Израда и примена ИОП-а – примери добре праксе у разредној настави

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 574  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Израда и примена ИОП-а – примери добре праксе у разредној настави

Унапређење компетенција учитеља за креирање и примену ИОП-а у настави

Предуслови за успешну инклузију ИОП – корисна подршка за ученике Реализација ИОП-а – конкретни примери из учионице Инклузија као део образовног система – питања и одговори

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

професор разредне наставе Гордана Јосимов , ОШ „Руђер Бошковић“ Београд

1

3000

Наставник разредне наставе
Стручни сарадник у школи

0 РСД