Математика у млађим разредима – практични примери и подршка реализацији

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 584  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Математика у млађим разредима – практични примери и подршка реализацији

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор разредне наставе Катарина Радосављевић , ОШ "Вељко Дугошевић" Београд
Педаг. саветник/Савет. спољни сарадник Наташа Николић Гајић , ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац
Педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ "Краљ Александар I" Београд
Самостални педагошки саветник Биљана Сеизовић , ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево
Професор разредне наставе Александра Максимовић , ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Пед. саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , Професор разредне наставе

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Катарина Радосављевић

Реализатор
0644757528
krsumadija@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Вељко Дугошевић" Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2021 ОШ "Вељко Дугошевић" Београд Учитељ
2002 2008 Учитељски факултет, Универзитет у Београду Асистент-сарадник на катедри за Методику наставе математике
2005 2006 ОШ "Милан Благојевић" Наталинци Наставник Ликовне културе, Музичке културе и ТО
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Одраз у огледалу – симетрија – гeомeтриjскo прeсликaвaњe” Аутор Удружење „Млади математичар” (излагање) 2018
„Реално окружење као подстицај за учење геометрије” Аутор Удружење „Млади математичар (излагање) 2016
„Content integrated learning as a road to computer literacy” Аутор Зборник резимеа учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици (објављен рад) 2015
„Теоријске поставке развојне дискалкулије” Аутор Зборник резимеа „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју” (објављен рад) 2013
„Бројевни системи кроз историју” Аутор Методичка пракса, Београд, 2009, бр. 4, стр. 91-104. (објављен рад) 2009
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда МПНТР 2021
Захвалница Друштва учитеља Београда за успешну сарадњу и допринос афирмацији Друштва и за ангажовање за снимање часова на РТС-у. Друштво учитеља Београда 2020
Захвалница Друштва учитеља Београда за успешну сарадњу и допринос афирмацији Друштва Друштво учитеља Београда 2012
Светосавска награда Влада РС/МПНТР 2002
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва учитеља Београда
Члан Савеза учитеља Републике Србије
Члан ПСК „Балкан”

Наташа Николић Гајић

Реализатор
0646445370
gajicpo@gmail.com
Звање:

Педаг. саветник/Савет. спољни сарадник  

Установа:

ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2021 ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац Наставник разредне наставе
2010 2021 ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац Педагошки саветник и наставник разредне наставе
1997 2018 Друштво учитеља Општине Пожаревац Члан Извршног одбора, потпредседник
2018 2021 Друштво учитеља Општине Пожаревац Председник
2006 2014 Савез учитеља Републике Србије Члан Управног одбора, потпредседник
2014 2018 Савез учитеља Републике Србије Председник
2017 2021 МПНТР Саветник, спољни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Члан Тима за спољашње вредновање, као саветник спољни сарадник, при Школској управи Пожаревац Реализатор / 2019
Оцењивање ученика у првом разреду - саветовање - као саветник спољни сарадник, при Школској управи Пожаревац Предавач Излагање 2019
Стручна трибина: Оцењивање ученика у основној школи Предавач Излагање 2013
Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној школи Аутор Акредитована обука 2017
ПРОГРАМ са листе семинара које одобрава Министар: Оцењивање ученика – национална обука Извођач Национална обука 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Николић Гајић, Н., Перић, Н. Вукајловић, З. И Гомилановић, С. (2019). Учитељска свеска – педагошка документација за други разред. Београд: Савез учитеља Републике Србије. Аутор
Николић Гајић, Н., Перић, Н. Вукајловић, З. И Гомилановић, С. (2015). Учитељска свеска – педагошка документација за први разред. Београд: Савез учитеља Републике Србије. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета ОШ "Краљ Александар I" за значајан допринос у раду и остваривање програмских задатака школе / 2015
Награда СО Пожаревац за Дан радника у образовању за остварене резултате у области васпитања и образовања будућих генерација нашег друштва / 2007
Захвалница СО Пожаревац за укупан допринос у развоју културе у СО Пожаревац / 2003
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља општине Пожаревац
Савез учитеља Републике Србије
Удружење грађана Акција

Јасмина Стојковић

Реализатор
0645722457
jacastojkovic17@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Краљ Александар I" Београд 

Радно место:

Спец.методике наставе мат, мастер учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 ОШ "Краљ Александар I" Београд Професор разредне наставе
2016 2016 ОШ "Драгојло Дудић" Београд в.д. директор школе
2009 2016 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
2003 2009 ОШ "Вељко Дугошевић" Браничево Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Математика у малом Аутор Акредитована обука 2021
Математика без граница Аутор Објављен рад 2017
"Матекутијица“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије Аутор Излагање 2017
Занимљивом математиком до функционалног знања ученика Аутор Објављен рад 2016
"Математичка коцка“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије Аутор Излагање 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математика у малом..., СУРС Аутор
Упоришне тачке у настави математике, СУРС Аутор
"Математичка коцка“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије Аутор
Математика без граница, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина Аутор
"Матекутијица“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
"Радост васкршњег јутра" - Прва републичка награда, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица. Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица 2010
Најбољи наставник бивше Југославије (ANN ex YU), Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва учитеља Београд
Члан Савеза учитеља Републике Србије
Члан Креативе
Еду Балкан

Биљана Сеизовић

Реализатор
0642667173
biljanaseizovic@gmail.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2021 ОШ "Димитрије Туцовић" Краљево Учитељица
1995 2021 ОШ "Доситеј Обрадовић" Врба Учитељица
1992 1994 ОШ "Сремски фронт" Учитељица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Диференцирани групни рад према нивоима постигнућа ученика Реализатор Одобрени програм сталног стручног усавршавања, ЗУОВ 2018
Сингапурска математика – од проблема до решења Реализатор Одобрени програм сталног стручног усавршавања, ЗУОВ 2016
Диференцирани групни рад према нивоима постигнућа ученика Аутор Одобрени програм сталног стручног усавршавања, ЗУОВ 2018
Сингапурска математика – од проблема до решења Аутор Одобрени програм сталног стручног усавршавања, ЗУОВ 2016
Сингапурска математика Предавач Сингапурска математика 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стручни рад: “Мера за знање“, Педагошка пракса, бр. 761, 2010. Аутор
“Сингапурска математика“, Зборник акредитованог програма сталног струч. Усавршавања, 2014. Аутор
“Рачунске приче о животињама“,Зборник акредитованог програма сталног струч. Усавршавања, 2015. Аутор
“Сингапурска математика – од проблема до решења“, часопис „Учитељ“, 2016. Аутор
„Сингапурска математика“, „Настава математике“, бр.2/3 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Краљевачког друштва учитеља
Члан Савеза учитеља Републике Србије

Александра Максимовић

Реализатор
0655400100
aleksandra.maksimovic@yahoo.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2021 ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево Учитељица
2011 2011 ОШ „Димитрије Туцовић“ Краљево Библиотекар
2009 2011 ОШ „Живан Маричић“ Жича Учитељица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена савремених дидактичких медија у разредној настави Предавач Краљевачко друштво учитеља 2018
Индивидуализација у настави математике Предавач Краљевачко друштво учитеља 2014
Проблемски задаци у настави математике Предавач Краљевачко друштво учитеља 2012
Управљање наставним процесом у основној школи Реализатор Учитељски факултет у Београду 2007
Оцењивање на основу портфолија Аутор Учитељски факултет у Београду 2007
Награде и признањ
Назив Организација Година
Студент генерације Учитељског факултета Студент генерације Учитељског факултета 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан УО и благајник Краљевачког друштва учитеља
Члан Савеза учитеља Републике Србије
Школски координатор и администратор тестирања међународног истраживања PIRLS (2021)

Сузана Мијушковић

Реализатор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2021 ОШ "Николај Велимировић" Шабац Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савремени уџбенички комплет - за ученике и наставнике Реализатор Акредитовани стручни скуп 2021
Лет кроз Дигитални свет Аутор Акредитован стручни скуп 2020
XXXIV Сабор учитеља Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Аутор Акредитован стручни скуп 2020
XXXIII Сабор учитеља Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Аутор Акредитован стручни скуп 2019
XXXII Сабор учитеља Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Реализатор Акредитован стручни скуп 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2016
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Шабац
Савез учитеља Републике Србије

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Математика у малом Аутор Акредитована обука 2021
Упоришне тачке у настави математике Аутор Акредитована обука 2021
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Савремени уџбенички комплет за ученике и наставнике Аутор Акредитован стручни скуп 2021
XXXIV Сабор учитеља Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Аутор Акредитован стручни скуп 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Ана Младеновић

Реализатор
0600251652
anamladenovic66@gmail.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

Професор разредне наставе 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Професор разредне наставе Професор разредне наставе
2004 2019 ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Безбедност за све Коаутор Зборник радова (електронски) „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ СУРС 2020
У туђим ципелама Аутор Зборник радова (електронски) „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ СУРС 2019
Истраживање „Искуства и ставови запослених у основним школама о реализацији онлајн наставе“ Коаутор Савез учитеља Републике Србије 2020
ИКТ у настави Грађанског васпитања Аутор Дигитални час, Зборник радова 2016
Дигитални час, Зборник радова Коаутор Креативна школа 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални филм „Чије име носи наша школа“ – наставно средство, Друштво за академски развој „Култура на дар 2“, 2015.год. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета Учитељског друштва Ниш Учитељско друштво Ниш 2015
Признање „Најуспешнија жена у послу“ Унија занатлија и предузетника региона Јужне Србије 2016
Титула „Најбољи наставник бивше Југославије“ Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља РС- ЧЛАН Управног одбора
Савез учитеља РС- ЧЛАН Управног одбора
Републички фестивал дечјег стваралаштва „Ризница талената“ – идејни аутор