Српски језик у млађим разредима - практични примери и подршка реализацији

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 586  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Српски језик у млађим разредима - практични примери и подршка реализацији

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Пед. саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Професор разредне наставе Жељана Радојичић Лукић , ОШ "Милан Ракић" Мионица
Професор разредне наставе Зорица Вукајловић , професор разредне наставе
Професор разредне наставе Данијела Радовановић , ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац
Професор разредне наставе Каролина Нешковић , ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић
Професор разредне наставе Ивана Благојевић , ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане
Професор разредне наставе Љиљана Јовановић , ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад
Доцент Маја Димитријевић , Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу
Ванредни професор Снежана Марковић , Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2021 ОШ "Николај Велимировић" Шабац Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савремени уџбенички комплет - за ученике и наставнике Реализатор Акредитовани стручни скуп 2021
Лет кроз Дигитални свет Аутор Акредитовани стручни скуп 2020
XXXIV Сабор учитеља Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Аутор Акредитовани стручни скуп 2020
XXXIII Сабор учитеља Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Аутор Акредитован стручни скуп 2019
XXXII Сабор учитеља Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Реализатор Акредитован стручни скуп 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2016
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Шабац
Савез учитеља Републике Србије

Жељана Радојичић Лукић

Реализатор
063394251
zeljanaradojicic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Милан Ракић" Мионица 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 ОШ "Милан Ракић" Мионица Учитељ
2020 2021 УГ Креатива – креативно образовање Председник
2015 2016 Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра
1996 2015 ОШ "Милан Ракић" Мионица Учитељ
2015 2016 УГ Креатива – креативно образовање Потпредседник
2013 2015 УГ Креатива – креативно образовање Члан УО
2012 2021 Дечји искуствени центар Чаробно село, Бања Врујци Директор
2006 2010 Савез учитеља Србије Члан УО
1996 1996 Градска библиотека „Милован Глишић“ Мионица Библиотекар
1994 1995 ОШ „Алекса Шантић“ Оџак, Босна и Херцеговина Наставник биологије, учитељ
1993 1993 Општина Оџак, Босна и Херцеговина Саветник
1992 1993 Дечји вртић „Невен“ Мионица Васпитач
1989 1992 ОШ „Иван Марковић Ирац“ Бановићи, Република Босна и Херцеговина Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Светска недеља образовања Предавач Излагање 2015
Светски форум образовања, Њу Дехи, Индија, 2019 Предавач Излагање 2015
Интегративна настава-насушна потреба савремнеог образовног процеса. Образовна технологија, 4, 367-378 Аутор Објављен рад 2011
Различити нивои сложености. Образовна технологија, 2, 219-220 Аутор Објављен рад 2012
Методички приступ обради епске песме „Косовски бој“, Дигитална школа Коаутор Објављен рад 2012
Методички пример унутарпредметне интеграције српског језика „Небеска река“. Креативна школа Коаутор Објављен рад 2010
Методички пример целовите интеграције „Бела Грива“, Креативна школа Аутор Објављен рад 1009
Награде и признањ
Назив Организација Година
Они су ХЕРОЈИ Делегација Европске уније у Србији 2019
Global Teacher Award AKS Awards, Delhi 2019
Global Teacher Prize, top 50 Varkey fondacija, London 2018
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2013
Најбољи едукатор Србије Удружење за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“ 2014
„Entrepreneurial communities“ Европска тренинг фондација, Агенција Европске Уније 2014
Друга награда на Конкурсу Дигитални час у категорији Природне науке, рад „Чаробна природа“ Министраство за телекомуникације и информационо друштво 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЕдуБалкан, заједница наставника родитеља и ученика - оснивач
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије - оснивач
Удружење КРЕАТИВА, председник
Друштво учитеља Мионица

Зорица Вукајловић

Реализатор
0648605464
zoca04@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

професор разредне наставе 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд Учитељ
1990 1991 ОШ "Младост" Београд Учитељ
1989 1989 ОШ „Коста Абрашевић” Београд Учитељ
1987 1989 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вукајловић. З. „Примена комплексног поступка у настави српског језика у првом разреду основне школе” – Интернационални симпозијум, Јимболија –Румунија, Зборник радова, Аутор Објављен рад 2011
Вукајловић. З., „Описмењавање ученика са вишеструким сметњама применом комплексне методе”– II стручно – научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“– Шабац, Зборник резимеа Аутор Објављен рад/излагање 2013
Вукајловић. З., „Content integrated learning as a road to computer literacy”, Међународна методичка научна конференција, Ефекти наставе методике на квалитетније образовања учитеља и васпитача– УФ на мађарском наставном језику у Суботици Универзитета у Новом Саду, Зборник резимеа Аутор Објављен рад/излагање 2015
Вукајловић. З., „Школски часописи у споју културе и образовања”, Београд, Центар за културу и образовање Раковица Аутор Излагање 2015
Вукајловић. З. и група аутора, „Онлајн настава у млађим разредима основне школе”, 8th International Scientific Conference Technical and Informatics in Education, Faculty of Tecnichal Sciences, Čačak, Serbia, 18–20. September 2020. Аутор Објављен рад/излагање 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбенички комплет, „Српски језик за први разред основне школе” (рад по комплексном поступку), Креативни центар Аутор
Приручник за учитеље за рад по комплексном поступку, Креативни центар Аутор
Да ти кажем нешто (збирка песама Ј.Ј. Змаја илустрована ученичким илустрацијама, 1. разред основне школе), Друштво учитеља Београда, Societe Generale Banka Srbija Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда, председница
Национална асоцијација родитеља и наставника, оснивач и члан Управног одбора
Савез учитеља Републике Србије, члан
НАГВИС, члан

Данијела Радовановић

Реализатор
0655502526
danijelang70@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2021 ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац Наставник разредне наставе
1995 1997 ОШ "Јован Цвијић" Костолац Наставник разредне наставе
1994 1995 ОШ „Дража Марковић Рођа“ Смољинац Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пример добре праксе - Наташа Николић Гајић, Данијела Радовановић, Ивана Мартиновић Никодијевић: Хајде да направимо уџбеник, База знања КРЕАТИВНА ШКОЛА, ЗУОВ 2006/2007. http://www.kreativnaskola.rs/bazaznanja/BazaZnanjaZaOsnovneSkole.aspx Аутор Објављен рад 2007
Зборник примера добре праксе, XXIX САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ "УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА": Наташа Николић Гајић, Данијела Радовановић, Јасмина Копривица, ОШ «Краљ Александар I» Пожаревац: «Живот у граду» Аутор Објављен рад 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница ОШ „Краљ Александар I“ за значајне доприносе у раду школе, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020. ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац 2020
Захвалнице за освојена републичка места на спортским такмичењима, математичким такмичењима "Кенгур" и "Мислиша" као и за освојена места на Окружним такмичењима из математике. / 2020

Каролина Нешковић

Реализатор
0658838193
karolina.neskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1991 ОШ „Драгојло Дудић“ Мионица Наставник разредне наставе
1991 2021 ОШ “Драгољуб Илић“ Драчић Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Тематски дан ''Вода је наше благо'' Презентација примера добре праксе на Сабору учитеља, Београд Аутор Излагање 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Друштва учитеља Ваљева
Члан УО Савеза учитеља Републике Србије

Ивана Благојевић

Реализатор
0648480700
blagoivana@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1997 ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Како до ефикасније наставе Аутор Акредитован семинар, ЗУОВ, 2014-2016. 2016-2018. 2018
Усавршавањем у установи до професионалне заједнице учења Аутор Акредитован семинар, ЗУОВ, 2016-2018. 2018
Сарадња породице и школе у превенцији вршњачког насиља Реализатор Акредитован семинар, ЗУОВ, 2016-2018. 2018
Support Human Capital Development and Reserch- General Education and Human Capital Development Реализатор Акредитован семинар, ЗУОВ, 2014-2015. 2015
Од исхода до ефикасне наставе Аутор Акредитован семинар, ЗУОВ, 2018-2022. 2022
Породица и школа партнери у превенцији вршњачког насиља Аутор Акредитован семинар, ЗУОВ, 2018-2022. 2022
„Могући узроци вршњачког насиља“, 2017, Часопис Учитељ, СУРС Коаутор Објављен рад 2017
„Вештине наставника које позитивноутичу на ученичка постигнућа“, 2017. Часопис Учитељ, СУРС Коаутор Објављен рад 2017
„Лидерство у образовању и ефикасност школе, сарадња са широм заједницом“, 2015., Електронски зборнк радова, Мрежа ЦСУ Аутор Објављен рад 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан
Друштво учитеља Крушевца, председник управног одбора

Љиљана Јовановић

Реализатор
0642001157
ljiljana.jovanovic@zarkons.edu.rs
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2001 ОШ "Милош Црњански" Нови Сад Наставник разредне наставе
2001 2021 ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
НЛП у школи- комуникацијом до жељених исхода Реализатор Акредитован семинар, ЗУОВ 2021
Трансформација метода учења помоћу мобилних телефона Коаутор Нове технологије у образовању, Мајкростофт, конференција, излагање 2015
Наставна пракса као зелена бајка Аутор Конференција „Свако дете може да учи“, Нови Сад 2016
Сеоским сокацима, градским булеварима Коаутор База знања, Креативна школа 2010
Деца говоре – он-лајн лингвистичке радионице за међушколску сарадњу Реализатор Заједница учења 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Рачунар- нова школска табла, Едуакција- Прва TEDx конференција у Новом Саду на тему образовања, 2015. Коаутор
«Кад би јелен имао крила», лектира за 1. разред основне школе, ИК Вулканчић, Београд 2018. аутор дидактичко- методичке апаратуре уз песме Ј.Ј.Змаја Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
«Кад би јелен имао крила», лектира за 1. разред основне школе, ИК Вулканчић, Београд 2018. аутор дидактичко- методичке апаратуре уз песме Ј.Ј.Змаја Министарство просвете и спорта, ЗУОВ и Мајкрософт 2010
3.место на наградном конкурсу “Дигитални час” за рад из области друштвених наука и спорта - Уз помоћ дигиталних алата сећамо се старих заната Управа за Дигиталну агенду 2011
3. место на наградном конкурсу “Дигитални час 2”за рад из области природних наука - Рециклажа није бламажа Управа за Дигиталну агенду 2012
3.место за рад из области природних наука на конкурсу “Дигитални час 2012/2013”- Нека теку капи чисте Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2013
Специјална награда за интердисципли- нарност на конкурсу “Дигитални час 2012/2013 ” Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2013
1.место на конкурсу “Креативна школа 2013/2014”за рад Биљка на слици, слика на телефону, телефон на часу ЗУОВ 2014
1.награду на конкурсу “Дигитални час за школску 2016/2017” за рад из области природних наука - ТеЛеФоЋеЛиЈа Министарство трговине,туризма и телекомуникација 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан управног одбора
Друштво учитеља Новог Сада, председник управног одбора
Клуб родитеља и наставника Новог Сада, члан извршног одбора

Маја Димитријевић

Реализатор
0659156055
maja0205@gmail.com
Звање:

Доцент 

Установа:

Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 OШ „Љубиша Урошевић” Рибаре Наставник српског језика и књижевности
2001 2002 ОШ „17. октобар” Јагодина Наставник српског језика и књижевности
2002 2003 ОШ „Рада Миљковић” Јагодина Наставник српског језика и књижевности
2002 2008 Гимназија „Светозар Марковић” Јагодина Професор српског језика и књижевности
2008 2021 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Наставник (Методика наставе српског језика и књижевности)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ликови у савременој причи за децу Дејана Алексића: погодност за наставну обраду Аутор Ликови у савременој причи за децу Дејана Алексића: погодност за наставну обраду 2008
Артикулација васпитних потенцијала у савременој настави књижевности у млађим разредима основне школе Аутор Vučo Julijana i Milatović Biljana (prir.) Stavovi promjena – promjena stavova (411–421), Nikšić: Filozofski fakultet. 2010
Подстицање иницијативе, сарадње и стваралаштва у настави српског језика и књижевности Коаутор Шевкушић Славица (ур.) Зборник Института за педагошка истраживања, вол. 45, бр. 2 (381–403). Београд: Институт за педагошка истраживања. 2013
Методички изазови у интерпретацији гротескних јунака савремене српске приче за децу Аутор Јовановић Виолета, Росић Тиодор (ур.) Књижевност за децу у науци и настави (375–384), Јагодина: Факултет педагошких наука. 2014
Методички приступ негативном јунаку у млађим разредима основне школе. Бајић Љиљана, Брборић Вељко, Корда Петровић Александра, Павловић Миодраг (ур.) Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних (389–399). Аутор Београд: Савез славистичких друштава Србије. 2014
Београд: Савез славистичких друштава Србије. Аутор Узданица, XVI/1, 201–213, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Читанка: српски језик за први разред основне школе, 2019, Београд: Вулкан издаваштво, Вулкан знање. Аутор
Читанка и Радна свеска уз Читанку за други разред основне школе, 2019, Београд: Вулкан издаваштво, Вулкан знање. Аутор
Читанка и Радна свеска уз Читанку за трећи разред основне школе, 2020, Београд: Вулкан издаваштво, Вулкан знање. Аутор
Читанка и Радна свеска уз Читанку за четврти разред основне школе, 2020, Београд: Вулкан издаваштво, Вулкан знање. Аутор
Научно-популарни и информативни текстови: лектира за осми разред основне школе, 2017, Горњи Милановац: Прима. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Институт за модерно образовање

Снежана Марковић

Реализатор
069611243
ognjica@yahoo.com
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу 

Радно место:

Универзитетски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1986 ОШ „17.октобар“, Светозарево Наставник српског језика и књижевности
1985 1986 Средња пољопривредна школа „Дан младости“, Рековац Професор српског језика и књижевности
1986 1991 Скупшина општине Светозарево Скупштински сарадник са медијима и шеф протокола
1991 1997 Културни центар Јагодине Директор
1997 2021 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, у Јагодини Сарадник у настави; асистент, предметни наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Марковић, С. : Драмски текстови у разредној настави. Осамнаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних, зборник резимеа, (ур. Љиљана Бајић). Београд: Филолошки факултет, 2014 Предавач Излагање 2014
Марковић, С.: Драматизација књижевних текстова у функцији ослобађања покрета, говора и маште ученика разредне наставе, у: М. Ковачевић (ур.) Наука и слобода, Зборник радова са научног скупа, књ. 9, том 1/1, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву Предавач Излагање 2015
Марковић, С. : Самостални стваралачки рад ученика на часовима књижевности у млађим разредима основне школе (теорија и пракса). Књижевност за децу у науци и настави, пос.изд, књ. 21. Јагодина: Факултет педагошких наука Предавач Излагање 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења фолклориста Србије
Члан редакције часописа Заједнице учитељских факултета Србије Методичка теорија и пракса – часопис за наставу и учење, који се налази на листи научних публикација МПНТР
Члан програмског одбора научног скупа Књижевност за децу у науци и настави;
Члан жирија литерарног конкурса „Јара Лабуд“ Народне библиотеке у Јагодини.