ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА, ПРАВНА И ФИНАНСИЈСКА УЛОГА ДИРЕКТОРА У РУКОВОЂЕЊУ УСТАНОВОМ

Код одобреног скупа: 583  

Конференција

Друштво директора школа Србије
Жупана Страцимира 1Миле Саковић
direktor@prvaekonomska.edu.rs
0113373488
0656699696
0113373492

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНА, ПРАВНА И ФИНАНСИЈСКА УЛОГА ДИРЕКТОРА У РУКОВОЂЕЊУ УСТАНОВОМ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

2

95

директор/помоћник директора

Радне биографије


Дејан Недић

Члан програмског одбора и модератор
0648081760
skola@drugaekonomska.edu.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Друга економска школа 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2007 Друга економска школа Професор Статистике и Пословне економије
2007 2021 Друга економска школа Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ ---- 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
4 године члан Председништва, а сада сам члан Скупштине Заједнице економских, трговачких, правних и туристичких школа Србије
једанаест година сам на функцији председника Скупштине „Друштва директора школа Србије“. Уједно сам и члан УО ДДШС
члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду Правилника за обуку и полагање испита за лиценцу за директоре школа
члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за примену и реализацију новог Правилника за извођење екскурзије и наставе у природи
члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припрему и извођење државне матуре
члан водитељског тима за обуке директора за стицање лиценце и Решењем Министра од фебруара 2021. године и члан Комисије за испит за директора за лиценцу
од марта 2021. године члан сам Управног одбора Завода за унапређивање васпитања и образовања

Милош Бјелановић

Члан програмског одбора и модератор
0606453717
direktor@zemunskagimnazija.edu.rs
Звање:

Дипломирани професор физичког васпитања 

Установа:

Земунска гимназија 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1990 Васпитно образовни центар Рудник менаџер продаје
1990 1993 ОШ „Иван Горан Ковачић“ Наставник физичке културе
1993 2000 0Ш „Вожде Карађорђе“ Наставник физичке културе
2000 2010 Земунска гимназија Наставник физичке културе
2000 2021 Земунска гимназија Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Истраживањем до боље наставе – однос према школским правилима од стране ученика Коаутор часопис Директор установа образовања и васпитања, теорија и пракса бр.1 и 2. 2020.године 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Концепт обуке полагања испита за лиценцу директора Коаутор
Трећа регионална конференција удружења директора и равнатеља школа Југоисточне Европе у Београду окт. 2015. године Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе за израду Стратегије образовања 2020-2030
Члан радне групе за израду наставног плана за физичко васпитање у гимназији
Члан комисије на испиту за лиценцу директора
Члан радне групе за израду Правилника МПНТР о друштвено корисном раду
Друштво директора Србије, члан УО
Председник скупштине Удружења за друштвено економски развој Далмација
Члан УО хуманитарне организације Снага живота

Милибор Саковић

Члан програмског одбора и модератор
0656699696
direktor@prvaekonomska.edu.rs
Звање:

магистар економских наука 

Установа:

