Информационе технологије образовање и предузетништво

Код одобреног скупа: 59  

Конференција

Факултет техничких наука Чачак
Светог Саве 65Алемпије Вељовић
alempije@beotel.rs
0637775378
0637775378

Информационе технологије образовање и предузетништво

Циљ скупа је унапређивање компетенција наставника у области предузетништва са нагласком на употребу ИТ

Системи за одазив ученика у хибридном учењу, Стандардизоване примене ИТ у образовању и предузетништву , Образовне политике и образовање за тржиште рада, Мобилно пословање и предузетништво: правци развоја и перспективе

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

редовни професор Универзитета у Крагујев Алемпије Вељовић , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Кр
Магистар електротехнике мр Момчило Рађеновић , ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш
професор струковних студија Бојан Ристић , Висока школа струковних студија за информационе те

2

80

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1.000 РСД