Математика у млађим разредима – практични примери и подршка реализацији

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 584  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Математика у млађим разредима – практични примери и подршка реализацији

Оснаживање учесника за реализацију наставе Математике и примену дидактичких иновација кроз повезивање наставних садржаја овог предмета

1. Алгоритамски начин мишљења 2. Геометрија кроз призму ТИМСС-оликих задатака 3. Мерење и мере кроз исходе и стандарде 4. Разломци – камен спотицања 5. Млађи школски узраст у свету бројева 6. Магични свет математике

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор разредне наставе Катарина Радосављевић , ОШ "Вељко Дугошевић" Београд
Педаг. саветник/Савет. спољни сарадник Наташа Николић Гајић , ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац
Педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ "Краљ Александар I" Београд
Самостални педагошки саветник Биљана Сеизовић , ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево
Професор разредне наставе Александра Максимовић , ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Пед. саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , Професор разредне наставе

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

800 РСД