Заједно учимо боље - Заједно можемо више

Код одобреног скупа: 589  

Сусрети и дани

ОШ „Свети Сава“
Немањина 27Б, КикиндаДрагана Виденов
dokumentacija@svetisava.edu.rs
0230500774
0656446576

Заједно учимо боље - Заједно можемо више

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

магистар физичке културе Горан Петровић , ОШ „Лазар Саватић“, Земун
дипл. проф. математике и рачунарства Ненад Ћирић , ОШ „Бранко Пешић“, Земун
професор физичког васпитања Светлана Мирчић Вукобрат , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
проф. српске књиж. и језика ‒ мастер Александра Ћазић Киурски , ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда
професор немачког језика и књижевности Милена Вукашиновић , ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда
професор енглеског и немачког језика Јања Зупанчич , Основна школа Луиса Адамича, Гросупље, Словенија
професор српског језика и књижевности Жељко Тешић , ОШ „Лазар Саватић“, Земун
професор разредне наставе Милкица Ивановић , ОШ „Лазар Саватић“, Земун
дипломирани социолог Драган Оџић , Техничка школа, Кикинда
дипломирани географ Жарко Петровић , ОШ „Лазар Саватић“ и Земунска гимназија
доктор наука – методика наставе Гордана Рацков , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
проф. тех. и инфор; дипл. инж. машинства Арпад Пастор , ОШ „Свети Сава“ и Техничка школа, Кикинда
мастер географ Мирослав Грујић , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
учитељ Виолета Булатовић , ОШ „Лазар Саватић“, Земун
професор немачког језика и књижевности Милијана Ардељан Бошков , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
дипломирани математичар Данило Боровница , ОШ „Свети Сава”, Кикинда
мср проф. јез. и књиж; просв. саветник Драгана Виденов , ОШ „Свети Сава“, Кикинда

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Горан Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
0659530505
gospet10@gmail.com
Звање:

магистар физичке културе 

Установа:

ОШ „Лазар Саватић“, Земун 

Радно место:

директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2003 ОШ „Сретен Младеновић“, Крагујевац наставник физичког вапитања
2003 2013 ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево наставник физичког вапитања
2013 2018 ОШ „ Младост“ наставник физичког вапитања
2018 2021 ОШ „Лазар Саватић“, Земун директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Искуства у имплементацији инклузивног образовања у Основној школи „Младост“ Нови Београд Коаутор III стручно-научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, Смедерево 2014
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда МПНТР 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе, Београд
Српски савез професора физичког васпитања и спорта

Ненад Ћирић

Реализатор
0642448914
nenadc79@gmail.com
Звање:

дипл. проф. математике и рачунарства 

Установа:

ОШ „Бранко Пешић“, Земун 

Радно место:

директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2013 ОШ „Бранко Пешић“ наставник математике и информатике
2013 2021 ОШ „Бранко Пешић“ директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интеграција деце миграната у образовни систем Коаутор Излагање на конференцији „Изазови интеркултуралног образовања у светлу миграција – квалитетно образовање за свако дете“ у Новом Саду 2017

Светлана Мирчић Вукобрат

Члан програмског одбора и реализатор
0652026800
nena7m@gmail.com
Звање:

професор физичког васпитања 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

наставник физичког и здравств. васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2009 ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Козарци наставник физичког васпитања
2004 2017 Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда професор грађанског васпитања
2007 2011 Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда професор физичког васпитања
2009 2021 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник физичког и здравственог васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Јединство одељенске заједнице и њено развијање кроз унапређен квалитет ЧОС-а Реализатор акредитован семинар 2010 - 2018. 2010
Сајбер предузетник Аутор координатор одобреног пројекта 2018
Мадад 2 „Човек само срцем добро види“ Аутор одобрен пројекат 2019
ИПА „Човек само срцем добро види 2“ Аутор одобрен пројекат 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичке културе – Кикинда, члан
Друштво педагога физичког васпитања Војводине, члан
Школски спортски савез Кикинде, координатор, 2013 -
Савез за школски спорт Војводине, члан
Секретаријат за спорт и омладину Војводине, члан експертске групе, 2014 -

Александра Ћазић Киурски

Реализатор
0654027569
aleksandracazic@yahoo.com
Звање:

проф. српске књиж. и језика ‒ мастер 

Установа:

ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник српског јез. и књиж, стручни сарадник медијатекар
2012 2013 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник српског језика и књижевности
2013 2013 ОШ „Вук Караџић“, Кикинда наставник српског језика и књижевности
2013 2021 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Активан распуст „Не тражим хлад, јер сам активан и млад“ Коаутор реализатор одобреног пројекта 2015
Ризница знања Аутор реализатор одобреног пројекта 2015
Панонско наслеђе Коаутор реализатор одобреног пројекта 2016
Inclusive art ‒ access to culture for disadvantaged children and youth Реализатор сарадник и учесник пројекта 2018
Е-алати за примену сарадничког учења Коаутор излагање 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Приче у боји“, 2018, Интеркултурални институт Темишвар; ИСБН: 978-606-8311-14-2 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника српског језика општине Кикинда - члан
Европска еТвининг заједница

Милена Вукашиновић

Реализатор
0600440418
milagavric82@gmail.com
Звање:

професор немачког језика и књижевности  

Установа:

ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда 

Радно место:

наставник немачког језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2004 ОШ „Бановић Страхиња“, Београд наставник немачког језика и књижевности
2007 2007 МсНет, Београд пословни коресподент
2007 2009 ОШ „Бановић Страхиња“, Београд наставник немачког и енглеског језика
2009 2011 ОШ „Вук Караџић“, Кикинда наставник немачког језика
2009 2021 ОШ „Фејеш Клара“, Кикинда наставник немачког језика
2020 2021 ОШ „Ђура Јакшић“, Кикинда наставник немачког језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
УНЕСКО камп за младе Реализатор реализован пројекат 2016
Припрема и извођење школске представе „Луда чајанка“ Реализатор реализован пројекат 2017
Припрема и извођење божићне приредбе у организацији Немачког удружења 2017. и 2018. Коаутор реализован пројекат 2017
Е-алати за примену сарадничког учења Коаутор излагање 2019
Онлајн курс немачког језика у организацији Немачког удружења и подршку БМИ Реализатор сарадник, излагање 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника страних језика општине Кикинда - члан
Европска еТвининг заједница

Јања Зупанчич

Реализатор
051616604
janja.zupancic@oslag.si
Звање:

професор енглеског и немачког језика 

Установа:

Основна школа Луиса Адамича, Гросупље, Словенија 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2005 Средња економска школа, Љубљана професор енглеског и немачког језика
2005 2007 Основна школа Луиса Адамича, Гросупље, Словенија наставник енглеског и немачког језика
2007 2021 Основна школа Луиса Адамича, Гросупље, Словенија директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога директора у вођењу учења Аутор 13. Конференција за директоре школа са словеначким као наставним језиком у Италији, Институт Р Словеније за образовање, Љубљана, Словенија 2016
Флексибилним размишљањем ка иновативним решењима Аутор 6. научна конференција Лидерство у образовању Лидерство које (се) мења. Развој и перспективе лидерства у образовању, Порторож, Словенија 2017
Кружна економија Аутор презентација школске праксе, Округли сто Институт знања и Занатска комора, Гросупље, Словенија 2018
Агилност - модус операнди модерне школе Аутор 16. научна конференција о управљању и организацији Агилне организације, Словенска академија за менаџмент, Љубљана, Словенија 2019
On how the current global pandemic is affecting education and learning in the US, India, Slovenia & Spain Аутор презентација праксе у Словенији, глобални догађај на Зуму, Independent Thinking Ltd. 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Управљање професионалним развојем професионалаца у то време ограничена финансијска средства (публикација Лидерство у образовању), 2015, Школа за директоре, Љубљана, Словенија Коаутор
Циљано управљање - од планирања до извештавања (публикација Праћење рада професионалаца у образовању), 2020, Школа за директоре, Љубљана, Словенија Аутор
Чланак Епидемија промена у образовању (публикација Лидерство у образовању 3/2020, стр. 23 - 36), 2020, Школа за директоре, Љубљана, Словенија Аутор
Чланак Креативност, иновације и предузетништво у основној школи - искуство пројекта InnoTeach (Монографија Одговорност према друштву у образовању, 3. књига трилогије, Околности и одговори, уредник Матјаж Мулеј и др. - у штампи), 2021 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење директора основних и музичких школа Словеније
Равнатељски сервис
Словеначка организација за ауторска права и издаваштво за права репродукције Гиз

Жељко Тешић

Реализатор и модератор
0642833551
zeljkotesic83@gmail.com
Звање:

професор српског језика и књижевности 

Установа:

ОШ „Лазар Саватић“, Земун 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд наставник српског језика и књижевности
2012 2021 ОШ „Лазар Саватић“, Београд наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савремена српска поезија у настави Аутор Књижевност и језик 1–2/ 2015 2015
Гласови српског језика (утврђивање кроз креативне игре) Аутор Објављен рад, Школски час српског језика и књижевности 2016
Наставников сајт у настави српског језика и књижевности Аутор Методички видици Нови Сад 2016
Игровне наставе у настави књижевности од петог до осмог разреда основне школе Аутор Излагање у Високој школи за образовање васпитача у Пироту 2017
Сусрет са класицима књижевности (књижевна радионица) Аутор Објављен рад, Школски час српског језика и књижевности 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка задатака из српског језика за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску годину 2018/2019, 2015; 2016; 2017; 2018; 2019;2020. Коаутор
Српски језик и књижевност 5 – приручник за наставнике са дневним припремама за часове, 2018. Коаутор
Српски језик и књижевност 6 – приручник за наставнике са дневним припремама за часове, 2019. Коаутор

