Четврта међународна стручно-научна конференција "Здравље, спорт, рекреација"

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 567  

Конференција

Висока спортска и здравствена школа
Тоше Јовановића 11Александар Ивановски
skola@vss.edu.rs
0117550051
0638806274
0117550051

Четврта међународна стручно-научна конференција "Здравље, спорт, рекреација"

Циљ скупа је унапређивање компетенција наставника физичког васпитања, васпитача и стручних сарадника за реализацију садржаја програма из здравственог васпитања у настави и раду са децом, као и њихово упознавање са новим тенденцијама из области спорта, рекреације и здравља, као и размена стручних и научних искустава из области физичке културе.

Подстицање мотивације за спортске активности; Управљање пацијентима са хроничним болом током пандемије Covid-19; Хомеопатска и алостатичка перспектива перцепције стреса и опоравка код спортиста током пандемије Covid-19; Covid-19 пандемија и телесна активност - анализа фактора утицаја на промене телесне активности код адолесцената; Здравље у доба пандемије COVID-19; Спорт у условима пандемије COVID-19; Рекреација у време пандемије COVID-19.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доцент Francesca Vitali , Универзитет у Верони, Италија
клинички професор Небојша Кнежевић , Универзитет Илиноис, САД
ванредни професор Maurizio Bertollo , Универзитет Кијети, Пескара, Италија
стални професор, декан Дамир Секулић , Кинезиолошки факултет,Универзитет у Сплиту,Хрватск
Доктор наука – физичко васпитање и спорт Александар Ивановски , Висока спортска и здравствена школа, Београд
професор струковних студија Маријана Младеновић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
доктор медицинских наука Марија Анђелковић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
Доцент Предраг Лазаревић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
професор струковних студија Драгана Дрљачић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
Доктор тех.наука-подручје организационих Снежана Лазаревић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
Професор Срђан Милосављевић , Висока спортска и здравствена школа, Београд

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1000 РСД