СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА -„ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ ВРЊАЧКА БАЊА, 2021.

Код одобреног скупа: 580  

Сусрети и дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА -„ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ ВРЊАЧКА БАЊА, 2021.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручни сарадник психолог Биљана Којовић , Група за социјалну инклузију, МПНТР, Сектор за ра
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујевац
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
васпитач, самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
Дипломирани педагог Тијана Боговац , ПУ "Чукарица" Београд
Професор физичког васпитања-Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
наставник предшколског васпитања и образ Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије

4

250

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Биљана Којовић

Реализатор
063214974
biljana.kojovic@mpn.gov.rs
Звање:

Стручни сарадник психолог 

Установа:

Група за социјалну инклузију, МПНТР, Сектор за ра 

Радно место:

стручни сарадник за рани развој 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Сарадник за рани развој
2014 2015 Предшколска установа „11 април“ Нови београд, Београд Стручни сарадник психолог
2001 2014 Предшколска установа „Бошко Буха“ Палилула, Београд Стручни сарадник психолог
1999 2001 ОШ „Бранко Радичевић“ у Голупцу Стручни сарадник психолог
1998 1999 „Завод за церебралну парализу“ у Београду Стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Праћење дечјег напредовања у развоју и учењу“, Матарушка бања, 2007. године, Коаутор - Зборник радова 2007
Самовредновање рада дечјег вртића у кључној области Васпитно-образовни рад“, Златибор и Београд, Коаутор - Зборник радова са сусрета 2007
„Самовредновање или само коаутор вредновање“, Златибор Коаутор - Зборник радова са сусрета 2013

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 ПУ „ Нада Наумовић“ Васпитач
2000 2006 ПУ „ Нада Наумовић“ руководилац вртића
2006 2011 ПУ „ Нада Наумовић“ Васпитач
2011 2021 ПУ „ Нада Наумовић“ руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
« Луткарско и драмско стваралаштво у васпитно-образовном процесу у циљу јачања дечјих и васпитачких компетенција-интегрисани приступ» Коаутор Зборник-Савез удружења васпитача Србије, Смедерево, јесењи стручни сусрети « Васпитачи -васпитачима»,Тара, 2015
"Унапређивање васпитно-образовног рада у функцији квалитета предшколског васпитања и образовања" Аутор Зборник - Четврти окружни стручни сусрети, Ниш 2015
«Чудна воћка" Аутор Зборник-Први окружни стручни сусрети васпитача у Краљеву 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Чудна воћка, деца и васпитачи партнери у игри и учењу , Савез васпитача, 2015 Коаутор
Инклузивни модел сарадње јаслица и вртића, савез васпитача, 2015 Коаутор
У игри драме и позоришта, савез васпитача, 2018 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Удружења васпитача Шумадије

Нела Дујић

Члан програмског одбора и модератор
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2021 Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Безбедно дете на улици“ Коаутор Стручни сусрети васпитача Војводине„Примери добре праксе“; 2012
Дете и медији“ Аутор Зборник-Балканска асоцијација педшколских установа (БАПТА), 2015
,,Вртић као отворени систем – искуства и изазови“ Аутор Зборник-Савез удружења васпитача Србије, 2016
,,Свакодневни живот детета“, Аутор Интердисциплинарна научно-стручна конференција са међународним учешћем 2016
,,Ми као астронаути-пројектно планирање у вртићу" Аутор Зборник-Стручна конференција за васпитаче 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије
програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије

Весна Нушић

Члан програмског одбора и модератор
0638847962
vesna.nusic@gmail.com
Звање:

васпитач, самостални педагошки саветник 

Установа:

