Савремени изазови вртића "Вртић 21. века"

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 571  

Конференција

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Савремени изазови вртића "Вртић 21. века"

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

дипломирани психолог Биљана Којовић , МПНТР
магистар психологије, високи педагошки Бранка Граховац , ПУ Драгољуб Удицки, Кикинда
мастер психолог Милена Васовић , ПУ Хепи кидс Београд
Васпитач у ПУ Биљана Гајић , ПУ Чукарица
магистар психолошких наука, спицијалиста Дијана Копуновић Торма , ПУ Наша радост Суботица
васпитач Душица Бојовић , Центар за драмски метод ИН драма
доктор дефектолошких наука Јасмина Ковачевић , Универзитет у Београду Факултет за специјалну еду
саветник координатор Сандра Бацковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
менаџер Драгана Богосављевић , ПУ Хепи кидс
стручни сарадник педагог Милица Шајић , ПУ Хепи кидс
магистар педагогије, докторан Марушка Жељезнов Сеничар , Завод за развој и образовање одраслих, Љубљана
магистар васпитач предшколске деце Сања Павић , ДВ Јордановац, Задар

1 недеља (укупно време рада: мин.)

300

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Биљана Којовић

Реализатор
063214974
biljana.kojovic@mpn.gov.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

стручни сарадник - психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2021 МПНТР координатор компоненте 2 на пројекту
2015 2018 МПНТР сарадник за рани развој у групи за социјалну инклузију
2014 2015 ПУ 11.април, Београд стручни сарадник - психолог
2001 2014 ПУ Бошко Буха, Београд стручни сарадник - психоолог
1999 2001 ОШ Бранко Радичевић, Голубац стручни сарадник - психолог
1998 1999 Завод за церебралну парализу Београд стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Самовредновање рада ПУ Реализатор - 2014
Подршка дечијем развоју - тешкоће као изазови Коаутор - 2010
Инклузивно образовање и индивидуални образовни план Реализатор - 2011
Увођење у посао - кораци ка квалитету Реализатор - 2011
Документовање рада у групи у функцији подстицања дечијег напредовања у развоју и учењу Реализатор - 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сараника предшколских установа Србије, Друштво психолога Србије

Бранка Граховац

Реализатор
0646484711
grahovac.b.@sbb.rs
Звање:

магистар психологије, високи педагошки  

Установа:

ПУ Драгољуб Удицки, Кикинда 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2021 ПУ Драгољуб Удицки стручни сарадник - психолог
1994 1995 ВШСС за образовање васпитача у Кикинди предавач психологије предпколског детета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој емоционалне интелигенције на предшколском узрасту Аутор радионица 2018
Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Аутор семинар 2019
Дете и кризне животне ситуације Аутор радионица 2016
Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Аутор трибина 2015
Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Аутор семинар 2012

Милена Васовић

Реализатор и модератор
0600440513
pomdirektora@happykidsvrtic.rs
Звање:

мастер психолог 

Установа:

ПУ Хепи кидс Београд 

Радно место:

помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2021 ПУ Хепи кидс помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вртић по мери детета Реализатор предавање 2019
Повезаност образаца везаности и когнитивног развоја шестогодишњака Аутор презентација 2019
- „Research of Mother's Attachment Patterns and Cognitive Capacities and Their Children's Socio-Emotional and Cognitive Development” Коаутор презентација 2020
- "Relationship between Attachment Patterns and Cognitive Development: a Theoretical Overview" Аутор предавање 2020

Биљана Гајић

Реализатор
063369713
g.biljana.gb@gmail.com
Звање:

Васпитач у ПУ  

Установа:

ПУ Чукарица 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2021 ПУ Чукарица директор
2002 2015 ПУ Чукарица помоћник директора
2001 2002 Дечији гај руководилац
1986 2001 ПУ Чукарица васпитач
1984 1986 ПУ Раковица васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Изазов промене - грађење квалитета односа у реалном контексту васпитно - образовне праксе као основ за покретање промена, група аутора Аутор Зборник радова 2017
Први конгрес стручних радника ПУ Србије - СРПУС -"Процес грађења инклузивне праксе у ПУ Чукарица" Аутор Зборник радова 2015

Дијана Копуновић Торма

Реализатор
0641504220
kopunovict.dijana@gmail.com
Звање:

магистар психолошких наука, спицијалиста 

Установа:

ПУ Наша радост Суботица 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2021 ПУ Наша радост Суботица стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Социопатска агресивност: Покушај мерења и латентна структура на предшколском узрасту Коаутор часопис, рад 1998
Структуираност обитељских односа и Ајзенкове димензије личности Коаутор зборник радова 2000
Инклузивни програм у ПУ Аутор зборник радова 2010
Ставови васпитача према инклузивном програму Аутор зборник 2011
Драмски метод у васпитно -образовном раду Коаутор зборник 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Друштвено признање Друштва психолога Србије Педесети научно стручни скуп психолога Србије у Врњачкој Бањи 2002
Признање за популаризацију психолошке струке "Живорад Жижа Васић" Научно стручни скуп 53, Соко Бања 2005

Душица Бојовић

Реализатор
0643955120
duda.bojovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Центар за драмски метод ИН драма 

Радно место:

програмски директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2021 Центар за драмски метод директор програмски
2007 2009 ПУ Лала и Лили стручни сарадник
2001 2007 ПУ 11 април васпитач
1990 2001 Компанија Пробој директор
1989 1990 ОШ Владимир Илич Лењин васпитач
1982 1989 ИНОС финансијски референт
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Драмски метод у раду са децом Реализатор стручни скуп 2019
Праћење ефеката сталног стручног усавршавања Реализатор конференција 2014
Искуства и могући правци унапређивања система сталног стручног усавршавања запослених у образовању и конкурса "Сазнали на семинару применили у пракси" Реализатор конференицја 2013
Драмски метод у раду са децом Предавач стручни скуп 2013
Сусрети дечијих драмских радионица на српском језику Реализатор сусрети 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кажи и покажи како се осећаш, Центар за примењену психологију Београд, 2020 Аутор
Више од игре- свијет у нама, Харфа Сплит, 2016. Аутор
Новогодишња ирвасијада, Пчелица Чачак, 2014. Аутор
Од питања до сазнања, Деца у свету драмског истраживања, Центар за примењену психологију Београд, 2014. Аутор
Више од игре, испричај ми причу -драмске методе у раду са дјецом, Харва Сплит 2013. Аутор

Јасмина Ковачевић

Реализатор
065205277
kovacjasmina@gmail.com
Звање:

доктор дефектолошких наука 

Установа:

Универзитет у Београду Факултет за специјалну еду 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију професор, асистент, доцент
1990 1991 Школа са домом за ученике оштећеног слуха Крагујевац сурдолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1.Jachova,Z., Kovačević, J., Hasanbegović, H. (2018). Individual Education Plan (IEP) Foundation of a quality inclusive education, Human Research in Rehabilitation. The International Journal for interdisciplinary studies, 8 (2), 88-93. (М51) Коаутор рад 2018
2.Несторов, С., Ковачевић, Ј.(2016).Организација слободног времена деце ометене у развоју у породици, Педагогија, 71( 2), 202-214. (М51) Коаутор рад 2016
Jasmina Kovačević, Zora Jachova (2016). Creating Inclusive Practice, In Vlado Timovski (Eds) 10th International Balkan Education and Science Congress on the topic of “Educatıon and globalızatıon. (pp.921-932). Ss. Cyril and Methodius University-Skopje Faculty of Pedagogy „St.Kliment Ohridski“-Skopj Аутор рад 2016
Kovačević J. (2014). Special needs children in inclusive education. In Zdzislawa Zaclona and Ivica Radovanovićn (Eds.),The Paradigm of Inclusive Education in Theory and Practice, (29-40). State Higher Vocational in Nowy Sᶏcz, Institute of Pedagogy, Poland and University of Belgrade-Teacher Education Аутор рад 2014
Kovačević, J., Maćešić-Petrović, D. (2012) Inclusive education – Empirical Experience from Serbia, International Journal of Educational Development, 32 (3),463-470 (М22) Аутор рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ковачевић, Ј., Арсић, Р. (2017). Методика рада са десом са сметњама и тешкоћама у развоју и инклузији. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић ISBN 978-86-84143-42-8 (М42) Аутор
Павковић,И., Ковачевић, Ј. (2017). Од интеграције до инклузије - перспектива и изазови. Београд: Центар за унапређење животних активности и Институт за експерименталну фонетику и патологију говора ISBN 978-86-89431-27-8 (М42) Коаутор
Хасанбеговић,Х.,Ковачевић,Ј. (2014), Системи комуникације у едукацијској рехабилитацији. Тузла: Институт за хуману рехабилитацију ISBN 978-9958-0999-0-8 (М42) Коаутор
Ковачевић, Ј., Радић-Шестић,М. (2014): Приступи у образовању глуве и наглуве деце. Београд: Универзитет у Београду-Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ISBN978-86-6203-048-1 (М42) 5. Арсић, Р., Ђорђевић, С.,Ковачевић, Ј. (2010). Методика рада са децом са посебним потребама. Призрен- Л Аутор

Сандра Бацковић

Реализатор
065533104
sandra.backovic@zuov.gov.rs
Звање:

