Изазови и недоумице у употреби великог слова

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 588  

Вебинар

Основна школа "Милоје Васић"
Драгољуба Стојановића 11ДБиљана Јовановић
biljana_zv@live.com
0631177547
0631177547

Изазови и недоумице у употреби великог слова

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 недеља (укупно време рада: мин.)

30

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Мирослав Бундало

Реализатор и модератор
062250861
bundalom@yahoo.com
Звање:

професор српског језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Милоје Васић" 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2010 ОШ "Алекса Шантић" наставник
2010 2021 ОШ "Милоје Васић" наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Један је Васић“ (сценариста и лектор) ---- 2015
„Ризница“ (главни уредник и лектор) Аутор школски шасопис 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Књига о Васићу“ (монографија о школи), 2020, ОШ "Милоје Васић" (лектор и коректор) Коаутор

Биљана Јовановић

Реализатор и модератор
0631177547
biljana_zv@live.com
Звање:

магистар књижевних наука 

Установа:

ОШ "Милоје Васић" 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 OШ „Свети Сава“ наставник
2000 2014 Медицинска школа наставник
2014 2021 ОШ „Милоје Васић“ наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Митски, поетски и историјски аспекти песме „Смрт Марка Краљевића” Аутор Зборник Матице српске за књижевност 59, св.2 2011
„Одјеци народне баладе у савременој српској драми -Хасанагиница Љубомира Симовића“ Аутор Зборник Матице српске за славистику 79 2011
„Рефлекси усмене књижевности и традиције у Путујућем позоришту Шопаловић“ Аутор Зборник Матице српске за сценску уметност и музику, 44 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Књига о Васићу“ (монографија о школи), 2020, ОШ "Милоје Васић" (лектор и коректор) Коаутор
„Српски језик за административне раднике на Косову (А1, Б1, Б2)“, ЕЦМИ, 2018. (лектор и коректор) Коаутор