Игра и креативни потенцијали деце предшколског узраста – како их подржати у програму

Код одобреног скупа: 581  

Трибина

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум
Змај Јовина 29, Сремска МитровицаИсидора Кораћ
vs.isidora.korac@gmail.com
022621864
062200023

Игра и креативни потенцијали деце предшколског узраста – како их подржати у програму

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

доктор педагошких наука Исидора Кораћ , Висока школа струковних студија за васпитаче
доктор педагогије Гордана Мијаиловић , Висока школа струковних студија за васпитаче
Доктор психолошких наука Мирјана Николић , Висока школа струковних студија за васпитаче

1

60

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Исидора Кораћ

Члан програмског одбора и реализатор
062200023
vs.isidora.korac@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука  

Установа:

Висока школа струковних студија за васпитаче  

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2002 Институт за педагошка истраживања у Београду истраживач приправник
2002 2006 Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС развој и развојно планирање у образовним установама
2006 2010 Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС развој стручних служби у образовним установама
2010 2013 Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС послови основног образовања и васпитања и образ. одраслих
2013 2021 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум професор Педагошка и Дидактичка група предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Art Teachers’ Competencies in the Context of their Involvement in School Work and Proactive Role in the Society Коаутор Зборник института за педагошка истраживања, 49(2), 297-313 2017
Support strategies for student art expression Коаутор Researching paradigms of childhood and education, Book of selected papers. Zagreb: The Faculty of Teacher Education University of Zagreb. 110-118. 2015
Естетско васпитање на раном узрасту Коаутор Васпитање и образовање, часопис за педагошку теорију и праксу, 41(3), 47-60 2016
Имплицитные убеждения воспитателей как предикторы качества установленных отношений (уводно пленарно излагање) Аутор Психологическая наука и практика. Материалый Международно молодежной конференции молодых ученых. Москва: Российский Университет Дружбы Народов 2018
Значај и функција уметности и њен однос са васпитањем Коаутор Васпитање и образовање, часопис за педагошку теорију и праксу, 38(2), 47-56. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развијање и евалуација модела пројектног учења у иницијалном образовању васпитача. (2018). Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа едукатора и ментора за имплементацију Основа програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета
Педагошко друштво Србије
Pestalozzi Programme (National Liaison Officer) Савет Европе
Члан жирија Републичке смотре ученичког ликовног стваралаштва Удружења ликовник педагога Србије (шк. 2018/2019)

Гордана Мијаиловић

Члан програмског одбора и реализатор
0691777002
vs.gordana.mijailovic@gmail.com
Звање:

доктор педагогије 

Установа:

Висока школа струковних студија за васпитаче  

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2001 ПУ „Пчелица“, Сремска Митровица пеагог, директор
2001 2021 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум професор, директор (од 2016)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Игра у предшколском курикулуму Аутор Настава и васпитање, Педагошко друштво Србије; 2011
Путање иницијалног образовања васпитача у оквирима образовне политике Коаутор Образовна политика и пракса: у складу или у раскораку? Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду, Педагошко друштво Србије, 59-65 2019
Статус игре у програмима подршке деци са сметњама у развоју Коаутор Зборник радова са II научно стручне међународне конференције Предшколство између традиције и реформи. БАПТА. Бијељина 2014
Игра као центар предшколског курикулума Аутор Програм стручног усавршавања одобрен од ЗУОВ, кат.број 524, за школску 2016/17 и 2017/18. годину и кат. број 668 за 2018/19.- 2020/21. годину 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Игра у предшколском курикулуму, 2012, Београд: Задужбина Андрејевић. Аутор
Представе о деци, 2013. Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога
КАССС
Мрежа едукатора и ментора за имплементацију Основа програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета

Мирјана Николић

Члан програмског одбора и реализатор
0691777016
vs.mirjana.nikolic@gmail.com
Звање:

Доктор психолошких наука  

Установа:

Висока школа струковних студија за васпитаче  

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2000 Здравствени центар „Др Миленко Марин“, Опша болница Лозница психолог приправник
1999 2000 Гимназија „Вук Караџић“, Лозница (допунски рад) професор психологије
2000 2007 ОШ „Кадињача“, Лозница психолог
2001 2002 Центар за социјални рад, Лозница (допунски рад) психолог
2007 2010 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремска Митровица Предавач психолошке групе предмета
2010 2021 Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре Сирмијум Професро психолошке групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Препознавање даровитости на предшколском узрасту у језичко-лингвистичкој области: студија случаја Коаутор Giftdness the needs od the 21st century, International Thematic collection of Papers (pp 27-37). MENSA 2019
Даровити и образовање Предавач Трибина у организацији Удружења васпитача Војводине, Удружења грађана МЕНСА Србије, Националног центра за таленте 2018
Model of recognition, identification and additional support for gifted children in preschool institutions Коаутор Giftedness - International Thematic Collection of papers, (pp. 24-40). Novi Sad: MENSA 2017
Компетенције васпитача за рад са даровитом децом Коаутор Иновације у настави, бр.1, вол 30, 43-55. 2017
Унапређивање компетенција за рад са даровитом децом у предшколској установи – приказ пројекта Коаутор Унапређивање квалитета живота дјеце и младих, Тематски зборник радова (141-153). Тузла: Едукацијско-рехабилитацијски факултет Универзитета у Тузли 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развијање и евалуација модела пројектног учења у иницијалном образовању васпитача (2018) Сремска Митровица: Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштвo психолога Србије