Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 569  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

лекар Ранко Рајовић , Педагошки факултет Копер, Словенија

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Ранко Рајовић

Реализатор
0654720640
rrajovic@gmail.com
Звање:

лекар 

Установа:

Педагошки факултет Копер, Словенија 

Радно место:

Доцент, неурофизиологија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2011 Агенција за консалтинг НТЦ, Нови Сад предавач
2011 2017 Агенција за едукацију НТЦ, Нови Сад предавач
2014 2021 Педагошки факултет Копер, Словенија Виши предавач и доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стимулација даровитости Аутор Зборник радова, 3. Међународна конференција о неговању талената, Кањижа 2009
NTC LEARNING SYSTEM AND DIVERGENT PRODUCTION Коаутор Истраживања у педагогији, Вршац – Београд 2015
Силазни тренд моторичких и когнитивних способности деце млађег школског узраста Аутор Међународна стручно научна конференција „Нови изазови у едукацији“ Чатеж, Словенија 2016
Мишљења ученика осмог разреда о учењу и школи Коаутор Настава и васпитање: часопис за педагошку теорију и праксу 2018
Школа и учење из перспективе ученика основне школе Аутор Синтезе – часопис за педагошке науке, књижевност и културу, 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
IQ детета – брига родитеља I део: ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ, НТЦ систем учења, 2009, АБЕЦЕДА, Нови Сад Аутор
НТЦ систем учења, Методички приручник за учитеље „Учење је игра“, 2012, Министарство просвјете и културе Републике Српске, Бања Лука ISBN 978-99955-88-01-4 COBISS.BH-ID 3395096 Аутор
Strokovno gradivo za vzgojitelje 2012 Педагошки факултет, Љубљана, Словенија Коаутор
Српски језик и култура изражавања, уџбеник за трећи разред основне школе, 2017 Завод за уџбенике Источно Сарајево, Босна и Херцеговина Коаутор
Научна монографија: Нови изазови у едукацији 2020 Смарт продакшн, Нови Сад Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за интелектуални допринос друштву Међународна Менса, одсек за едукацију и истраживања 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Лекарска комора Србије