XII међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа „НОВА РЕАЛНОСТ” У ОБРАЗОВАЊУ

Код одобреног скупа: 577  

Симпозијум

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

XII међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа „НОВА РЕАЛНОСТ” У ОБРАЗОВАЊУ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор ветеринарске медицине Миланко Шеклер , Ветеринарски специјалистички институт „Краљево”
дипломирани психолог Данијела Милетић Миладиновић , Ординација „Милетић“ у Краљеву и Београду
дипломирани педагог Јасмина Ђелић , МПНТР
виши саветник Марија Крнета , МПНТР
Мастер професор француског језика и књиж Дејан Јанковић , ОШ "Михаило Петровић Алас", Београд
дипломирани правник Биљана Антић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту, БГ

2 дана (укупно време рада: мин.)

400

Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Миланко Шеклер

Реализатор
064824750
milankosekler@yahoo.com
Звање:

Доктор ветеринарске медицине 

Установа:

Ветеринарски специјалистички институт „Краљево” 

Радно место:

Коорд. рада Нац. реф. лабораторије... 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2021 Ветеринарски специјалистички институт „Краљево” Координатор рада Националне референтне лабораторије за авија
2004 2007 Ветеринарски специјалистички институт „Краљево” Директор ветеринарског специјалистичког института „Краљево”
1998 2004 Ветеринарски специјалистички институт „Краљево” Шеф Вирусолошке лабораторије
1993 1998 Ветеринарски специјалистички институт „Краљево” Сарадник у Микробиолошкој лабораторији
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
In-house validation of real-time PCR methods for detecting the INV A and TTR genes of Salmonellaspp. in food. Коаутор Journal of Food Processing and Preservation 2017
Real-Time PCR Assays for the Specific Detection of Field Balkan Strains of Lumpy Skin Disease Virus. Коаутор Acta veterinaria 2016
Програм мониторинга на болест грознице западног Нила Коаутор Научни институт за ветеринарство, Нови Сад 2014
Pathomorphological lesions and distribution of viral antigen in birds infected with the pathogenic strain of H5N1 avian influenza virus. Коаутор Acta veterinaria 2011
Examination of presence of specific antibodies against avian influenza virus in some species of wild birds Коаутор Acta veterinaria 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Птице Ђердапа, 2012, Издавачи: Национални парк „Ђердап” и Завод за заштиту природе Србије и Ветеринарски специјалистички институт „Краљево” Коаутор
Поглавље „Лабораторијска испитивања”, 93-111, У књизи: Б. Грубач, Миловановић З.: Слепи мишеви Ђердапа, 2012, Издавач: Национални парк „Ђердап” Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за једног од 12 најбољих менаџера у Србији за 2006. годину Привредна комора Србије 2006
Плакета за изузетан допринос развоју Ветеринарског специјалистичког Института „Краљево” из Краљева Управни одбор ВСИ „Краљево” 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско ветеринарско друштво
Друштво микробиолога Србије
Друштво вирусолога Србије
Академија ветеринарске медицине
Poultry Science Association (САД)
НВО „Фонд за заштиту птица грабљивица”
НВО Асоцијација за развој долине Ибра - „IDA”
НВО Краљевачко Академско Друштво „Балкан”

Данијела Милетић Миладиновић

Реализатор
063861167
damilmil@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Ординација „Милетић“ у Краљеву и Београду 

Радно место:

психотерапеут 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2021 Ординација „Милетић“ у Краљеву и Београду психотерапеут
2007 2021 ОШ "Вук Караџић" у Краљеву стручни сарадник, психолог
2002 2006 Центар за права детета, Београд и Pestalozzi фондација из Швајцарске психолог
2002 2003 Save The Children UK, Belgrade Office координатор пројекта Подршка инклузији деци избеглицама...
2001 2002 Norwegoan People's Aid –Office in Kraljevo психолог
1999 2001 Danish Refugee Council психолог
1995 2006 Здравствени центар „Студеница“ у Краљеву психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни испит за здравственог сарадника - дипл. психолог Реализатор Министарство за здравље 1996
Испит за лиценцу стручног сарадника за самостално обављање образовно-васпитног рада Реализатор МПНТР 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Подружница Друштва психолога и Педагошког друштва, Краљево

Јасмина Ђелић

Реализатор
0648134728
jasmina.djelic@mpn.gov.rs
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

