Естетски спортови између уметности и спорта

Код одобреног скупа: 590  

Конференција

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Blagoja Parovića 156Sanja Mandarić
sanja.mandaric@fsfv.bg.ac.rs
0641511475
0641511475

Естетски спортови између уметности и спорта

Естетски спортови представљају област у којој се преплићу сценски израз, музичка уметност, кореографија, спортски тренинг и образовање са становишта уметничке игре и наука у спорту и физичком васпитању. Циљ је да се отвори дијалог између теоретичара уметности, естетичара, филозофа, затим теоретичара и практичара у спорту, истраживача у пољима друштвених и хуманистичких наука и студената који се едукују у овим областима и сазна колико и на који начин су естетски спортови између уметности и спорта, али и дефинише сам термин. Мултидисциплинарност која се прожима кроз читав програм скупа, осмишљена je са идејом да се синергетски делује и истраже границе дисциплина, као и да се укаже на важност размене научних знања и искустава и њихова примена.

Уметност, естетика и спорт; Друштвено-хуманистички аспекти естетских спортова; Био-медициски аспекти естетских спортова; Тренажни аспекти естетских спортова; Из студентског пера

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Сања Мандарић , Факултет спорта и физичког васпитања
ванредни професор Лидија Московлјевић , Факултет спорта и физичког васпитања

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика

500 РСД