Милкица Ивановић

Реализатор и модератор
063318477
ivanovicmilkica@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Лазар Саватић“, Земун 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2021 ОШ „Лазар Саватић“, Земун наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ученичка задруга за 21. век – 3Д Коаутор ментор секције; реализатор пројекта 2020

Драган Оџић

Реализатор
0691920377
odzic.d@gmail.com
Звање:

дипломирани социолог 

Установа:

Техничка школа, Кикинда 

Радно место:

наставник социологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 Техничка школа, Кикинда наставник социологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Укључивање деце миграната у средње стручне школе Коаутор реализатор пројекта 2018

Жарко Петровић

Реализатор
0641555347
savatic78@gmail.com
Звање:

дипломирани географ 

Установа:

ОШ „Лазар Саватић“ и Земунска гимназија 

Радно место:

наставник географије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2021 ОШ „Лазар Саватић“, Земун наставник географије
2020 2021 Земунска гимназија професор географије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ја, као водич - пројекат од 2019. и даље Аутор излагање 2019
Моја планета Аутор излагање 2019
Зелена учионица - пројекат Аутор излагање 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Рецензија припрема,2019, БИГЗ Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско географско друштво

Гордана Рацков

Члан програмског одбора и реализатор
0638062472
gocarackov10@gmail.com
Звање:

доктор наука – методика наставе 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2001 ОШ „Иво Лола Рибар“, Нови Козарци и ОШ „1. октобар“, Башаид наставник разредне наставе
2001 2020 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник разредне наставе
2020 2021 ОШ „Свети Сава“, Кикинда директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рачунар у функцији ефикаснијег организовања диференциране наставе Аутор објављен рад и излагање, Научно – стручни симпозијум са међународним учешћем: Технологија, информатика и образовање, Чачак, Нови Сад, Београд 2011
Примена рачунара у почетној настави математике Аутор објављен рад и излагање, 12. међународни научни скуп „Савремене стратегије учења и поучавања“, Медулин, Хрватска 2011
Примена рачунара у мотивацији ученика Аутор објављен рад, Зборник радова ВШССОВ Кикинда 2013
Електронско учење у настави Аутор објављен рад, Учење и настава, Београд 2016
Хибридно учење у разредној настави Аутор излагање, Британски савет и МПНТР Србије 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Пројектна настава – примери организације, други разред основне школе, 2019, Едука, Београд Аутор
Дигитални свет 1 – уџбеник за први разред основне школе, 2020, Вулкан знање, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда „Др Ђорђе Натошевић“ Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице 2014
Годишња награда Општине Кикинда СО Кикинда 2014
Најбољи едукатори Србије Удружење „Живојин Мишић“ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2015
Допринос у раду са интерактивним таблама у настави ЦНТИ Нови Сад и Покрајински секретаријат за образовање 2016
Час за углед 4 Издавачка кућа „Едука“ 2018
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив учитеља Кикинда
Удружење ОКСИ, Кикинда

Арпад Пастор

Реализатор
0642324199
arpad.pastor@gmail.com
Звање:

проф. тех. и инфор; дипл. инж. машинства 

Установа:

ОШ „Свети Сава“ и Техничка школа, Кикинда 

Радно место:

наставник информатике и рачунарства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2006 ЦИМОС - Ливница, Кикинда програмер ЦНЦ машина
2006 2021 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник информатике и рачунарства
2016 2021 Техничка школа, Кикинда наставник рачунарства и информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Креирање мултимедијалног часа Коаутор акредитовани семинар 2008-2009, КБ 130; 2009-2010, КБ 116; излагање 2008
Електронско насиље и како га спречити Аутор акредитовани семинар 2011-2012, КБ 088; 2012-2014, КБ 242; 2014-2016,КБ 196, излагање 2011
Модернизујте своју наставу – лако израдите свој Wеб сајт Аутор акредитовани семинар 2010-2011, КБ 097 2011-2012, КБ 102 2012-2014, КБ 256 2014-2016, КБ 206; излагање 2010
Програмирање од првог разреда – Стручни скуп: Заједно учимо боље Аутор излагање 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи школски сајт - Дани информатике 2013 Покрајински секретаријат за образовање и ЦНТИ Нови Сад 2013
Допринос бази знања у образовним софтверима - Дани информатике 2014 Покрајински секретаријат за образовање и ЦНТИ Нови Сад 2014

Мирослав Грујић

Реализатор
0638458506
bongruja@gmail.com
Звање:

мастер географ 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

наставник географије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2013 ОШ „Жарко Зрењанин“, Кикинда наставник географије
2005 2010 ОШ „Братство јединство“, Банатска Топола наставник географије
2010 2013 ССШ „Милош Црњански“ професор географије
2013 2016 Гимназија „Душан Васиљев“ професор географије
2006 2021 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник географије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Употреба савремених дидактичких средстава, иновација и активација ученика на часовима географије Аутор објављен рад, инострани часопис 2016
Примена таблета и Кахут квиза на часовима географије Аутор објављен рад, инострани часопис 2017
Климатске промене Аутор Ноћ истраживача, предавач 2018
Употреба кутије са песком у настави Коаутор Излагање на EGU GIFT, Беч, Аустрија 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Моја Кикинда – откријмо где живимо, 2014, Народни музеј, Кикинда Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско географско друштво

Виолета Булатовић

Члан програмског одбора и реализатор
062221227
violetabulatovic7@gmail.com
Звање:

учитељ 

Установа:

ОШ „Лазар Саватић“, Земун 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2021 ОШ „Лазар Саватић“, Земун наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ученичка задруга за 21. век – 3Д Коаутор директор Ученичке задруге; координатор пројекта 2020

Милијана Ардељан Бошков

Реализатор
0637335191
mab216@gmail.com
Звање:

професор немачког језика и књижевности 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

наставник немачког језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1998 Приватно трговинско предузеће канцеларијски радник
1998 2021 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник немачког језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Игра као мотивација за учење страних језика Коаутор реализатор акредитованог семинара 2013
Немачка језичка диплома Реализатор обучени испитивач за припрему полагања испита за Немачку језичку диплому, 2014 - 2018. 2014
Евалуатор уџбеника Извођач рад 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника страних језика општине Кикинде - члан
Удружење грађана „ОКСИ“, Кикинда
Jugendprogramm - предавач у СР Немачкој у оквиру програма летњих курсева Гете института
Европска еТвининг заједница школа и предшколских установа - члан

Данило Боровница

Члан програмског одбора и реализатор
0621112575
danilo.borovnica@gmail.com
Звање:

дипломирани математичар 

Установа:

ОШ „Свети Сава”, Кикинда 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 1987 Техничка школа, Кикинда наставник математике
1987 1993 Војвођанска банка, Кикинда софтвер инжењер
1993 2008 Банини, Кикинда ИТ менаџер
2008 2008 Форма Идеале, Крагујевац бизнис интелиџент девелопер
2008 2021 ОШ „Свети Сава”, Кикинда наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Значај промене ритма у настави Аутор излагање на конференцији „Нове технологије у образовању“, Београд 2016
Scoala – Spatiu educational European intercultural Аутор излагање на Интернационалном симпозијуму у Темишвару 2016
Повезивањем знања до нових сазнања Аутор акредитовани семинар за 2018-2021, КБ 537 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за Виндовс, Ворд, Ексел, Корел, 2004 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
2. награда на конкурсу за наставнике „Дигитални час“ Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2012
Најбољи едукатори Србије Удружење „Живојин Мишић“ 2016
3. награда на конкурсу за наставнике „Дигитални час“ Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Science on Stage, заједница СТЕМ наставника Европе – члан Управног одбор за Србију
Scientix, заједница СТЕМ наставника Европе – амбасадор за Србију
Удружење грађана ОКСИ – председник
Европска еТвининг заједница - члан
Актив наставника математике Кикинде - председник
Дигитални час 2018, Министарство трговине, туризма ителекомуникација– члан жирија

Драгана Виденов

Члан програмског одбора и реализатор
0656446576
elt.dragana@gmail.com
Звање:

мср проф. јез. и књиж; просв. саветник 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2021 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Together we learn better! Коаутор координатор и реализатор Еразмус+ КА1 пројекта 2017
Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom Аутор акредитовани семинар КБ 856 за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину 2018
https://sites.google.com/site/englishwizardry/; http://classroomnumber4.blogspot.com/ Аутор аутор и администратор едукативних сајтова од 2009. и даље 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ideas Central, 2018, Express Publishing, Велика Британија Коаутор
Learning and Sharing for Better Teaching - E-Resource Pack for Teachers, 2019, ЕЛТА, Србија Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Activity Share Competition - 1. награда Macmillan 2015
Допринос дигитализације школе - признање Центар за развој и примену науке, технологије и информатике 2018
Националне ознаке квалитета за еТвининг пројекте од 2018. и даље Фондација Темпус 2018
Европска ознака квалитета за еТвининг пројекте од 2019. и даље Централна служба за подршку 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника страних језика Кикинде - председница
Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА Србија - координатор за Севернобанатски округ, члан Управног одбора (2016-2020), координатор конкурса за ученике
Удружење грађана ОКСИ - члан Управног одбора
Европска еТвининг заједница - члан, еТвининг амбасадор за Србију