Српски језик у млађим разредима - практични примери и подршка реализацији

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 586  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Српски језик у млађим разредима - практични примери и подршка реализацији

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе и подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета Српски језик.

1. Српски језик као сигурна база свим моделима интеграције 2. Правопис – од великог слова до тачке 3. Од А до атрибута 4. Усменим изражавањем до унапређења културе изражавања 5. Наставни приступ краткој причи за децу: савремени српски аутори у реформисаним школским програмима 6. Драмски текстови у настави - замке тумачења и сценског извођења

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Пед. саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Професор разредне наставе Жељана Радојичић Лукић , ОШ "Милан Ракић" Мионица
Професор разредне наставе Зорица Вукајловић , професор разредне наставе
Професор разредне наставе Данијела Радовановић , ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац
Професор разредне наставе Каролина Нешковић , ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић
Професор разредне наставе Ивана Благојевић , ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане
Професор разредне наставе Љиљана Јовановић , ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад
Доцент Маја Димитријевић , Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу
Ванредни професор Снежана Марковић , Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

800 РСД