саветник координатор 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

дипл. педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2013 Центар за професионални развој запослених у образовању, Завод стручни сарадник
2014 2020 Центар за професионални развој запослених у образовању, Завод за унапређивање об саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат ЗУОВ и SDC „ Професионални развој запослених у образовању“, 2005-2011. Реализатор пројекат 2005
члан радне групе за израду документа «Стандарди компетенција васпитача и њиховог професионалног развоја», 2014. Реализатор - 2014
члан радне групе за израду документа « Основе програма предшколског васпитања и образовања», 2015. Реализатор - 2015
Пројекат Центра за професионални развој са сарадницима, « Унапређивање система стручног усавршавања кроз испитивање потреба запослених», истраживач на пројекту, 2017. (креирање упитника, фокус групе са васпитачима) Реализатор - 2017
члан радне групе за израду документа „Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе“, Реализатор - 2018

Драгана Богосављевић

Реализатор
0600440489
hr@happykidsvrtic.rs
Звање:

менаџер 

Установа:

ПУ Хепи кидс 

Радно место:

менаџер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2021 ПУ Хепи кидс менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мотивација и продуктивност запослених у ПУ Аутор предавање 2019
Значај емоционалне интелигенције у послу Аутор предавање 2019
Конструктивно решавање конфликата у тиму Аутор предавање 2019
Грађење поверења и духа заједништва у тиму Аутор предавање 2019

Милица Шајић

Реализатор
060044026
pedagog@happykids.co.rs
Звање:

стручни сарадник педагог 

Установа:

ПУ Хепи кидс 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2021 ПУ Хепи кидс педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Планирање васпитно -образовног рада у вртићу у функцији и напредавања детета Реализатор предавање 2019
Инклузија у ПУ Хепи кидс Реализатор предавање 2020

Марушка Жељезнов Сеничар

Члан програмског одбора и реализатор
041594588
maruska.zeljeznov@mib.si
Звање:

магистар педагогије, докторан 

Установа:

Завод за развој и образовање одраслих, Љубљана 

Радно место:

програмски директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2021 Завод за развој и образовање одраслих, Љубљана програмски директор
2012 2021 ЕЦХА (Европски савет за даровитост) национални координатор
2005 2012 Међународни центар за образовање програмски директор и едукатор
1990 2004 Младинска књиха заложба дд Љубљана уредник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
(1) ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška. Praktične strategije za vodenje svetovalnega razgovora z družino/starši. V: ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ur.). Sodelovanje med vrtcem in starši "družinami" : zbornik. Ljubljana: MiB, 2012. Str. 144-166, tabele. ISBN 978-961-92823-4-2. [COBISS.SI-ID 30231555] Коаутор рад 2012
(2) ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška, SENIČAR, Borut. How kindergarten teachers perceive giftedness and what they require for their work with gifted preschool children. V: KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca (ur.), ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (ur.). Teaching gifted and talented children in a new educational era. Ko Коаутор рад 2018
(3) ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (urednik). Vzgojno izobraževalne potrebe predšolskega otroka : zbornik. Ljubljana: MIB, 2020. 402 str., ilustr. ISBN 978-961-7040-11-1. [COBISS.SI-ID 303412480] Коаутор рад 2020
(4) ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (urednik). Nadarjeni in talentirani predšolski otrok : zbornik. Ljubljana: MiB, 2016. 352 str., ilustr. ISBN 978-961-93789-3-9. [COBISS.SI-ID 283066368] Darovito i talentovano predškolsko dete: zbornik Коаутор рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Образовање талената – Европски међународни пројекат www.talenteducation.eu (2017) - координатор пројекта за Словенију и аутор дидактичког приступа потенцијално даровитој деци предшколског узраста – рад је објављен на web linku: http://www.talenteducation.eu/toolkitforteachers/challengingyoungchild Коаутор
(3) ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška. Practical strategies for developing talents in young children (4-6 years) : lecture at international conference "Focus on talent", Leiden, 6. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 32101123] Аутор
(4) ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška. Creative learning - interdisciplinary approach : lecture at conference "Creativity as a part of giftedness talent support networks", Prague, October 19th - 20th, 2015. [COBISS.SI-ID 32093699] Коаутор
(5) ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška. O suvremenim spoznajama u radu s darovitima i talentiranima : predavanje v okviru "Dani darovitih učenika", Rijeka, 18. - 23. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 32108035] Коаутор

Сања Павић

Реализатор и модератор
015777795
sanja.pavic.zd@gmail.com
Звање:

магистар васпитач предшколске деце 

Установа:

ДВ Јордановац, Задар 

Радно место:

одгојитељ предшколске деце 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 ДВ Јордановац, Задар одгојитељ
1919 1920 Дечији вртић Осијек одгојитељ
2002 2019 Дечији вртић Цекин, Славонски брод одгојитељ
1998 2002 ДВ Црчак Книн одгојитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Предшколац- између игре и учења, Школске новине Загреб, Аутор - 2016
Монтесоријевско вежбање живота,Школске новине Загреб, Аутор рад 2016
Право на прихваћање, разумјевање и љубав,Школске новине Загреб, Аутор рад 2017
Дјеца као богатство и обећање, Школске новине Загреб, Аутор рад 2017
Сумња у човјекову животу, Школске новине Загреб, Аутор рад 2018