СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА -„ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ ВРЊАЧКА БАЊА, 2021.

Код одобреног скупа: 580  

Сусрети и дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА -„ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ ВРЊАЧКА БАЊА, 2021.

Развој компетенција васпитача, кроз размену знања и искустава на примерима добре праксе о значају унапређивања свакодневног васпитно-образовног рада у вртићу

СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА -„ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ ВРЊАЧКА БАЊА, 2021. 1. НАШЕ ОКРУЖЕЊЕ 2. ИГРЕ У МОМ ВРТИЋУ 3. ОТКРИВАМ И САЗНАЈЕМ СВАКОГ ДАНА 4. АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ-МОГУЋНОСТ ИЗБОРА 5. ОТКРИВАЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ –ПОДРЖАВАЊЕ ИДЕЈА ДЕЦЕ 6. ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручни сарадник психолог Биљана Којовић , Група за социјалну инклузију, МПНТР, Сектор за ра
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовић“ Крагујевац
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
васпитач, самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
Дипломирани педагог Тијана Боговац , ПУ "Чукарица" Београд
Професор физичког васпитања-Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
наставник предшколског васпитања и образ Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије

4

250

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

3500 РСД