Савремени уџбенички комплет - за ученике и наставнике

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 572  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Савремени уџбенички комплет - за ученике и наставнике

Упознавање учесника са различитим аспектима квалитета уџбеничких комплета за основну школу и то кроз перспективе: установе у чијој је надлежности њихово одобравање, практичара у основним школама и издавача уџбеника. Очекује се да ће учесници бити и оснажени за боље коришћење уџбеника у пракси и то кроз представљање свих могућности које пружају савремени уџбенички комплети.

- Уџбеници - стандарди квалитета уџбеника и процедура одобравања - Уџбеник као подршка организовању интерактивне наставе и развоја вештина ученика за самостално, успешно учење - Из угла практичара о савременом, квалитетном уџбенику - Представљање уџбеничких комплета за основну школу

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Пед. саветник, ма обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
/ Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије
Педагошки саветник Живкица Ђорђевић , Пензионер

1

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД