Израда и примена ИОП-а – примери добре праксе у разредној настави

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 574  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Израда и примена ИОП-а – примери добре праксе у разредној настави

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

професор разредне наставе Гордана Јосимов , ОШ „Руђер Бошковић“ Београд

1 недеља (укупно време рада: мин.)

3000

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Гордана Јосимов

Члан програмског одбора и реализатор
069605893
josimov.gordana@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Руђер Бошковић“ Београд 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2017 ОШ „Васа Живковић“, Панчево Наставник разредне наставе
2017 2021 ОШ „Руђер Бошковић“, Београд Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Креирањем индивидуалних образовних планова до инклузивне праксе Аутор Акредитован програм стручног усавршавања 2013
Допринос Савеза учитеља Републике Србије увођењу инклузивног образовања у Србији Аутор Учитељ, 78 2010
Реализација наставе у одељењу са ученицима који напредују по индивидуалном образовном плану Аутор Учитељ, 79 2012
Процена капацитета и потреба учитеља за развој инклузивног образовања, Зборник „Инклузија у предшколској установи и основној школи” Коаутор Институт за педагошка истраживања – Београд, Висока школа струковних студија за образовање васпитача – Сремска Митровица 2011
Пример реализације инклузивне наставе Аутор Интернет портал Зелена учионица 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за унапређивање образовне инклузивне праксе, 2007, Фонд за отворено друштво, Београд Коаутор
Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални план, његову примену и вредновање, 2011, радна група МПНТР РС Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник град Панчево 2009
Најбољи едукатори Србије Удружење Живојин Мишић, Београд 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Учитељско панчевачко друштво, председник Скупштине
IBO – International Baccaraureate Organization