„Актуелности у образовном систему Републике Србије 3“

Код одобреног скупа: 578  

Конференција

Мрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије
Немањина 23 КикиндаЗорица Николић
znikolic.centar@gmail.com
0628542295
0628542295
015391599

„Актуелности у образовном систему Републике Србије 3“

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

2 дана (укупно време рада: мин.)

300

Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања 26.04.2021. 171

Радне биографије


Данијела Марковић

Модератор
0695886400
mreza.centara@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе  

Установа:

РЦ Ниш 

Радно место:

директор РЦ НИШ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2012 О.Ш. Бранко Радичевић Брестовац учитељ
2012 2021 РЦ Ниш директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
И Ниш да има Парк знања Коаутор Настава физике 2017
Конференција Целоживотно учење наставника Реализатор Међународна конференција АТЕЕ Ниш 2013
Конференција Улога директора у процесу образовања Реализатор Врњачка Бања конференција 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан Мреже РЦ и ЦСУ Србије од 2012.године МОР Мрежа образовног развоја

Татјана Варју Потребић

Модератор
0648062059
mreza.centara@gmail.com
Звање:

дипл. учитељ мастер  

Установа:

РЦ Кањижа 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 1996 ОШ Јован Јовановић Змај Кањижа наставник разредне наставе
1996 2010 СО Кањижа нечелник одељења
2010 2021 РЦ КАњижа директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Варју Потребић, Т. (2010)., Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének bemutatása (Удружење просветних радника), У: „Tehetségkutatás”,(Дeтекција талената), Debrecen: Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület („Kocka Kör” Удружење за неговање талената), издавач: Kocka Kör Удружење за неговање Аутор Kocka Kör Удружење за неговање талената, Дебрецин, 2010
Варју Потребић, Т. (2010)., A testi fejlődés és a motorikus teljesítmény vizsgálata az óvoda és iskola közötti átmenet időszakában Зборник радова, Издаје: Újvidéki Egyetem – Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, стр. 13 Аутор Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шанса за искорак -свеобухватно истраживање педагошке праксе Кањижа Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Просветни радник године Удружење просветних радника општине КАњижа 2018

Јелена Јоксимовић

Реализатор
0607040179
jjoksimovic@cpn.rs
Звање:

психолошкиња 

Установа:

ЦПН 

Радно место:

стручна сарадница 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2021 Филозофски факултет Београд сарадница у настави
2018 2021 ЦПН стручна сарадница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конформистичко понашање адолесцената у доношењу естетских судова услед притиска ауторитета и вршњачке групе Коаутор Иновације у настави 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Анализа тв програма за децу у Србији Како градимо Шкоград Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво истраживача у образовању

Бојан Кениг

Реализатор
0604070182
bkenig@cpn.rs
Звање:

др биолошких наука  

Установа:

ЦПН 

Радно место:

саветник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2018 ИБИ " Синиша Станковић" виши научни сарадник истраживач
2018 2021 ЦПН саветник за послове међународне сарадње
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Уметност и наука у научној комуникацији Реализатор Вебинар о научној комуникацији ЦПН 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско биолошко друштво Друштво генетичара Србије Европско друштво за еволуциону биологију

Тања Аднађевић

Реализатор
0607040178
tadnadjevic@cpn.rs
Звање:

др биолошких наука  

Установа:

ЦПН 

Радно место:

руководилац сектора за програмске активн 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2021 ИБИ Синиша Станковић научни сарадник истраживач
2016 2021 ЦПН руководилац сектора за програмске активности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ноћ истраживача -научници у служби неформалног образовања и промоцији науке Предавач Актуелности у образовном систему Србије 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско биолошко друштво Друштво генетичара Србије Европско друштво за еволуциони биологију

Драган Павловић

Реализатор
0656644381
osmdt@mts.rs
Звање:

Магистар дидактичко-методичких наука 

Установа:

ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“ 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1987 Живадинка Дивац“Ердеч наставник разредне наставе
1987 2000 ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“ наставник разредне наставе
2000 2021 ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“ директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор и реализатор одобреног програма стручног усавршавања „Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу?“ Аутор КАталог ЗУОВ 2016
Аутор и реализатор одобреног програма стручног усавршавања „Предузетништво-од идеје до реализације Аутор Каталог ЗУОВ 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Диплома Удружења тумача знаковног језика Србије “ЈЕДРО“ за учешће у Пројекту „Мала инклузивна радионица знаковног језика“ Удружења тумача знаковног језика Србије “ЈЕДРО“ 2017
Захвалница Друштва учитеља Крагујевца, за подршку и допринос афирмацији учитељског позива Друштва учитеља Крагујевца 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Србије, Друштво учитеља Крагујевца

Драган Туцаковић

Реализатор
0658988980
direktor@tehnickaue.edu.rs
Звање:

Дипломирани инжењер металург 

Установа:

Техничка школа, Ужице 

Радно место:

Директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 Техничка школа, Ужице наставник металуршке групе предмета
1991 1991 Виша техничка школа, Ужице асистент
1992 1992 Истраживачки институт, Научноистраживачки центар Ужице сарадник
2001 2021 Техничка школа, Ужице директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена Microsoft Office 365 сервиса као подршка школским процесима Коаутор Конференција „Утрип приходности 2015“, Крањ, Словенија, 2015 2015
Анализа стања у школском систему у Србији Аутор нема 2016
Управљање променама у школи ради стварања оптималних услова за реализацију нових концепата образовања у складу са потребама окружења Аутор нема 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Драгану Туцаковићу за изузетан допринос развоју дуалног образовања у Републици Србији за 2017. годину МПНТР 2018
Светосавска награда Техничкој школи за 2006. годину МПНТР 2007
Плакета Регионалне привредне коморе Ужице директору школе Регионална привредна комора Ужице 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за развој и спровођење дуалног образовања, на основу одлПредседник Одбора за науку, образовање уке Владе Републике Србије ("Сл.гласник РС", бр. 5/2018 од 19.1.2018. године) од 27.1.2018.

Дејан Цакић

Реализатор
0628542296
mreza.centara@gmail.com
Звање:

проф. разредне наставе  

Установа:

ОШ Милутин Смиљковић Лесковац  

Радно место:

директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 ОШ Стојан Љубић Косанчић учитељ
2019 2021 ОШ Милутин Смиљковић Лесковац директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога портфолиа у професионалном развоју запослених у образовању Предавач нема 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
октобарска награда града Лесковца град Лесковац 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Национално акредитационо тело