Прва економска школа, Београд 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1992 OШ "Скадарлија", Београд Наставник математике
1992 1993 OШ "Михаило Петровић Алас", Београд Наставник математике
1993 2007 Прва економска школа, Београд Наставник информатике и математике
2007 2021 Прва економска школа, Београд Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„МАТЕМАТИКА У ЕКOНОМИЈИ И ФИНАНСИЈАМА“ за стручно усавршавање наставника од 2009/10. године, 2009. године Предавач Стручно усавршавање 2009
Књиге из Информатике и рачунарства за 5, 6. и 7. разред за основне школе, аутора: Сандра Нешић и Борис Делибашић, 2010. године. Реализатор Рецензија 2010
Уџбеник: Математика за први разред гимназије и средње стручне школе, аутора: др Небојша Икодиновић, др Бранислав Поповић и др Александар Перовић, 2012. и 2019. године Реализатор Рецензија 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"The counting of even and odd restricted permutations with the finite state automata", Proceedings of XXXIX Symposium on Operational Research, Tara (2012), pp 217-220. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан сам Друштва директора школа Србије
Члан Заједнице економских, правно-биротехничких, трговинских и угостетиљско-туристичких школа Србије
Учесник у изради планова и програма за предмете Рачунарство и информатика и Пословна информатика за средње стручне школе у реформи 1994. године.
Рецензент збирке задатака из Пословне информатике 1994. године
Члан комисија за полагање стручних испита-лиценци из предмета Рачунарство и информатика.
Учесник у међународном програму процене ученичких постигнућа PISA (Programme for International Student Assessment), од 2000. до 2012. године.
Члан тима МПНТР-а за израду стандарда за предмет математика за средње образовање од 2010. до 2013. године
Члан радне групе МПНТР-а за израду Правилника о норми свих облика непосредног рада са децом и ученицима и других облика рада наставника, васпитача стручних сарадника у оквиру недељног пуног радног вре
Члан радне групе пројекта „Подршка школи након спољашњех вредновања“ (ЗВКОВ) у периоду од априла до јуна 2016. године
Члан Стратешке радне групе за координацију спровођења Акционог плана за имплементацију развоја образовања у РС до 2020. године и Уговора о реформи сектора образовања (МПНТР-од 12.01.2018.)
Члан радне групе пројекта „Национална испитивања – вредновање исхода учења“ (ЗВКОВ) у периоду од јуна до августа 2018. године
Писац задатака за предмет математика у оквиру пројекта „Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за успостављање матурских испита“ (ЗУОВ) у периоду октобар 2018. до фебруара
Члан радне групе ЗУОВ-а за израду Програма обуке за оспособљавање кандидата за стицање компетенција директора за добијање лиценце (Финансијско и административно управљање радом установе)

Бранка Ивковић-Петронић

Члан програмског одбора и модератор
0648545305
direktor.omsgrocka@gmail.com
Звање:

магистар музичке уметности 

Установа:

ОМШ "Невена Поповић" 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2005 Музичка школа "Јосип Славенски", Београд Наставник солфеђа и теорије музике
2008 2009 Музичка школа "Корнелије Станковић", Београд Наставник контрапункта и музичких облика
2004 2014 Основна музичка школа, Гроцка, Београд Наставник солфеђа и теорије музике
2014 2021 ОМШ "Невена Поповић", Гроцка Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Темпус пројекат - Књига (Мирјана Живковић и Бранка Ивковић-Петронић): Писана реч Константина Бабића II – Dixit et salvavi animam meam Коаутор ФМУ, Београд 2014
Евиденција у основним музичким школама Коаутор 26. август 2018. године Стручни скуп: „Припреме за почетак школске 2019/20. године“ 2020
Сто година од рођења Боривоја Поповића 1918-2018 Реализатор Стручни скуп, 23. април 2018. година 2018
Омаж великанима српске уметности – Павлу Паји Јовановићу и Константину Бабићу Аутор 14. децембар 2017. године Факултет уметности у Нишу 2017
Заувек Предавач промоција на Сајму књига у Београду, октобар 2017. године (књижаре „Делфи“) 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Темпус пројекат - Књига (Мирјана Живковић и Бранка Ивковић-Петронић): Писана реч Константина Бабића I – Dixit et salvavi animam meam Коаутор
Монографија: 20 година Основне музичке школе из Гроцке, 1994 – 2014 Аутор
Публикација: Основнa музичкa школa из Гроцке, 11. IX 1994. – 11. IX 2009 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Преко 30 Захвалница и Признања за допринос у оставривању квалитетног образовно-васпитног рада, за промоцију уметности и културе на нивоу локалне заједнице, за организацију и учешће у културним активно Од Удружења грађана ГО Гроцка, Центра за културу Гроцка, образовних установа и установа културе на нивоу града Београда 2014
Прузнање/Плакета за „Књигу године 2014“ из области музичке уметности додељена је прoф. Мирјани Живковић и мр Бранки Ивковић-Петронић за књигу: Писана реч Константина Бабића I – Dixit et salvavi animam Часопис „Музика класика“ и Факултет музичке уметности у Београду, 23. јануар 2015. године у Народном позоришту у Београду. 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан жирија општинског такмичења Дечијих музичких свечаности „ДЕМУС“ од 2012. године до данас
Члан "Удружења за неговање уметничке и традиционалне музике АКОРД", од 2012. до данас
Члан „Заједнице музичких и балетских школа Србије“ од 2014. године и члан Надзорног одбора од 2018. године до данас
Члан „Заједнице музичких и балетских школа Србије“ од 2014. године и члан Надзорног одбора од 2018. године до данас
Члан сам Друштва директора школа Србије од јесени 2014. године и члан Управног одбора од септембра 2018. године
Члан радне групе МПНТР за израду Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање музичких и балетских школа, 2018. године
Члан радне групе Заједнице музичких и балетсих школа за израду Предлога измена и допуна ЗОСОВ-а, 2018. године
Стручно лице за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава и дидактичких игровних средстава при ЗОУ
Члан радне групе МПНТР за израду нових Евиденција за основне музичке школе, од августа 2019. до 2020. године

Драган Филиповић

Реализатор
0648134595
dragan.filipovic@mpn.gov.rs
Звање:

дипл. инж. шумарства за пејзажну архитек 

Установа:

МПНТР, Школска управа Београд 

Радно место:

Руководилац Школске управе Београд 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2003 Ботаничка башта „Јевремовац" Стручни водич
2004 2015 Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ Проф. стручних предмета
2015 2019 Пољопривредна школа са домом ученика ПК „Београд“ Директор
2019 2021 МПНТР, ШУ Београд Руководилац ШУ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Положај ученичких домова у односу на систем вредновања квалитета васпитно образовних установа“, Учење и настава, KLETT друштво за развој образовања Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Од 2015. - члан FlorCert Academy, европског удружења флориста
Од 2018. - члан комисије за полагање испита и стицање звања европски флориста у организацији FlorCert Academy
Као наставник и директор школе, свој рад посветио напредовању ученика, напредовању колега, учествовао на бројним дебатама, семинарима и симпозијумима бранећи став струке.
Учествовао у измени наставног плана и програма за образовни профил техничар Хортикултуре, ЗУОВ, 2008. год.
Стекао компетенције уваженог предавача у струци и касније као руководиоца образовне установе.
Иницијатор увођења дуалног образовања у школи, промовисању здраве животне средине и радног окружења

Саша Стојановић

Реализатор
063691368
sasa.stojanovic@beograd.gov.rs
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

Градска управа Београд 

Радно место:

руководилац сектора за образовање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2021 Градска управа, Секретаријат за образовање и дечију заштиту руководилац сектора за образовање.
2017 2018 ЈКП Инфостан технологије самостални стручни сарадник у Служби за пословну аналитику
1992 2017 ОШ „Јован Јовановић Змај“ проф. разр. наставе, помоћника директора и ВД директора у шк
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Предавач / 2021

Весна Недељковић

Реализатор
063448968
vesnanedeljkovic67@gmail.com
Звање:

Професор југословенске књижевности и срп 

Установа:

Градска управа Београд 

Радно место:

Руководилац у сектору за инспекцијски  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2021 Градска управа, Секретаријат за образовање и дечју заштиту града Београда Руководилац у сектору за инспекцијски надзор
2019 2021 Републички педагошки завод Републике Српске, ЗУОВ Републике Србије Стручни сарадник - координатор
2019 2021 Република Српска, Министарство просвјете и културе Члан Експертског тима за реформу предшколског, основног и ср
2016 2019 Министарство пресвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васп
2007 2016 Основна школа „Михајло Петровић Алас“ Директор школе
2006 2007 Основна школа „Михајло Петровић Алас“ Заменик директора школе
1994 2006 Основна школа „Михајло Петровић Алас“ Професор српског језика
1993 2000 Пета економска школа Професор срске књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Развој људског капитала" Аутор Учесник на Конференцији у Паризу као директор школе која представља пример добре праксе, пројекат развионица - школа вежбаоница 2016
Ментор студентима Српског језика и књижевности Предавач у сарадњи са Филилошким факултетом Универзитета у Београду 2016
области маркетинг у образовању, односи са јавношћу и развој предузетништва у основној школи Предавач / 2016
“Кључне компетенције за активно учење у учионици будућности” Аутор Учионица будућности сертификовани тренер, Обука у трајању од пет дана 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добитник награде за допринос унапређивању образовања град Београда 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Фондације за младе таленте града Београда, од 2015. године
Члан Надзорног одбора ОКЦ“Вук Караџић“ до 2020.

Милован Марковић

Реализатор
0691230506
boban.mark@yahoo.com
Звање:

Специјалиста менталне хигијене развојног 

Установа:

Градска управа Београд 

Радно место:

Просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Просветни инспектор
2010 2019 Средња занатска школа Директор
2002 2010 Средња занатска школа НХ «Петар Лековић» Наставник теоријске наставе
2001 2002 Предшколска установа «Звездара» Саветник за групу деце са посебним потребама (аутизам)
1995 1997 Хуманитарни фонд «Мадлена Јанковић» Организатор хуманитарних активности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ми радимо будућност градимо, 2018/2019. године Аутор Координатор пројекта испред Средње занатске школе 2019
Знањем за боље сутра- подршка образовној инклузији младих Рома 2015/2016. године Аутор Координатор пројекта испред Средње занатске школе 2016
„Развој предузетништва као кључне компетенције у општем средњем образовању", април 2010. године Аутор Консултант/Стручњак за развој концепта примене предузетништва као кључне компетенције у средњем образовању 2010
Регионална организација цивилног друштва „Едукативни центар за каријеру“ – ЕДУЦЕК 2009/2013. године Предавач Рад на пројектима доквалификације, преквалификације и запошљавања лица из маргинализованих група 2013
„Програм реформе средњег стручног образовања – друга фаза“, Консултант/програми за обуку директора Аутор Консултант/програми за обуку директора 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Професионална орјентација у средњој школи, 2019. Зборник сажетака, Међународна конференција- мултидисциплинарни приступ, Сарајево, БиХ Аутор
Ваннаставне активности- оптерећење или парадигма квалитетног оснаживања младих са сметњама у развоју, 2018. Зборник сажетака, Међународна конференција-мултидисциплинарни приступ едукацији и рехабилитацији, Сарајево,БиХ Аутор
Развој вештина самозаступања особа са интелектуалном ометеношћу – 2015. Аутор
Процена имплементације инклузивне политике, 2013. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Ставови наставника теоријске и практичне наставе о едукативним способностима адолесцената са лаком интелектуалном ометеношћу, 2012. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Место и улога дефектолога у будућности, 2008. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Дефектолог у основној и средњој школи, 2007. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Живот на другој страни - (запосленост свршених ученика специјалних школа), 2006. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Финансирање образовања-изазови на различитим нивоима државне управе 2010.Палић-Цоп зборник Аутор
Запошљавање особа са инвалидитетом као вид социјалне интеграције 2010. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радних група у Министарству просвете науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања на изради правилника из области образовања деце са сметњама у развоју
Члан радне групе МПНТР за измену и допуну закона о основној школи као и на изради нових планова и програма
Предавач на конференцијама, симпозијумима и вебинарима за више издавачких кућа и организација.( ЦМН, Витезови осмеха, Клет, ЦОП....)

