Информационе технологије образовање и предузетништво

Код одобреног скупа: 59  

Конференција

Факултет техничких наука Чачак
Светог Саве 65Алемпије Вељовић
alempije@beotel.rs
0637775378
0637775378

Информационе технологије образовање и предузетништво

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

редовни професор Универзитета у Крагујев Алемпије Вељовић , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Кр
Магистар електротехнике мр Момчило Рађеновић , ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш
професор струковних студија Бојан Ристић , Висока школа струковних студија за информационе те

2 дана (укупно време рада: мин.)

80

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Алемпије Вељовић

Члан програмског одбора и модератор
0637775378
alempije@beotel.rs
Звање:

редовни професор Универзитета у Крагујев 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Кр 

Радно место:

универзитетски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1996 VTA Доцент
1996 2001 вта Ванредни порфесор
2001 2018 ФТН чачак Редовнои професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Бутиган, В.; Јанић, E.; Новаковић, J.; Вељовић, А.: Representation of Molecular Orbitals of C2H4 by Application of Cascade Symmetry, Metalurgia International, ISSN 1582-2214, vol. XVII (2012), no. 5, pp. 66-72, (М23 за 2009 и 2010 годину. 2009 IF=0,173; 2010 IF=0,154) Извор: http://www.kobson.nb.rs. Коаутор Објављен 2014
Новаковић, J.; Вељовић, А.: Credit Risk Evaluation Based on Supervised Learning Algorithms, Metalurgia International, ISSN 1582-2214, vol. XVII (2012), no. 5, pp. 195-203, (М23 за 2009 и 2010 годину. 2009 IF=0,173; 2010 IF=0,154) Извор: http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2048/servisi.131.htm Коаутор Објављен 2009
Новаковић, J.; Вељовић, А.: Classifier Ensembles with Asymmetric Misclassification Costs in Medical Diagnosis, Metalurgia International, ISSN 1582-2214, vol. XVII (2012), no. 1, pp. 114-122, (М23 за 2009 и 2010 годину. 2009 IF=0,173; 2010 IF=0,154) Извор: http://www.kobson.nb.rs.proxy.kobson.nb.rs:2 Коаутор Објављен 2010
Герасимовић Милица, Станојевић Љиљана, Бугарић Угљеша, Миљковић Зоран Д, Вељовоћ Алемпије, Using Artificial Neural Networks for Predictive Modeling of Graduates' Professional Choice, NEW EDUCATIONAL REVIEW, (2011), vol. 23 br. 1, str. 175-188. М23 за 2009 и 2010 годину. 2009 IF=0,064; 2010 IF=0,040) Коаутор Објављен 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вељовић А., Пауновић Л., Електронско пословање, Факултет Техничких наука Чачак, 2014., стр. 182, Штампање уџбеника одобрено одлуком број 30-890/15 Научно-наставног већа Факултета техничких наука у Чачку од 18. 06. 2014. год. Аутор
Вељовић А, Развој информационих система Факултет Техничких наука Чачак, 2016., стр. 339 стр., Штампање уџбеника одобрено одлуком Научно-наставног већа Техничког факултета у Чачку од 16. 11. 2011. год. Аутор
2. Вељовић А., Пауновић Л., Информатичко управљање развојем предузећа, Факултет Техничких наука Чачак, 2016., стр. 207, Штампање уџбеника одобрено је одлуком Научно-наставног већа Факултета техничких наука у Чачку, број 4 - 206/18 од 10.02.2016. године Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Инжењерска академија Србије

мр Момчило Рађеновић

Реализатор
063732952
mocaprof@gmail.com
Звање:

Магистар електротехнике 

Установа:

ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш 

Радно место:

наставник стручних предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1992 „KMB elektronik” Програмер
1992 2018 “Enter VLD” Директор
1992 2018 ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Hardware Solutions Regarding a System for Electronic Testing of Students”, Зборник радова „SAUM Conference“ Ниш, 2012. Коаутор Објављен 2012
„Мобилни телефон и Интернет као едукативна средства у такмичењу Тесла Инфо Куп“, Зборник радова, Национална конференција „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, Чачак 2013. Коаутор Објављен 2013
„Примена информационих технологија у организовању и реализацији такмичења ученика из информатике – Тесла Инфо Куп“, магистарска теза Универзитет у Нишу, Електронски факултет, 2013. Аутор Објављен 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Рачунари за 3. разред електротехничке школе“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Коаутор
„Рачунари за 4. разред електротехничке школе“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Коаутор
Електронски рачунари и програмирање за 3. разред електротехничке школе“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Коаутор
„Програмирање за 2. разред електротехничке школе“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Grand Prix” –за идејно решење за унапређење привреде, Регионална занатска комора - Ниш Регионална занатска комора - Ниш 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво информатичара Србије – ПДИС , члан

Бојан Ристић

Реализатор
011209679
bojan.ristic@its.edu.rs
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

Висока школа струковних студија за информационе те 

Радно место:

дипломирани математичар смер рачунарство 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1992 13. београдска гимназија професор математике и информатике
1992 1994 ОШ Јосиф Панчић професор математике и информатике
1994 2001 Спортска гимназија Помоћник директора
2002 2013 Министарство просвете стручни сарадник на пословима за развој средњег образовања,
2013 2018 Висока школа струковних студија за информационе технологије ИТС Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Образовање стручних кадрова засновано на компетенцијама Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 25-27. Septembar 2015. Коаутор Објављен 2015
Описи 56 стандарда занимања у области информационо комуникационих технологија Пројект:"Подршка креирању политике заошљавања заснованом на подацима", Europe Aid/131428/C/SER/RS, 2014. Аутор Објављен 2014
SOCIAL PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENTATION OF THE NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK, EUROBRAND, 2010. Коаутор Објављен 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развојни проблеми самосталног предузетништва у Србији и њихово решавање, Унија послодаваца Србије, Београд, 2006. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Секторско веће за информационе технологије ПКС