Савремени уџбенички комплет - за ученике и наставнике

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 572  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Савремени уџбенички комплет - за ученике и наставнике

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Пед. саветник, ма обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
/ Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије
Педагошки саветник Живкица Ђорђевић , Пензионер

1 недеља (укупно време рада: мин.)

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и реализатор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. саветник, ма обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Члан Националног просветног савета

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и реализатор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2021 ОШ "Николај Велимировић" Шабац Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Летња школа науке“, Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд Аутор Објављен рад 2015
„Облици у простору“, Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд Аутор Објављен рад 2016
„Учитељијада“, Учитељ, СУРС, Београд Аутор Објављен рад 2016
„Стицање и вредновање функционалних знања кроз наставу усмерену на исходе“, Учитељ, СУРС, Београд Коаутор Објављен рад 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља Шапца

Марија Максимовић

Члан програмског одбора
0646445378
marija.maksimovic@surs.org.rs
Звање:

Мастер обр. политика, дипл. педагог 

Установа:

Савез учитеља Републике Србије 

Радно место:

Секретар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2021 Савез учитеља Републике Србије Секретар
2010 2015 Савез учитеља Републике Србије Менаџер за стручне програме
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Критеријуми којима се наставници руководе приликом избора уџбеника (ЈП Завод за уџбенике, Савез учитеља Републике Србије) Аутор Емпиријско истраживање 2014
Члан програмског одбора и модератор акредитованих стручних скупова из различитих области које се тичу образовања Реализатор Акредитовани стручни скупови 2021
Члан радно-пројектних тимова у бројним пројектима, националним обукама Реализатор / 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије

Живкица Ђорђевић

Реализатор
0658918467
zizipo77@hotmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

Пензионер 

Радно место:

дипл. педагог, спец. шк. педагогије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2019 Пожаревачка гимназија Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор и реализатор акредитованог програма за учитеље и наставнике "Уџбеник у функцији развоја техника учења ученика и припремању за целоживотно учење" од 2010. Аутор Акредитовани програм 2021
Аутор и сарадник на брошурама "Тајне успешног учења", "Каријерно вођење и саветовање ученика", "Заштита деце од насиља кроз међусекторску сарадњу", "Растимо заједно - брошура за родитеље и све одрасле којима је важан квалитетан развој деце предшколског узраста", "Толерантна учионица" Аутор Брошуре 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Удружење "Креативна педагогија"