Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 569  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију

Подршка наставницима у процесу подстицања мотивације код ученика за стицањем нових сазнања

Неурофизиологија учења и развој креативности Дивергентно мишљење и функционално знање Промена когнитивних способности деце

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

лекар Ранко Рајовић , Педагошки факултет Копер, Словенија

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД