ХXIV СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПУ СРБИЈE-„УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА“

Код одобреног скупа: 579  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ХXIV СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПУ СРБИЈE-„УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

4 дана (укупно време рада: мин.)

230

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Весна Цолић

Члан програмског одбора
0638271028
colic.vesna@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока школа за образовање васпитача Нови сад 

Радно место:

професор групе педгаошких предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2001 ПУ "Младост" Бачка Паланка стручни сардник педагог
2001 2021 Висока школа за образовање васпитача Нови сад професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Природа интеракције између одраслог и детета у дечјим јаслицама, Стручни сусрети медицинских сестара Србије Предавач Зборник 2014
Функције говора одраслих у предшколској установи, Стручни сусрети медицинских сестара Србије Предавач Зборник 2016
Шта покушавамо рећи малој деци, Стручни сусрети медицинских сестара Србије Предавач Зборник 2017
Дечје јаслице -место живљења Стручни сусрети медицинских сестара Србије Предавач Зборник 2019
ЗАЈЕДНИЧКО УРЕЂЕЊЕ ФИЗИЧКОГ ОКРУЖЕЊА КАО ОСНОВА ГРАЂЕЊА АУТЕНТИЧНИХ ОДНОСА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ Предавач Зборник 2020

Андрија Пештерац

Члан програмског одбора
0643399066
andrijapesterac@yahoo.com
Звање:

доктор наука у области физичког васпитањ 

Установа:

ППУ "Мали Змај" Београд  

Радно место:

стручни сардник за физичко 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1985 Универзитетски центар за физичко васпитање студената београдског Универзитета кординатор за рад са студентима
1985 2019 ПУ "Чика Змај" Београд стручни сардник педагог за физичко
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Избор моторичких активности које се одликују значајним интелектуалним ангажовањем деце јасленог узраста, Аутор Зборник 2014
Кооперативне игре и активности у раду са децом предшколског узраста, Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника Србије, Аутор Зборник 2015
Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама у дворишту вртића, Стручни сусрети медицинских сестара Србије,2016 ---- 2016
Структурирана превентивна активност са децом старије јаслене групе, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, , 2017 Аутор Зборник 2017
Заједничка активност деце и родитеља у старијој јасленој групи, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, , 2018 Аутор Зборник 2018
Музичко ритмичке активности у раду са децом јасленог узраста, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, 2020 Аутор Зборник 2020

Биљана Којовић

Члан програмског одбора
063214974
biljana.kojovic@eunet.rs
Звање:

дипломрани психолог 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Завод за церебралну парализу“ у Београду психолог
1999 2014 ПУ "Бошко Буха" Београд стручни сардник психолог
2014 2015 Предшколска установа „11 април“ Нови београд, Београд стручни сардник психолог
2015 2021 МПНТР саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов Коаутор Каталог Зуова 2018
Документовање рада у групи у функцији подстицања дечјег напредовања у развоју и учењу Коаутор Каталог Зуова 2013
ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ИЗАЗОВ И ПРОМЕНЕ ( потврда назива се очекује) Стручни сусрети мед.сестара Предавач Зборник 2020

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ "Наше дете" Шабац 

Радно место:

помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор Стручни сарадник
2001 2007 ПУ „Наше дете“ Шабац Директор
2007 2010 Висока струковна школа за образовање васпит предавач
2010 2021 ПУ „Наше дете“ Шабац стручни срадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Шта могу, дођи види“, XVI стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије, Нови Сад Предавач Зборник 2016
„Моја васпитна група је посебна“ Коаутор Каталог Зуова 2018
„Самовредновањем до квалитета у школи и вртићу“ Коаутор Каталог Зуова 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања МПНТР 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Катарина Ђурић

Члан програмског одбора
064260594
katarinadjuric10@yahoo.com
Звање:

дипломорани психолог 

Установа:

ПУ "Чукарца" Београд 

Радно место:

стручни сардник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2006 Предшколска установа „ Нада Наумовић“ Крагујевац стручни сардник психолог
2006 2021 ПУ "Чукарца" Београд стручни сардник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка развоју на темељу грађења односа (Какве изборе правимо? Какве односе градимо?) (радионица) Аутор Зборник 2018
Изазов промене – грађење квалитета односа у реалном контексту васпитно - образовне праксе као основ за покретање промена Аутор Зборник 2017
Научена беспомоћност као препрека развоју и начини превазилажења (радионица) Аутор Зборник 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Тренер /ментор обуке за примену нових Основа програма ПВО-Године узлета МПНТР 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије- председник Надзорног одбора

Татјана Ристивојевић

Члан програмског одбора
062295551
tatjana.d.ristivojevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ ДР Симо Милошевић Земун 

Радно место:

стручни сардник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2021 ПУ ДР Симо Милошевић Земун стручни сардник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пилотирање Основа програма ПВО : Године узлета“ Мрежа практичара за подршку ПВО Реализатор МПНТР 2017
стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије- Игре за мене– подстицање интеракције код деце мешовите јаслене групе Аутор Зборник 2018
Стручни сусрети мед.сестара Србије, у пленарном делу, Нови Сад, Тимски приступ програмирању у јаслицама Сусрети Аутор Аутор Зборник 2019
ПРОСТОР КАО ПОДСТИЦАЈ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ ДЕТЕТА/ДЕЦЕ Аутор Зборник 2020

Ана Којић

Члан програмског одбора
0637745132
annas011@yahoo.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

ПУ''Бошко Буха'' Палилула, Београд 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2021 Предшколска установа „Бошко Буха“ Палилула, Београд стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Транзиција-деца од куће ка јаслицама'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Предавач Зборник 2019
''Научити је лако-треба знати како'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Предавач Зборник 2018
''Луткојаслице'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Аутор Зборник 2019
„Деца и одрасли у игри на отвореном простору“ Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Аутор Зборник 2020

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

струковна медицинска сестра 

Установа:

ПУ "Дечји дани" Београд 

Радно место:

сардник на унапређивању прев.здрав.зашти 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1982 ПУ "Бошко Буха" Београд Виша медицинска сестра у јасленој групи
1982 1994 ПУ "Звездара" Београд Виша медицинска сестра у јасленој групи
1994 2004 ПУ "Звездара" Београд стручни сарадник за превентивно здрав.заштиту
2004 2021 ПУ "Дечји дани" Београд сардник на уанпређивању прев.здрав.заштите
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Осам реализација - Традиционални јесењи стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,3 бода Аутор ЗУОВ 2018
11 стручних сусрета медицинских сестар ПУ Србије – 4 бода Аутор Одобрено од Зуова 2020
ПРВИ иДРУГИ КОНГРЕС СТРУЧНИХ РАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ –СРПУС- Коаутор Одобрено од Зуова 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије