Развијање медијске писмености и критичког мишљења у настави

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 582  

Вебинар

Едуактив 2020
Др Ника Миљанића 2/13 11030 БеоградКатарина Ристановић Ацовић
katarinarist@gmail.com
032327649
0641583168

Развијање медијске писмености и критичког мишљења у настави

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор лингвистичких наука Валентина Гаврановић , Медицинска школа ,,Надежда Петровић‘‘, Земун
доктор лингвистичких наука Ана Трипковић , "Comlang", Стара Пазова
Магистар хуманистичких наука из области Мирела Фазлић , ОШ ,,Букиње‘‘ и Филозофски факултет Уни
Магистар енглеског језика и књижевности Ида Карахасановић Авдибеговић , Гимназија Добриња
дипломирани географ Јелена Пујић , Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун

1 недеља (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Валентина Гаврановић

Члан програмског одбора и реализатор
0641961556
gavranovic.tina@gmail.com
Звање:

доктор лингвистичких наука 

Установа:

Медицинска школа ,,Надежда Петровић‘‘, Земун  

Радно место:

професор енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2002 Медицинска школа ,,Вељко Дугошевић’’ професор енглеског језика
2002 2021 Медицинска школа ,,Надежда Петровић’’ професор енглеског језика
2017 2021 Сингидунум Универзитет, СП Англситика Доцент – стручни сарадник у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,,Using Popular Culture to Develop Students' Media Literacy and Critical Thinking Skills‘‘/,Употреба популарне културе за развијање медијске писмености и критичког мишљења‘‘ Предавач Излагање на међународном научном скупу 2020
,,Media Literacy and Critical Thinking’’/,,Медисјка писменост и критичко мишљење‘‘ Предавач Излагање на завршном скупу, Универзитет Кент, САД, 2019, у оквиру Фулбрајт програма о медијској писмености. 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
,,Using Popular Culture to Develop Students' Media Literacy and Critical Thinking Skills‘‘/,,Употреба популарне културе за развијање медијске писмености и критичког мишљења‘‘, 2020, издавач -Универзитет Сингидунум Аутор
,,Развијање језичких вештина ученика кроз пројектно усмерену наставу страног језика струке – студија случаја’’, 2020, издавач-Учитељски факултет у Београду Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Fulbright ТЕА (Teaching Excellence and Achievement) – Media Literacy Стипендија владе САД у области образовања 2019
Open English Programs - 'Using Educational Technology in the English Language Classroom' Стипендија владе САД у области образовања 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Едуактив 2020
Удружење наставника енглеског језика Србије ЕЛТА
Међународно удружење наставника енглеског језика IATEFL
Међународно удружење наставниак енглеског језика -TESOL
Члан жирија за реализацију и израду тестова за такмичења из енглеског језика основних и средњих школа — Друштво страниг језика

Ана Трипковић

Члан програмског одбора и реализатор
0643481086
anatripkovic@gmail.com
Звање:

доктор лингвистичких наука 

Установа:

"Comlang", Стара Пазова 

Радно место:

професор енглеског језика и преводилац 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2005 English Explorers, приватна школа страних језика Професор енглеског језика
2005 2006 Гимназија, Прибој Професор енглеског језика
2006 2016 ОШ „Мирослав Антић“, Футог Професор енглеског језика
2016 2021 Comlang, Стара Пазова Професор енглеског језика, преводилац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Критичко мишљење у настави страних језика, у оквиру програма ТБУ (Ка бољем разумевању) Реализатор излагање на стручном скупу у Новом Саду 2012
Критичко мишљење у настави страних језика Реализатор излагање на радионицама у оквиру обуке за наставнике свих страних језика под покровитељством издавачке куће Клет 2014
Learning Tools for Captivating Learners Реализатор предавање у оквиру 27. ИАТЕФЛ конференције у Мађарској 2017
Learning Tools for Captivating Learners Реализатор предавање у оквиру 25. ТЕСОЛ конференције у Грчкој 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Towards Better understanding of Critical Thinking“ („Ка бољем разумевању критичког мишљења“ 2014, ELTA newsletter Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
YETI (Young English Teachers Initiative), програм обуке у Лондону за предавање енглеског језика у пракси ученицима из мултинационалног окружења ЕЛТА-удружење наставника енглеског језика Србије 2004
E-teacher стипендија за курс „Критичко мишљење у настави страних језика“ Универзитет у Орегону под покровитељством Амерчке амбасаде 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Едуактив 2020 – невладино и непрофитно удружење које се бави образовањем
ЕЛТА – удружење наставника енглеског језика Србије

Мирела Фазлић

Реализатор
387603104
mirelafazlic82@gmail.com
Звање:

Магистар хуманистичких наука из области  

Установа:

ОШ ,,Букиње‘‘ и Филозофски факултет Уни 

Радно место:

