Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 9

Код одобреног скупа: 566  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 9

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
доктор психолошких наука др Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
дипломирани психолог Снежана Милутиновић , Друштво психолога Србије
доктор психолошких наука Лидија Козарчанин , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП

2 дана (укупно време рада: мин.)

140

Васпитач у дому ученика
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Фонтана", Врњачка Бања 09.04.2021. 82

Радне биографије


Перо Кнежевић

Модератор
0638019552
office@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста  

Установа:

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП 

Радно место:

Председник удружења 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП Председник удружења
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 1111

др Марија Вукелић

Реализатор
062268102
marija@srednjoskolskidom.edu.rs
Звање:

доктор психолошких наука  

Установа:

Средњошколски дом, Нови Сад  

Радно место:

стручни сарадник - психолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1995 Војска Југославије, Нови Сад психолог
1995 2020 Средњошколски дом, Нови Сад стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Психолошки програм подстицања адаптације ученица првог разреда средње школе смештених у дому, у Зборнику радова са саветовања Васпитни рад у домовима ученика, Соко Бања, стр. 120-139 Аутор аутор, предавач 1997
зрасне разлике у психолошкој сепарацији и адаптацији адолесената. Педагошка стварност, бр. 9-10, стр. 775-796 (http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=055345690510797V) Аутор аутор 2005
Полне разлике у процесу сепарације адолесцената и адаптације на школу и дом. Педагошка стварност, бр. 1-2, стр. 135-152 (http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=055345690602135V Аутор аутор 2006
Повезаност психолошке сепарације и адаптације адолесцената. Психологија, вол. 39, бр. 3, стр. 227-296 (http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=004857050603277V Аутор аутор 2006
Акредитован семинар ЗУОВ-а ''Адаптација ученика на школу и дом'' Аутор аутор и реализатор 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Домови ученика средњих школа. Ученик – васпитач – професор – родитељ, 2004., НИУ Мисао, Нови Сад (ISBN 86-85217-02-4) Аутор
Васпитни рад и организација живота и рада у домовима ученика средњих школа, 1998., Министарство просвете, Сектор за ученички и студентски стандард Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Актив стручних сарадника средњих школа и домова ученика јужнобачког и сремског округа
ЗОРА – Координативно тело Оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља

Снежана Милутиновић

Реализатор
0638214955
direktorcpp@dps.org.rs
Звање:

дипломирани психолог  

Установа:

Друштво психолога Србије  

Радно место:

директор Центра за примењену психологију 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2021 Центар за примењену психологију директор
2004 2015 Б Ц А Мозаик директор пројекта
2000 2004 Војно медицинска академија психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Психолошки инструменти за адолесцентни период Аутор Излагање 2018
Закон о психолошкој делатности, нови контекст и права Коаутор Излагање 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
EFPA, evropska federacija asocijacija psihologa, делегат Србије
IWOP, evropska asocijacija organizacionih psihologa, predstavnik Društva psiholooga Srbije

Лидија Козарчанин

Реализатор и модератор
0116557631
lidija.k188@gmail.com
Звање:

доктор психолошких наука  

Установа:

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП 

Радно место:

Научни сарадник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1976 1989 Завод за проучавање социјалних проблема Стручни сарадник
1989 1996 Институт за политичке студије Научни сарадник
1996 2001 Центар за социјалну политику Научни сарадник
2001 2002 Министарство просвете Научни сарадник
2002 2004 Министарство за рад и социјалну политику Научни сарадник
2005 2016 Републички завод за социјалну заштиту Научни сарадник
2016 2020 Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП Научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Зборник радова: Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 1-7 Коаутор Редактор зборника 2020
Теоријско одређивање маргиналних друштвених група у условима постсоцијалистичке транзиције Аутор Објављен рад 1997
Васпитање и образовање деце из самохраних породица Аутор Објављен рад 1996
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Зборник радова: Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 1-7 Коаутор