Начелник Одељења за координирање рада ШУ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 МПНТР Начелник Одељења за координирање рада ШУ
2010 2016 Центар за вредновање и истраживања, ЗВКОВ руководилац
2009 2009 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања саветник-координатор
2005 2009 Одељење за стратегију и развој образовања, Министарство просвете и спорта начелник
2003 2005 Одељењe за стручно усавршавање, Министарство просвете и спорта саветник, а затим и начелник
2002 2002 Школскa управa Београд, Министарство просвете и спорта надзорник за разредну наставу
1994 2002 три основне школе у Београду стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа (први и ревидирани) Коаутор Правилник о стандардима квалитета рада установа и Правилник о вредновању рада установа 2018
Развој процедура и приручника за спровођење завршних испита у основном и средњем образовању, Пројекат "Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“ (ИПА 2008) Коаутор Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања 2010
Адаптација приручника и програм обуке за примену „Приручника за инклузивни развој школе“ Коаутор „Приручник за инклузивни развој школе“ 2011
Програма обуке „Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи“ Аутор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Програм обуке „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ – тзв. национална обука Министарства просвете за развој инклузивног образовања. Реализатор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ђелић Ј., (2006). Улога људских ресурса у развоју система стручног усавршавања, Зборник радова „Стручно усавршавање – искуства едукатора за едукаторе“ објављен у оквиру Регионалног програма за усавршавање образовног кадра, Канадска агенција за међународни развој (CIDA) Аутор
Ђелић Ј., (2010), Систем подршке у развоју инклузивности образовно-васпитних установа у Републици Србији, Зборник радова са Регионалне конференције "Размена искустава о процесу реформе образовања у земљама Југоисточне Европе", Подгорица, 21-22. октобар 2010. Аутор
Радо, П., Чапрић, Г., Најдановић Томић, Ј., Ђелић, Ј., Јеремић, Ј., Јовановић, В. (2013): Колико је инклузивна наша школа? Центар за образовне политике, Београд. Коаутор
Ђелић, Ј. (2014): Примена стандарда постигнућа из математике за крај првог циклуса основне школе, Учитељ, бр. 2, 61-72. Аутор
Ђелић, Ј. (2014): Ставови учитеља о стандардима постигнућа из математике за крај првог циклуса, Иновације у настави, бр. 2, 56-70. Аутор
Ђелић, Ј. и сар. (2016): Формативна вредност описних оцена у почетној настави математике, Зборник Института за педагошка истраживања, 1, 2016. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије и члан УО
Члан SICI Међународне организације инспектората у просвети (чланство Србије)

Марија Крнета

Реализатор
0648134073
marija.krneta@mpn.gov.rs
Звање:

виши саветник 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

руководилац групе за гимназије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2021 МПНТР руководилац групе за гимназије
2002 2013 МПНТР, ШУ Београд просветни саветник и екстерни евалуатор
1989 2002 основне школе и гимназија наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Национална академија за мониторинг, евалуацију и извештавање у државним органима Реализатор обуке 2018
Екстерна евалуација образовања у Европском удружењу инспектората образовања Реализатор обуке 2015
Планирање, имплементација образовних стандарда Реализатор обуке 2017
Увођење нових курикулума Реализатор обуке 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Колико су добре наше школе", приручник за самовредновање, 2006, British Council Коаутор
Приручник за научну писменост, 2017, ЗВКОВ Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије

Дејан Јанковић

Реализатор
06351297
dejankovic78@gmail.com
Звање:

Мастер професор француског језика и књиж 

Установа:

ОШ "Михаило Петровић Алас", Београд 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2021 ОШ "Михаило Петровић Алас", Београд директор
2011 2021 основне и средње школе наставник француског језика и/или библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Анализа примене дигиталних/интерактивних уџбеника у настави Аутор XXII научна конференција “Педагошка истраживања и школска пракса” -УЛОГА УЏБЕНИКА У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ 2017
Пилот - пројекат “2000 дигиталних учионица” и наставак Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник Реализатор Национална обука 2018
Електронски уџбеник и дигитални материјали за француски језик – искуства и начини примене за најбоље резултате Реализатор Симпозијум “Дигитално компетентан наставник за примену електронског уџбеника и дигитално образовних материјала” 2019
ДИГИТАЛНА ПОДРШКА НАСТАВНИЦИМА на НОП-у Реализатор Радна група 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Club@dos1 Дигитални уџбеник за 5. разред основне школе,2018, Klett Аутор
Club@dos2 Дигитални уџбеник за 6. разред основне школе, 2018, Klett Аутор
Club@dos3 Дигитални уџбеник за 7. разред основне школе, 2020, Klett Аутор
Club@dos4 Дигитални уџбеник за 8. разред основне школе, 2021, Klett Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних и научних преводилаца Србије од 2008. - члан
Удружење професора француског језика Србије од 2012. - члан Надзорног одбора
Друштво професора страних језика и књижевности Србије од 2020.

Биљана Антић

Реализатор
063375669
biljanaantic13@gmail.com
Звање:

дипломирани правник 

Установа:

Секретаријат за образовање и дечју заштиту, БГ  

Радно место:

просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2021 Градска управа града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту просветни инспектор
1997 2003 Музичка школа "Мокрањац" секретар
1983 1997 Прва београдска гимназија секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинари, саветовања, стручни скупови при: - Институту за економику и финансије; - Друштву за образовање "Едуко центар"; - "Параграф Лех" -у; - Информативно-пословном центру; - Ингпро-у; - Глосаријум-у; - Klett друштво за развој образовања Реализатор Примена законских прописа из области образовања и васпитања 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Закон о основама система образовања и васпитања са коментаром најзначајнијих новина, 2017, издавач: Профи систем, д.о.о. Аутор
Стручни текстови објављени у: -стручно-информативном часопису "Правни информатор", Издавачког предузећа "Интермех", Београд; -часопису за правна и економска питања у образовању и васпитању "Директор" и "Правник" Информативно-пословног центра-ИПЦ; -часопису "Буџетски инструктор" Параграф Леха; Аутор
-електронском часопису LegeArtis, издању Правни информациони систем, online "Инг-Про"; -часопису "Просветни информатор", Института за економију и право; -стручни текстови (стручни коментари, одговори на питања претплатника) објављени у : Аутор
-дневном правном часопису-електронско издање "Параграф Лех"-а (од марта 2007.); -Електронској збирци прописа "Електронска књига" (од 2009.); -Часопису за правна и економска питања у образовању, васпитању, култури... "Савремена пракса школа" (од марта 2016.)... Аутор