Превенција насиља - Пут ка школи без насиља

Код одобреног скупа: 568  

Симпозијум

Земунска гимназија
Градски парк бр.1Милош Бјелановић
direktor@zemunskagimnazija.edu.rs
0113162680
0606459717
0112616915

Превенција насиља - Пут ка школи без насиља

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

2 дана (укупно време рада: мин.)

25

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Милош Бјелановић

Реализатор и модератор
0606459717
direktor@zemunskagimnazija.edu.rs
Звање:

Професор физичке културе 

Установа:

Земунска гимназије 

Радно место:

директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2021 Земунска гимназија Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- Сусрети гимназија Европе - истраживањем до боље наставе (2015-2021) Члан радне групе за израду Правилника МПНТР о друштвено корисном раду - Дани демократске кулуре (2018) - Успешни људи - матуранти Земунске гимназије - Концепт обуке полагања испита за лиценцу директора Аутор Истраживањем до боље наставе - однос према школским правилима од стране ученика 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Истраживањем до боље наставе - однос према школским правилима од стране ученика Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво директора школа Србије, члан Управног одбора
Председник скупштине Удружења за друштвено-економски развој "Далмација"
Члан Управног одбора хуманитарне организације "Снага живота"

Дејан Недић

Реализатор и модератор
0648081760
skola@drugaekonomska.edu.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Друга економска школа  

Радно место:

директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2021 Друга економска школа Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Истраживање безбедности ученика Друге економске школе ---- 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник скупштине Друштва директора школа Србије
Члан комисије за полагање испита за лиценцу за директор

Јованка Станојевић Брзаковић

Реализатор и модератор
0637056058
dzovana80@yahoo.com
Звање:

дипломирани социолог- мастер 

Установа:

Земунска гимназија 

Радно место:

наставник социологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2021 Земунска гимназија наставник социологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сусрети гимназија Европе - истраживање насиља Коаутор Није још 2020
Међународна размена ученика Земунке и гимназија Шкофја Лока, Словенија Реализатор не 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског социолошког друштва

Валентина Вукмировић Стефановић

Реализатор и модератор
0648806521
valentinavukmirovic@gmail.com
Звање:

магистар српског језика и књижевности  

Установа:

Земунска гимназија 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2021 Земунска гимназија наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Приручник за наставнике Српски језик и књижевност за први разред средњих школа Коаутор Едука Београд 2013 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Споменица Земунске гимназије 1858 - 2008 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за српски језик и књижевност Србије

Драган Морар

Реализатор и модератор
0628900709
sekretarijat@zemunskagimnazija.edu.rs
Звање:

Секретар школе  

Установа:

Земунска гимназија 

Радно место:

Дипломирани правник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2021 Земунска фимназија Секретар школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинари о превенцији од насиља над женама и насиља у породици Реализатор Не 2015
Драмски студио ,,Атеље младих“ Панчево Реализатор Рад са децом и ученицима од 1996. до 2021. 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Школског одбора ОШ "Марко Орешковић"
Председник, члан и драмски педагог Драмског студиа ,,Атеље младих“ Панчево
Члан председништва ,,Културно просветне заједнице Панчево“
Члан Управног одбора Историјског архива у Панчеву
Медијатор

Никола Мириловић

Реализатор и модератор
0649008712
nikolamirilovic320@gmail.com
Звање:

Дипломирани психолог мастер 

Установа:

Земунска гимназија 

Радно место:

Наставник психологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2021 Земунска гимназија Наставник психологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
EFPSA Social Impact Initiative Team - кампања "Mind the Mind - to combat the stigma of mental disorders" Реализатор не 2017
Демонстратор на курсевима Психологија и социјална психологија Извођач Не 2016
Психолошка прва помоћ Извођач Не 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Distribution of Trichinella infections in pigs and Trichinellosis in humans in Serbia from 1994 to 2018. 2019. , Ветеринарски гласник, 73(2), 133-143. Коаутор
Socio-demographic inequalities in satisfaction with primary health care and utilization of chosen doctors’ services: a cross-sectional study. South Eastern European Journal of Public Health. Коаутор