Марко Шпилер

Реализатор
0642480025
mspiler@gmail.com
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Центар за менаџмент набавки 

Радно место:

међународни консултант 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2014 ЈКП Београдске електране Директор набавки
2014 2016 Јединица за управљање пројектима РС Директор набавки
2014 2021 Висока школа за дизајн технологију и менаџмент Београд, Висока пословна струковн Професор, професор струковних студија, руководилац мастер ст
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ораганизација преко 100 стручних скупова Аутор Преко 100 стручних и научних радова 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Јавне набавке – теорија и пракса“ (са групом аутора), Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Коаутор
„Организација јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Аутор
„Јавне набавке у установама образовања и васпитања“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Коаутор
„Систем и пракса јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Аутор
„Форензика јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2017. (212 стр. – коаутор Др Наташа Тањевић) Коаутор
„Менаџмент јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2015. Аутор
„Форензика јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2017. Коаутор
„Систем и пракса јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Коаутор
„Јавне набавке у установама образовања и васпитања“ (коаутор Никола Зиванчевић), Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Коаутор
„Оперативни и производни менаџмент“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Аутор
“Организација јавних набавки”, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Аутор
“Јавне набавке”, Центар за менаџмент, Београд, 2020. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Комора јавних набавки Србије - Председник
Објавио је преко 90 научних и практичних радова, чланака, на различитим саветовањима, семинарима, зборницима односно часописима, из више економских и менаџмент области, у земљи и иностранству

Бранислав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@elfak.ni.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпита 

Радно место:

Директор ЗВКОВ, Доцент на ЕТФ-у Ниш 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2021 Катедра за математику, Електротехнички факултет у Нишу Истраживач-сарадник, Асистент-приправник, Стручни сарадник з
2016 2021 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Директор
2013 2019 Квалитет ад, Ниш члан борда директора
2013 2013 Инкубатор центар Ниш члан НО
2012 2015 Градско Веће Ниша члан Већа
2008 2012 Регионални центар за образовање Ниш Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање” Аутор #III 43007 2011
“Интегрисани интелигентни систем за физиотерапију” Аутор #TR 32012 2011
“Паралелни Методи и Алгоритми у Дискретној Математици”2006-2010 Аутор #144034 2010
“Паралелни алгоритми у Линеарној алгебри ” 2005 Аутор # 1869 2005
“Примењени орт.системи, констр.апроксимације и нум.методи”2002-2004 Аутор # 2002 2004
“Методи и модели у теоријској, примењеној и индустр. математици”1996-2000 Аутор # 04М03 2000
Одабране теме из теорије графова (2010-14) Предавач Акредитовани семинари за наставнике 2014
Одабране теме из теорије графова 2 (2011-14) Предавач Акредитовани семинари за наставнике 2014
Образовање на првом месту (2009-12) Предавач Акредитовани семинари за наставнике 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Објавио 10 књига и уџбеника, преко 60 радова у часописима и зборницима радова са конференција или стручним и осталим часописима, као и 10 публикација. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Радио као рецензент за International Journal of Computer Mathematics (Taylor&Francis Co. London, UK)
Радио као рецензент за Зборник радова Учитељског факултета у Лепосавићу, Phlogiston часопис Музеја науке и технике у Београду, разне научне конференције
Био члан уредништва математичког часописа ТАНГЕНТА (2002-2004).
Био члан организационог одбора неколико научних конференција.
Био члан комисија за оцену подобности теме за докторску дисертацију, члан комисија за оцену и одбрану завршних и мастер радова, као и члан комисија за избор у наставна звања
International Conference dedicated to 65-th Anniversary of Prof. R.Ž. Djordjević
“Mathematics and Applied Sciences”, Faculty of Electronic Engineering, Niš, August 27-28, 1998. (Secretary of Organizing Comitee).
International Scientific Conference ITOP 2016, September 10-11, 2016, Cacak (member of Organizing Comitee).
International Scientific Conference “Motivation in Education”, Belgrade October 30, 2020. (member of Organizing Comitee).