутор
„Школске и јавне библиотеке у дијалогу за промене – сви на добитку“ (Мале библиотеке у великом дијалогу за промене : зборник радова XVI међународне конференције БДС, Београд, 12-13. децембар 2019) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Библиотекарско друштво Србије

Бранка Алимпијевић

Реализатор
0665168982
brankaalimp@gmail.com
Звање:

мастер филолог 

Установа:

ОШ ,,Никола Тесла'' Винча 

Радно место:

библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2002 OШ ,,Милица Павловић'' Београд Наставник српског језика
2002 2015 0Ш ,,Иво Лола Рибар'' Бегаљица Наставник српског језика, библиотекар
2003 2005 Компанија Новости Аутор текстова
2015 2021 0Ш ,,Никола Тесла'' Винча Библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Женско писмо у народној књижевности Предавач Сајам књига – штанд Америчке амбасаде 2018
Космос у недрима песме Аутор Информационо-комуникациона технологија у настави, 2013. Зборник радова, Нови Сад. 2013
Чудесан свет бајки Предавач Модерна галерија у Лазаревцу 2010
Бајке у образовању и васпитању Предавач Зимски сусрети учитеља, 2020 2020
Лирски споменар Аутор Часопис ''Школски библиотекар'', 2020. 2020
Бајке у савременом свету Предавач Огранак Библиотеке града Београда, Илија Гарашанин – Гроцка, 2019 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник ''Бајке у образовању и васпитању'', 2020. Друштво школских библиотекара Србије, финансирано средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић – награда за најбољег школског библиотекара Друштво школских библиотекара Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије

Малина Жупањац

Реализатор
0641153203
malperm@gmail.com
Звање:

Професор руског језика и књижевности  

Установа:

ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево, Краљево 

Радно место:

библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1997 Друга техничка школа Крагујевац Професор руског језика
1997 2006 Министарство просвете и спорта, Шумадијски и Поморавски округ Саветник за руски језик Саветник за стручно усавршавање
2006 2021 ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево, Краљево Библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Самосталним радом до знања“ Аутор Панчевачко читалиште, година VI, број 11, 2007 2007
„Групне активности са ученицима“ Аутор Панчевачко читалиште, година VI, број 11, 2007 2007
“School Librarians Ready for Change” Коаутор 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education, 14-16.4.2021. 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи школски библиотекар Рашког округа Библиотекарско друштво Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Славистичко друштво Србије
Друштво за стране језике и књижевности
Друштво школских библиотекара Србије

Ивана Ранковић

Реализатор
069688670
ivanarankovic1@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Деспот Стефан“ Горњи Степош, ОШ „С. Поповић" 

Радно место:

библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2003 ОШ „Јован Миодраговић“ Београд професор разредне наставе
2007 2015 ОШ „Деспот Стефан“ Горњи Степош стручни сарадник – школски библиотекар 100%
2015 2016 ОШ „Деспот Стефан“ Горњи Степош стручни сарадник – школски библиотекар 50%, професор грађанс
2016 2017 ОШ „Деспот Стефан“ Горњи Степош стручни сарадник – школски библиотекар 50%, професор грађанс
2016 2021 ОШ „Деспот Стефан“ Горњи Степош ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане стручни сарадник – школски библиотекар 50%+37%
2017 2021 ОШ „Деспот Стефан“ Горњи Степош ОШ „С.Поповић“ Дворане ОШ „Д.Обрадoвић"Крушевац стручни сарадник – школски библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школска библиотека Аутор Друштво школских библиотекара Србије, Крушевац, 2.12.2009. 2009
Корисници библиотечких услуга Предавач Друштво школских библиотекара Србије, Подружница за Расински округ, ЦСУ Крушевац, 16.3.2017. 2017
Полагање испита за лиценцу: полагање испита за дозволу за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (лиценцу) и стицање права на самосталан образовно-васпитни рад у оквиру своје струке у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Аутор „Школски библиотекар” број 10, 2020 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије, члан УО и председник Подружнице ДШБС-а за Расински округ
Друштво учитеља Крушевца (Савез учитеља Србије)
Библиотекарско друштво Србије
Друштво педагога и психолога Крушевац