ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА, ПРАВНА И ФИНАНСИЈСКА УЛОГА ДИРЕКТОРА У РУКОВОЂЕЊУ УСТАНОВОМ

Код одобреног скупа: 583  

Конференција

Друштво директора школа Србије
Жупана Страцимира 1Миле Саковић
direktor@prvaekonomska.edu.rs
0113373488
0656699696
0113373492

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА, ПРАВНА И ФИНАНСИЈСКА УЛОГА ДИРЕКТОРА У РУКОВОЂЕЊУ УСТАНОВОМ

Информисање о актуелностима и одговарајућим начинима деловања ради обезбеђивања квалитета руковођења, планирања, организовања, контроле рада установе и финансијско-административног управљања и обезбеђивања законитости рада установе

Актуелности у образовању и васпитању; Делокруг рада Секретаријата за образовање и дечју заштиту. Поступак обезбеђивања и преноса финансијских средстава за радове, добра и услуге из буџета града Београда ПУ, ОШ и СШ на територији града Београда; Најчешће неправилности у раду образовно-васпитних установа. Превентивна улога инспекције; Повреде и обољења која утичу на радну способност запослених у образовању; Примена новог Закона о јавним набавкама у установама образовања и васпитања и одговорност директора у поступку; Квалитетно управљање образовном установом – Директор у вихору нових момената и изазова; Панел дискусија.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

2

95

директор/помоћник директора

0 РСД