Четврта међународна стручно-научна конференција "Здравље, спорт, рекреација"

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 567  

Конференција

Висока спортска и здравствена школа
Тоше Јовановића 11Александар Ивановски
skola@vss.edu.rs
0117550051
0638806274
0117550051

Четврта међународна стручно-научна конференција "Здравље, спорт, рекреација"

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доцент Francesca Vitali , Универзитет у Верони, Италија
клинички професор Небојша Кнежевић , Универзитет Илиноис, САД
ванредни професор Maurizio Bertollo , Универзитет Кијети, Пескара, Италија
стални професор, декан Дамир Секулић , Кинезиолошки факултет,Универзитет у Сплиту,Хрватск
Доктор наука – физичко васпитање и спорт Александар Ивановски , Висока спортска и здравствена школа, Београд
професор струковних студија Маријана Младеновић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
доктор медицинских наука Марија Анђелковић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
Доцент Предраг Лазаревић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
професор струковних студија Драгана Дрљачић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
Доктор тех.наука-подручје организационих Снежана Лазаревић , Висока спортска и здравствена школа, Београд
Професор Срђан Милосављевић , Висока спортска и здравствена школа, Београд

1 недеља (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Francesca Vitali

Члан програмског одбора и реализатор
063243058
skola@vss.edu.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Универзитет у Верони, Италија 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Универзитет у Верони, Италија Координатор за науку
2015 2020 Универзитет у Верони, Италија Истраживач сарадник
2010 2021 Универзитет у Верони, Италија доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Imagine your body without seeing it: The effect of physical activity upon the physical self-concept in people with and without blindness Коаутор Sport Sciences for Health, 16, 425-434 2020
The implementation and evaluation of a media literacy intervention about PAES use in sport science students Коаутор Frontiers in Psychology, 11:368. 2020
Assessing individual performance in team sports: A new method developed in youth volleyball Коаутор Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 4, 53. 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Psicologia dello sport, formazione, ricerca, consulenza, (2015), Libreria Universitaria Padova Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за истраживачки допринос Centre of Research in Sport, Mountain and Health, University of Verona 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ISSP – International Society of Sport Psychology
AIPS – Associazione Italiana Psicologia dello Sport e dell’esecizio

Небојша Кнежевић

Члан програмског одбора и реализатор
063243058
skola@vss.edu.rs
Звање:

клинички професор 

Установа:

Универзитет Илиноис, САД 

Радно место:

лекар, анестезиолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 Универзитет Илиноис, САД, Департмант за анестезиологију и хирургију клинички професор
2015 2021 Advocate Illinois Masonic Medical Center, Chicago, IL Потпредседник за истраживања и образовање
2009 2015 Advocate Illinois Masonic Medical Center, Chicago, IL Директор за анестезиолошка истраживања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Oral pharmacotherapeutics for the management of peripheral neuropathic pain conditions - a review of clinical trials Аутор Expert Opin Pharmacother. 2020 Aug 2020
The Role of the Kynurenine Signaling Pathway in Different Chronic Pain Conditions and Potential Use of Therapeutic Agents. Коаутор Int J Mol Sci. 2020; Aug 22;21(17):E6045. 2020
Lack of Superiority of Epidural Injections with Lidocaine with Steroids Compared to without Steroids in Spinal Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Аутор Pain Physician. 2020; Aug 23(4S):S239- S270. 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Dexmedetomidine Infusion Therapy, (2019), Springer Коаутор
Immunoglobulin (IVIG) Infusion Therapy, (2019), Springer Коаутор
Neurolysis, (2019), Springer Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за академско достигнуће American Society of Interventional Pain Physicians 2019
Награда за академско достигнуће American Society of Interventional Pain Physicians 2017
Награда за академски рад American Association of University Anesthesiologists 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ASPN – American Society for Pain and Neuroscience (Board of Directors)
NANS – North American Neuromodulation Society
ASIPP – American Society of Interventional Pain Physicians

Maurizio Bertollo

Члан програмског одбора и реализатор
063243058
skola@vss.edu.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Универзитет Кијети, Пескара, Италија 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 Универзитет у Сафолку, Ипсвич, Белика Британија Гостујући професор
2011 2021 Универзитет Кијети, Пескара, Италија Ванредни професор
2005 2010 Универзитет Кијети, Пескара, Италија доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The effects of physical activity or sport-basedinterventions on psychological factors in adults with intellectual disabilities: Asystematic review. Коаутор Journal of Intellectual Disability Research, 64(2), 69-92. 2020
The effectiveness of eight weeks of amovement-based program on functional movement patterns in male professionalsoccer players Коаутор Journal of Physical Education and Sport, 19, 1976-1983. 2019
Dry EEG in sports sciences: A fast and reliable tool to assessindividual alpha peak frequency changes induced by physical effort Коаутор Frontiers in Neuroscience, 13 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Using Brain Technologies in Practice, (2020), USA: Wiley Аутор
The Psychology of Endurance Performance, (2019), UK: Wiley Коаутор
Applied exercise psychology: The challenging journey from motivation to adherence, (2918), USA: Routledge Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Najbolji italijanski istraživač u oblasti sportske psihologije AIPS – Italijanska asocijacija sportskih psihologa 2002
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
FEPSAC – European federation of sport psychology
AIPS - Associazione Italiana Psicologia dello Sport e dell’esecizio

Дамир Секулић

Члан програмског одбора и реализатор
063243058
skola@vss.edu.rs
Звање:

стални професор, декан 

Установа:

Кинезиолошки факултет,Универзитет у Сплиту,Хрватск 

Радно место:

професор физичке културе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Кинезиолошки факултет,Универзитет у Сплиту,Хрватска декан
2014 2021 Кинезиолошки факултет,Универзитет у Сплиту,Хрватска Стални професор
2009 2014 Кинезиолошки факултет,Универзитет у Сплиту,Хрватска Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Physiological and Anthropometric Determinants of Performance Levels in Professional Futsal Аутор Frontiers in Psychology, 12, 621-763 2021
Position Specific Running Performances in Professional Football (Soccer): Influence of Different Tactical Formations Коаутор Sports, 8, 161. 2020
Fitness Profiles of Professional Futsal Players: Identifying Age-Related Differences Аутор Biomedical Human Kinetics, 12(1) 212-220. 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Анализа стања и трансформацијиски поступци у кинезиологији, (2016), Сплит: Кинезиолошки факултет Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Национално признање за науку Република Хрвватска 2017
Награда из области науке и уметности Универзитет у Сплиту 2016
Специјална награда за допринос науци Универзитет Црне Горе 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
European College of Sport Science (UK) – члан
National Strength and Conditioning Association (USA) - члан

Александар Ивановски

Члан програмског одбора и модератор
0638806274
ivanovski@vss.edu.rs
Звање:

Доктор наука – физичко васпитање и спорт 

Установа:

Висока спортска и здравствена школа, Београд 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2021 Висока спортска и здравствена школа, Београд Професор
2015 2015 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитет Сингидунум Сарадник
2008 2021 Арт Центар Председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Značaj i uloga sportista u etičkom obrazovanju mladih, Коаутор Etika i struka, (61 -74), Edicija: Istorija fizičkog vaspitanja i spota, Knjiga 6, ISBN 978-86-80984-07-0,FIEP, Medivest KT Niš 2020
Motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike dece predškolskog uzrasta. Коаутор III međunarodna konferencija “Sport, rekreacija, zdravlje” 10-11. Maj, Beograd. 403-408 2019
Značaj i zastupljenost sportsko rekreativnih aktivnosti na prostoru mediterana. Коаутор III međunarodna konferencija “Sport, rekreacija, zdravlje” 10-11 maj, Beograd. 186-194 2019
Osnovne karakteristike sportskog turizma. Коаутор Glasnik Antropološkog društva Srbije, 53, 39-46 2018
METHODOLOGY TRAINING OF NON-SWIMMERS ON A SPORTS RECREATIONAL CAMP, Fifteenth International Scientific Conference „KNOWLEDGE IN PRACTICE“. ---- 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Animator in tourism, monography, Brasov: Editura Universitatii Transilvania Din Brasov Аутор
Туризам, анимација, рекреација. 2021, Факултет спорта и физичког васпитања; Висока спортска и здравствена школа, Географски факултет Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи студент на Универзитету Универзитет у Скопљу 1997
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан комисије за рекреацију у оквиру Спортског савеза Београда
Члан стручног одбора Асоцијације спорт за све Београд

Маријана Младеновић

Члан програмског одбора и модератор
06221612
marijana.mladenovic@vss.edu.rs
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

Висока спортска и здравствена школа, Београд 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2021 Висока спортска и здравствена школа, Београд Професор струковних студија
2016 2017 Факултет за физичку културу и менаџмет у спорту, Универзитет Сингидунум, Београд Ванредни професор
2014 2016 Факултет за физичку културу и менаџмет у спорту, Универзитет Сингидунум, Београд Доцент
2012 2014 Висока спортска и здравствена школа, Београд Професор струковних студија
2008 2012 Висока спортска и здравствена школа, Београд предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Entrepreneurial business: genetic lottery or a choice. Коаутор Journal of Business Economics and Management, 21 (1), 222-240. 2020
Elite athletes’ assessment of mental state for competition in individual and team sports. Аутор Sportske nauke i zdravlje, 9 (2), 102-113. 2019
Goal orientation and mental toughness of young Serbian basketball players. Коаутор XXII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2019" in physical education, sport and recreation. Book of proceedings. University of Nis, Serbia, 81-8 2019
Percepcija telesnog izgleda i anorexia nervosa. Аутор Sport – nauka i praksa, 8 (2), 16-32. 2018
Psihometrijske karakteristike Indeksa osetljivosti na anksioznost (ASI) na kliničkom i nekliničkom uzorku u Srbiji. Коаутор Sport – nauka i praksa, 7 (2), 27-38. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Спортска мотивација, 2016, Задужбина Андрејевић Аутор
Самомотивација, 2010, Задужбина Андрејевић Коаутор
Представа и себи и мотивација за рад, 2007, Задужбина Андрејевић Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Светска асоцијација за спортску психологију (ISSP)
Европска федерација за спортску психологију (FEPSAC)
Пан-азијско друштво за физичко васпитање и спорт

Марија Анђелковић

Члан програмског одбора и модератор
0637345226
marija.andjelkovic@vss.edu.rs
Звање:

доктор медицинских наука 

Установа:

Висока спортска и здравствена школа, Београд 

Радно место:

професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2021 Висока спортска и здравствена школа, Београд професор струковних студија
2008 2021 Антидопинг агенција Републике Србије Самостални саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Urinary excretion studies of meldonium after multidose parenteralapplication. Коаутор Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 161 (30), pp. 289-295. 2018
Determination of higenamine in dietary supplements by UHPLC/MS/MS method. Коаутор JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS. 146, pp. 48-52. 2017
The development and appraisal of a tool designed to find patients harmed by falsely labelled, falsified (counterfeit) medicines, Аутор . BMC HEALTH SERVICES RESEARCH, 17, 419 2017
Lactobacillus helveticus Lafti L10 Supplementation Modulates Mucosal and Humoral Immunity in Elite Athletes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Коаутор J Strength Cond Res. 2017 Jan;31(1):62-70. 2017
Positive impact of prescribed physical activity on symptoms of schizophrenia: randomized clinical trial, Коаутор Psychiatria Danubina. 29 (4), pp 459 - 465, 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Клиничка фармакологија за медицинске сестре – техничаре са одабраним деловима из спортске фармације. 2020. Београд. Коаутор

Предраг Лазаревић

Члан програмског одбора и модератор
0658776668
predrag.lazarevic@vss.edu.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Висока спортска и здравствена школа, Београд 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2021 Висока спортска и здравствена школа, Београд Професор струковних студија
2014 2017 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум наставник
2013 2014 Висока спортска и здравствена школа, Београд Професор струковних студија
2010 2013 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу предавач
2008 2010 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Руководилац свих мушких секција СД Медицинар
2003 2008 Висока спортска и здравствена школа струковних студија Београд Асистент демонстратор практичне наставе на предмету Фудбал
1998 2003 ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ Професор физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Primena realnog aikidoa u obuci pripadnika specijalnih jedinica vojske Republike Srbije. Коаутор III međunarodna konferencija “Sport, rekreacija, zdravlje” 10-11. Maj, Beograd. 278-284 2019
Primena elementarnih igara u cilju razvoja antropomotoričkih sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta. Коаутор III međunarodna konferencija “Sport, rekreacija, zdravlje” 10-11. Maj, Beograd. 211-219 2019
Povezanost antropomorfoloških karakteristika i ravnoteže dece mlađeg školskog uzrasta. Коаутор Sport – nauka i praksa. 8(1), 43-55 2018
Different Levels of Motor Abilities in Bozs and Girls Aged 10 and 9. Коаутор Facta Universitatis: Physical Education and Sport. 16 (1). pp. 189 – 199. (UDC 796.012.1 572.087) 2018
Morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika starijih razreda osnovne škole. Коаутор II međunarodna konferencija „Sport, rekreacija, zdravlje“, 12-13. maj, Beograd. 81-87 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мултидисциплинарност физичке културе за особе са сметњама и поремећајима у развоју, 2015. Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум Коаутор
Педагошки рад тренера у спорту. 2019. Висока спортска и здравствена школа, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Од 2015. године рецензира за часопис ''Facta Universitatis: Series Physical Education and Sport’’ (M24).

Драгана Дрљачић

Члан програмског одбора и модератор
06070076
dragana.drljacic@vss.edu.rs
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

Висока спортска и здравствена школа, Београд  

Радно место:

професор физичке културе, др наука из об 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 Висока спортска и здравствена школа, Београд професор струковних студија
2009 2016 Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац Сарадник-асистен за ужу научну област Физичка култура
2008 2010 Средња пољопривредна школа са домом ученика, Шабац Васпитач у Дому ученика
2002 2003 ОШ „Мајур“, Шабац Професор физичке културе
1994 1996 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Сарадник-демонстратор на предмету Анатомија
1992 1992 К. Лазаревић“, Шабац Медицинска сестра
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Primena elementarnih igara u cilju razvoja antropomotoričkih sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta. Коаутор III međunarodna konferencija “Sport, rekreacija, zdravlje” 10-11. Maj, Beograd. 211-219 2019
Zdravstvene navike dece mlađeg školskog uzrasta. Коаутор III međunarodna konferencija “Sport, rekreacija, zdravlje” 10-11 maj, Beograd. 140-147 2019
Complex modulation of fingertip forces during precision grasp and lift after theta burst stimulation over the dorsal premotor cortex Коаутор . Vojnosanitet Pregl 2017; 74(6): 526-535 2017
Uhranjenost dece mlađeg školskog uzrasta na teritoriji grada Šapca uključenih u projekat „Sport u škole – rasti zdravo“. Коаутор II međunarodna konferencija „Sport, rekreacija, zdravlje“, 12-13. maj, Beograd. 67-73 2017
Uticaj programiranog vežbanja u okviru predškolske ustanove na posturalni status dece. Коаутор PONS Med J 2016, 13(1):9-12 2016

Снежана Лазаревић

Члан програмског одбора
063243912
snezanalazarevic@vss.edu.rs
Звање:

Доктор тех.наука-подручје организационих 

Установа:

Висока спортска и здравствена школа, Београд 

Радно место:

Професор струковник студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 Висока спортска и здравствена школа, Београд Наставник и директор
2014 2016 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитета Сингидунум Наставник и
2000 2014 Висока спортска и здравствена школа струковних студија, Београд Наставник и
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Role of Football Scouts in Player Transformation Process: From Talented to Elite Athlete. Коаутор Sport- Science & Practice. Vol. 10, No 1, pp. 65-79. (UDK 005.332:796.332.075, 796.332:159.928.23) 2020
Karijerna orijentacija sportista nakon završetka profesionalne sportske karijere. BizInfo (Blace). Коаутор Journal of Economics, Management and Informatics. 10(2). 155-168. 2019
A Holistic Approach to Workplace Stress Management. Коаутор School of Business. 1 /2019. pp. 130 – 144. (UDC 159.944.4-057.16 005.96, DOI 10.5937/skolbiz1-21872) 2019
Key Characteristics of Organizational Structure that Supports Digital Transformation. Коаутор 24th International Scientific Symposium Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. 17 May, Subotica. pp. 255-261 2019
Sources of Workplace Stress in Service Sector Organizations. Коаутор Facta Universitatis: Economics and Organization. 15 (3). pp. 217 – 229. (UDC 005.32) 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мултидисциплинарност физичке културе за особе са сметњама и поремећајима у развоју, 2015, Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитета Сингидунум, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Рецезент у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком:
Члан НОКС-а

Срђан Милосављевић

Члан програмског одбора
0641102027
srdjan.milosavljevic@vss.edu.rs
Звање:

Професор  

Установа:

Висока спортска и здравствена школа, Београд 

Радно место:

Професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 Висока спортска и здравствена школа, Београд професор струковних студија, заменик директор
2013 2016 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитет Сингидунум ванредни професор
2006 2013 Висока спортска и здравствена школа, Београд професор
1998 2006 СРЦ Ташмајдан Професор физичке културе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Tehnike blokova rukama u tradicionalnom i savremenom sportskom karateu. Коаутор Sport – nauka i praksa, 9 (2), 77-90 2019
Primena realnog aikidoa u obuci pripadnika specijalnih jedinica vojske Republike Srbije. Коаутор III međunarodna konferencija “Sport, rekreacija, zdravlje” 10-11. Maj, Beograd. 278-284 2019
Komparativna analiza motoričkih sposobnosti dečaka koji treniraju primenjeni aikido i dečaka koji se ne bave sportom. Коаутор Sport – nauka i praksa, 8 (1), 5-12 2018
Different Levels of Motor Abilities in Bozs and Girls Aged 10 and 9. Коаутор Facta Universitatis: Physical Education and Sport. 16 (1). pp. 189 – 199. (UDC 796.012.1 572.087) 2018
The quality of sports services in karate club based on users’ perception. Коаутор Archives of budo. 13 (1), pp. 131-137. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Transformacija motoričkog statusa rekreativaca. (2016). Beograd: Zadužbina Andrejević Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског савеза реалног аикидоа