Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 575  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Како ефикасно прилагодити наставу свим ученицима у одељењу

Унапређење компетенција предметних наставника за реализацију инклузивне наставе

Инклузивна настава из угла предметног наставника. Прилагођавање метода, материјала, облика рада, садржаја активности, исхода и стандарда постигнућа. Преглед препоручених образовних средстава за прилагођавање наставе. Разматрање различитих техника оцењивања.

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

1

3000

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

0 РСД