Професор енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2021 ОШ Букиње Професор енглеског језика
2014 2021 Филозофски факултет Универзитета у Тузли Стручни сарадник у настави
2008 2013 Друга основна школа Сребреник Професор енглеског језика
2006 2008 XI Основна школа Брчко Дистрикт Професор енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Како уочити лажне вести?“ Предавач Излагање на скупу,Амерички кутак, Тузла 2020
„Употреба медија у настави енглеског као страног језика“ Предавач Излагање на међународном скупу у Сарајеву 2016
„Social Aspects of Language Learning and Acquisition“ Предавач Излагање на међународном скупу у Сарајеву 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Using media in EFL teaching“/“Употреба медија у настави енглеског као страног језика“, 2016. International Burch University, Сарајево Аутор
„Social Aspects of Language Learning and Acquisition“,/“Друштвени аспекти учења и усвајања језика“, 2015. International Burch University, Сарајево Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Fulbright ТЕА (Teaching Excellence and Achievement) – Media Literacy Стипендија владе САД у области образовања 2019
Звање наставника ментора Педагошки завод, Тузла 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење професора енглеског језика Тузла (ТЕТА)

Ида Карахасановић Авдибеговић

Реализатор
3876151041
avdibegovicida@gmail.com
Звање:

Магистар енглеског језика и књижевности 

Установа:

Гимназија Добриња 

Радно место:

Професор енглеског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Гимназија Добриња Сарајево Професор енглеског језика и водитељица драмске секције
2017 2020 Друга Гимназија Сарајево Професор енглеског језика и водитељица драмске секције
2014 2016 Прва Бошњачка Гимназија Сарајево Професор енглеског језика
2013 2017 Гимназија Добриња Сарајево Професор енглеског језика и водитељица драмске секције на енглеском
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Укључи кликер!“ Коаутор, предавач Онлајн радионица на тему медијске писмености 2020
,,Promoting Media Literacy and Critical Thinking Skills in the Classroom’’/“Промовисање медијске писмености и вештина критичког мишљења у учионици“ Предавач Излагање на завршном скупу, Универзитет Кент, САД, у оквиру Фулбрајт програма о медијској писмености и критичком мишљењу 2019
Премијера представе "The Bald Soprano" Редитељ Гимназија Добриња 2017
Премијера представе "Clue" Редитељ Позоришни театар ,,SARTR’’ 2018
Премијера представе "THINGS I WANT TO SAY BUT NEVER WILL" Редитељ Позоришни театар ,,SARTR’’ 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за едукаторе, 2020, Форум ЗФД Македонија, у партнерству са Media Artes(Охрид) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Fulbright ТЕА (Teaching Excellence and Achievement) – Media Literacy Стипендија владе САД у области образовања 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланица комисије за праћење екстерне евалуације знања ученика у средњим школама
Вођа пројекта студентске размене: Long term Project Associate for various projects on Peace Pedagogies in Bosnia and Herzegovina within The Faculty of Philosophy - Methodology Department and Druga gimnazija, ABC Summer School projects for student exchange and Japanese Culture Exchange Initiative

Јелена Пујић

Реализатор
06429317
jpujic@gmail.com
Звање:

дипломирани географ 

Установа:

Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун 

Радно место:

професор географије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2003 Саобраћајно-техничка школа „Земун” професор географије
2003 2005 Класична гимназија, Београд професор географије
2003 2021 Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун професор географије и грађанског васпитања
2006 2016 ОШ „Сутјеска“, Земун професор географије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Развијање критичког мишљења у настави“ Предавач Излагање на скупу Заједнице медицинских школа 2019
„Укључи кликер!“ Коаутор, предавач Онлајн радионица на тему медијске писмености у настави 2020
"Школа за свако дете" Реализатор Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Open English Programs „Integrating Critical Thinking“/ “Интегрисано критичко мишљење“ Стипендија владе САД у области образовања 2021
„Critical Thinking in the Classroom“/„Критичко мишљење у учионци" Стипендија државног универзитета Ајова, САД 2020
„The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration on Schools“/“Креативност, критичко мишљење, комуникација и сарадња“ Стипендија коју додељује Teacher Academy, Фиренца 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско географско друштво – члан од 1995. године
2013. члан комисије за одбрану истраживачких пројеката из научне области географија на Републичкој смотри научноистраживачких радова талената Србије у организацији Регионалног центра
Учесник и један од реализатора међународног пројекта Serbia између Медицинске школе „Надежда Петровић“ и стручне гимназије Yrkesgymnasiet (Вастерас, Шведска)- 2017/2018
Учесник у пројекту „Humanistic Approach to Education in an Interactive Classroom“ у оквиру ЕRASMUS+ програма Европске Уније. Трајање пројекта од јуна 2018 до јуна 2019. Године.
Од 2018 године „SELFIE“ координатор у Медицинској школи „Надежда Петровић“.