ПУ „Наше дете” Врање  

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2021 ПУ „Наше дете” Врање васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дечји клуб за правилан раст и развој Коаутор МПНТР 2013
Улога васпитача у прихватању и неговању естетских особина у књижевном делу за децу Коаутор Тематски зборник Учитељског факултета 2012
Посебни облици рада са децом узраста 3.- 5,5. год ---- 2014
Лутка причалица у рукама деце и васпитача Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије 2015
Игра у функцији прихватања и неговања различитости Коаутор Зборник Савеза удружења васпитача Србије 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Веда-Дева“ картице и табле, 2017, Врање Коаутор
-„Драмске и дечије игре“, Врање, 2013.год. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан комисије за полагање испита за лиценцу
Члан Mреже практичара
Удружења васпитача пчињског округа

Тијана Боговац

Члан програмског одбора и модератор
0648439412
tbogovac@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ПУ "Чукарица" Београд 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 ПУ „Чукарица“ Стручни сарадник
2009 2014 ПУ „Чукарица“ Стручни сарадник
2008 2008 Земунска гимназија Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Игре у природи, игре са ризицима, грађење заједнице која учи Аутор Пленарна презентација на 10.стручним сусретима стручних сарадника и сарадника 2017
Слика детета – слика наше праксе (концепт слике о детету као основ рефлексивне праксе) Коаутор Радионица у оквиру 11 стручних сусрета стручних сарадника и сарадника 2018
Разумевање васпитача о властитом професионалном идентитету у Србији Аутор мастер рад 2016
Диверсификација облика рада у предшколској установи Аутор Дечији клуб 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Програмског одбора стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
Удружења стручних сарадник и сарадника ПУ Србије

Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0631181230
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања-Педагошки с 

Установа:

ПУ „Пчелица“ Ниш 

Радно место:

стручми сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич” Ниш Професор физичког васпитања
1992 2021 ПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Спортска азбучница Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти. Суботица 2010
Развој спортске културе у вртићима града Ниша Коаутор Спортмонт, Херцег Нови, Црна Гора 2011
Повезаност превентивног вежбања са сродним деловима различитих области васпитно-образовног рада Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти Суботица 2012
Recreative Activities Effects on Flat Foot Preventive of the Youngestit in Kindergarden‘’Cvrčak’’ in Niš, Коаутор TECH-EDUCATION 2012 2101
Сва су деца за нас иста Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак по корак за здрав корак, Пунта-Ниш, суиздавач ПУ Пчелица Ниш, ИСБН 978-86-7990-082-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Друштво педагога физичке културе
- Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
прогрмсаког одбора Савеза удружења васпитача Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2021 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Коаутор Предшколској установи „Дечје царство“ 2012
Кроз игру до слова Аутор Зборник-Савез удружења васпитача Србије 2012
Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења Аутор Зборник-Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015
Вредност, структура и функција игре Извођач Зборник-бапта, 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије
Прoгрaмскoг oдбoрa за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Марина Аризановић

Члан програмског одбора
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор-посебни програми и култур 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ"Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац васпитач
2011 2021 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац Координатор-посебни програми и културно и јавна делатност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Једно тело двадесет душа Коаутор Стручним сусретима -Велика Плана 1998
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2005 2005
Искрице-ликовна колонија Коаутор Стручни сусрети васпитача у В.Бањи, 2006
"Сложни у различитостима" Реализатор ЦИП,Београд 2010
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)
Програм ски одбор Савез удружења васпитача Србије

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

наставник предшколског васпитања и образ 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2007 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
2007 2021 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радознало дете.Смедеревски магазин, (25)6, Аутор Newpress Смедерево, 2009
Припремљеност детета за полазак у школу, Смедеревски магазин, (35) 15 Аутор Newpress Смедерево, 2010
Дете може и хоће, Смедеревски магазин, (29) 20 Аутор Newpress Смедерево, 2012
Дете и игра – пут у срећно детињство. Смедеревски магазин, (24) 29, Аутор Newpress Смедерево 2015
„Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама Аутор Графомарк, Лакташи, стр. 207-209 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Откривам и сазнајем» (“Ведра“, Смедерево, 2006) Аутор
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Moje велико ЈА у породици и школи,(„ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
У крилу огњишта („Newpress“ Смедерево, 2019) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача