Пета конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 565  

Вебинар

Економски факултет Универзитет у Београду
Каменичка 6Николина Берак
pr@ekof.bg.ac.rs
0113021025
0631952667
0112639560

Пета конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Ванредни професор Дејан Молнар , Економски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Жаклина Стојановић , Економски факултет Универзитета у Београду
научни сарадник Душица Малинић , Институт за педагошка истраживања у Београду
Клинички асистент Јован Малинић , Клника за инфективне и тропске болести КЦ Србије
Ванредни професор Драган Лончар , Економски факултет у Београду
Редовни професор Бранислав Боричић , Универзитет у Београду, Економски факултет

1 недеља (укупно време рада: мин.)

200

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Дејан Молнар

Члан програмског одбора и реализатор
0648116562
dejan.molnar@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Универзитет у Београду – Економски факултет Ванредни професор
2014 2019 Универзитет у Београду – Економски факултет Доцент
2009 2014 Универзитет у Београду – Економски факултет Асистент
2009 2009 Универзитет у Београду – Економски факултет Сарадник у настави
2010 2013 Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије (SIEPA) Координатор за локални економски развој
2008 2012 Градска управа Зрењанин Члан Савета за стратешки развој града Зрењанина
2006 2009 “VOLKSBANK” SERBIA • Руководилац Регионалног центра за Војводину (Нови Сад)
2004 2006 “ProCredit Bank” SERBIA • Кредитни службеник • Кредитни аналитичар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Manić, E., S. Popović, D. Molnar (2012). „Regional Disparities and Regional Development: The Case of Serbia”, Mitteilungen der Ӧsterreichischen Geographischen Gesellschaft, Vol. 154/2012, pp. 191-211. Коаутор Објављен рад 2012
Rikalovic, G., H. Mikic, D. Molnar (2012), “Economic Dimensions of Art Market in Western Balkans and Recommendations for Improvement of Its Development”, in: Western Balkans: regional art market, and not a fiction? (ed. G. Rikalovic), Anonymous said, Belgrade. Коаутор Објављен рад 2012
Molnar, D. (2016), Regionalne nejednakosti i privredni rast: teorijska i empirijska analiza, CID &Asocijacija “Banat-info”, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd. Аутор Објављен рад 2016
Josipović S. i D. Molnar (2018), „Human Capital, Entrepreneurship and Rural Growth of the Serbian Economy”, Acta Economica, Volume XVI, No. 29, December 2018, (ISSN 1512-858X, e‐ISSN 2232‐738X, UDC: 330.341:005.952(497.11) DOI: (10.7251/ACE1829039J), pp. 39-62. Коаутор Објављен рад 2018
Rikalović G. and D. Molnar (2019), “DEVELOPMENT TRENDS AND INSTITUTIONALCAPACITIES IN KOSOVO AND METOHIJA THROUGH THE FIRST FIFTH OF THE 21ST CENTURY“, Acta Economica Volume XVII, No. 30, June 2019, doi 10.7251/ACE1730009R UDC 334.72.021:316.334.3(497.11), pp. 9-23. Коаутор Објављен рад 2019
Rikalović G, S. Josipović and D. Molnar (2020), “Creative class and entrepreneurial potential of rural areas of Serbia: Concept and measurement”, International Scientific Conference Economics of Digital Transformation (EDT) 2019 DIGITOMICS, Opatija, 2nd-4th June, 2019. In: Drezgić, Saša, Žiković, Sa Коаутор Објављен рад 2020
Barrios, M. C., M. Jandrić, D. Molnar & S. Tanasković (2020): “Convergence clubs in different regions of Serbia”, Applied Economics Letters, DOI: 10.1080/13504851.2020.1765960 To link to this article: https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1765960 Коаутор Објављен рад 2020
Rikalović, G., D. Molnar i S. Josipović (2020), “SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMY”, Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, Year 2020, Issue 20, pр. 25-39. doi:10.7251/ZREFIS2020xxxR. Коаутор Објављен рад 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Molnar, D. (2011). LOКALNI EКONOMSКI RAZVOJ: teorija, analiza, praksa. NIP Zrenjanin A.D. i Asocijacija novinara Banata, Agava, Zrenjanin. Аутор
Molnar, D. (2015), Razvojno otključavanje teritorijalne ekonomije Srbije u ogledalu kreativnosti. Asocijacija „Banat-info” i IP Beograd, Zrenjanin. Аутор
Molnar, D. (2016), Regionalne nejednakosti i privredni rast: teorijska i empirijska analiza. CID, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd & Asocijacija “Banat-info”, Zrenjanin. Аутор
Молнар, Д. (2018). ТРАНЗИЦИОНИ БУКВАР – водич за доношење релевантних економских одлука. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин. Аутор
Molnar, D. (2020), SLUČAJ COVID-19: SVEDOČENJE EKONOMISTE, Asocijacija „BANAT-INFO” i GNB „Žarko Zrenjanin“, Zrenjanin. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награде „Града Зрењанина” за 2014. годину за допринос развоју економске науке, за подстицај локалног економског развоја и за публицистички рад Град Зрењанин 2014
Награда Регионалне привредне коморе Зрењанин за 2015. годину за постигнуте резултате у науци и успешан рад на Економском факултету у Београду, као и за допринос у информисању јавности о резултатима у Регионална привредна комора Зрењанин 2015
„Повеља пријатељства“ Зрењанински пословни круг (ЗРЕПОК) 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Научно друштво економиста Србије (НДЕС), члан
Друштво економиста Београда (ДЕБ), члан и потпредседник
Одбор за економске науке Српске академије наука и уметности (САНУ), члан
Матица српска у Новом Саду, члан
Удружење новинара Србије (УНС), члан
Банатско удружење књижевника (БУK), члан
Економско-пословни форум Европског покрета у Србији (ЕПУС), члан
Управни одбор Асоцијације „Банат-инфо”, Зрењанина, заменик председника
Надзорни одбор рукометног клуба „Пролетер” из Зрењанина (фебруар 2014 – фебруар 2018. година), члан
Надзорни одбор НИП „ЗРЕЊАНИН” А.Д., Зрењанин, (најтиражнији регионални недељник у Србији), члан

Жаклина Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
0113021162
zaklina.stojanovic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2021 Економски факултет Универзитета у Београду Редовни професор
2008 2013 Економски факултет Универзитета у Београду Ванредни професор
2003 2008 Економски факултет Универзитета у Београду Доцент
2000 2003 Економски факултет Универзитета у Београду Асистент
1996 2000 Економски факултет Универзитета у Београду Асистент-приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Stojanović Ž, Rakonjac-Antić T, Jovović M., Farmers' willingness to purchase crop insurance: evidence from wheat and raspberry sectors in Serbia, Economics of Agriculture, (2019) 66(4): 1107-1125. Коаутор oбјављен рад 2019
Stojanović Ž., Ristić B., Filipović J. Organic Raspberries in Serbia. In: Arfini F., Bellassen V. (eds) Sustainability of European Food Quality Schemes. Springer, (2019): 215-230. Коаутор oбјављен рад 2019
Popović S. , Janković I., Stojanović Ž. (2018). The Importance of Bank Credits for Agricultural Financing in Serbia. Economics of Agriculture, pp. 65-80 (EP 2018 (65) 1 (65-80). Коаутор oбјављен рад 2018
Angell, R. J., Stojanovic, Ž., Filipovic, J., & Gorton, M. (2016). “Understanding attitudes toward and consumption of functional foods” in A Stakeholder Approach to Managing Food: Local, National, and Global Issues (eds. Lindgreen, A., Hingley, M., Angell, R., Memery, J.), Routledge, pp. 113-126. Коаутор oбјављен рад 2016
Žaklina Stojanović (2016): Konkurentnost agrosektora, mere i inovativnost, štampano u ed. Ž.Stojanović, N.Bogdanov, Stanje i perspektive agroprivrede i sela u Srbiji, ISBN: 978-86-403- 1510-4, Ekonomski fakultet Beograd, str. 1-17 Коаутор oбјављен рад 2016
Ž. Stojanović, Rakonjac Antić T., Popović Petrović I. (2015), The impact of catastrophic risks on agricultural sector in Serbia, in: Jelena Kočović, Biljana Jovanović Gavrilović, Vesna Đukić (red.), Catastrophic Risks and Sustainable Development, Belgrade: Faculty of Economics, University of Belgrad Коаутор oбјављен рад 2015
Ž. Stojanović., Dragutinović Mitrović R., Popović Petrović I. (2014): Business environment and trade competitiveness of Serbian food sector, B. Cerović (red) Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije, Ekonomski fakultet Beograd. Коаутор oбјављен рад 2014
Brecic Ruzica Filipovic Jelena Gorton Matthew Ognjanov Galjina Stojanovic Zaklina D White John (2013), A qualitative approach to understanding brand image in an international context Insights from Croatia and Serbia, INTERNATIONAL MARKETING REVIEW, vol. 30 br. 4, str. 275-296 Коаутор oбјављен рад 2013
Z. Stojanovic, Filipovic J., Mugosa B. (2013): Consumer acceptance of functional foods in Montenegro, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 9, No. 3. Коаутор oбјављен рад 2013
Zorka Zakić i Žaklina Stojanović (1998): „Prilog definisanju koncepta integralne agrarne politike koja bi bila u funkciji stabilizacije i razvoja”, objavljeno u Dragutin Marsenić i G.Rikalović red. Tranzicija i privredni razvoj - kratkoročni i dugoročni aspekti, Ekonomski fakultet Beograd, str. 112 Коаутор oбјављен рад 1998
Žaklina Stojanović (2002): Robni derivati i njihova uloga u izgradnji modela tržišnog finansiranja kratkoročnih potreba agrosektora u Srbiji, Z. Zakić, G.Rikalović i Ž.Stojanović red. Institucionalne reforme i tranzicija agroprivrede, sv. 1: Konture novog modela funkcionisanja agroprivrede u Srbiji. Аутор oбјављен рад 2002
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ž. Stojanović i D.Gnjanović: 120 godina zadružnog pokreta u Srbiji. Hisperia- EDU, Beograd, 2015 Коаутор
S. Devetaković, B. Jovanović Gavrilović, G. Rikalović, Ž. Stojanović i D. Molnar: Ekonomija (Nacionalna) – udžbenik za 3 i 4. razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2015 Коаутор
S.Cvejić, Grozdanić, R., Stojanović, Ž., Borzaga, K., Sadovski B. (2011): Preporuke za podršku razvoja kapaciteta socijalnih preduzeća u Srbiji, Evropski pokret u Srbiji, str. 1 do 84. Коаутор
G. Popović, Z.Zakić i Ž. Stojanović: Savremena ruralna politika: Paralele EU – RS i BiH, Ekonomski fakultet Univerzitet u Banja Luci, 2009 Коаутор
Z. Zakić i Ž. Stojanović: Ekonomika agrara, CID - Ekonomski fakultet, Beograd, 2008 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација Универзитета Југоисточне Европе, члан Главног одбора
Европска асоцијација аграрних економиста
Балканска асоцијација аграрних економиста
Научно друштво економиста Србије
Савез економиста Србије
Научно друштво аграрних економиста Србије
Научно друштво аграрних економиста Србије

Душица Малинић

Члан програмског одбора и реализатор
0112642925
dmalinic@ipi.ac.rs
Звање:

научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања у Београду 

Радно место:

истраживач,педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2021 Институт за педагошка истраживања у Београду Истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Могу ли различити начини рада у настави да утичу на повезаност друштвеног положаја и постигнућа ученика? 2020, Иновације у настави Коаутор Објављен рад 2020
Ко су ученици са ниским скоровима на тестовима постигнућа у TIMSS истраживању: компаративна анализа,2020, Иновације у настави Коаутор Објављен рад 2020
Needs, problems and competencies of school principals in Serbia, 2020, Зборник Института за педагошка истраживања Коаутор Објављен рад 2020
Cultural capital and students’ achievement: the mediating role of self-efficacy, 2020, Социологија Коаутор Објављен рад 2020
Pre-service teachers’perceptions of factors contributing to school failure and their relationship to prior personal experience of school success, 2019, Психологија Коаутор Објављен рад 2020
Leadership in education: the case of Serbia, 2019, In S. Ševkušić, D. Malinić, and J.Teodorović (Eds). Leadership in education: Initiatives and trends in selected European countries (163-180). Коаутор Објављен рад 2019
Школски неуспех из перспективе кључних актера образовноваспитног процеса, 2019, У: Лазаревић, Д. Малинић, Н. Гутвајн, и Н. Шева (ур.). Настава и учење у процесима модернизације Србије (89-105). Београд: Институт за педагошка истраживања Коаутор Објављен рад 2019
Планирање стручног усавршавања: место сусрета потреба наставника и школе, 2018, У: И. Ђерић, и С. Максић (ур.): Истраживања у школи (81-104). Коаутор Објављен рад 2018
Однос наставника према иновирању наставне праксе: процене истраживача, 2018, Теме Коаутор Објављен рад 2017
Педагошки аспекти наставничке професије и неуспех ученика, 2014, Настава и васпитање Аутор Објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Неуспех у школској клупи. Београд: Институт за педагошка истраживања, 246 стр., 2009 Аутор
Квалитет и ефикасност наставе, Београд: Институт за педагошка истраживања; Волгоград: Волгоградски државни педагошки универзитет. 2009 Коаутор
Унапређивање квалитета и доступности образовања у Србији. (336 стр.) Београд: Институт за педагошка истраживања. 2018 Коаутор
Leadership in education: Initiatives and trends in selected European countries ( p. 242). Belgrade: Institute for Educational Research, Jagodina: Faculty of Education, University of Kragujevac, and Szeged: Hungarian-Netherlands School of Educational Management, University of Szeged., 2019 Коаутор
Настава и учење у процесима модернизације Србије. Београд: Институт за педагошка истраживања Коаутор

Јован Малинић

Члан програмског одбора и реализатор
0641320912
jovan.malinic@gmail.com
Звање:

Клинички асистент 

Установа:

Клника за инфективне и тропске болести КЦ Србије 

Радно место:

Лекар специјалиста инфектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2006 КЦ Србије Клинички лекар
2006 2021 КЦ Србије Лекар специјалиста инфектолог
2019 2021 Медицински факултет Универзитета у Београду Клинички асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Neurološke manifestacije mikoplazmalne infekcije - prikaz slučaja i teorijska razmatranja. Acta infectologica Jugoslavica, 2004; Коаутор Објављен рад 2004
Abdominalna aktinomikoza 'imitator' karcinoma kolona. Praxis medica, 2014 Коаутор Објављен рад 2014
Efikasnost i sigurnost terapije hroničnog B virusnog hepatitisa tenofovirom kod pacijenata sa rezistencijom na lamivudin. Praxis medica, 2015 Коаутор Објављен рад 2015
Antiviral treatment of hepatitis c in Serbian prison setting: medical treatment outcomes and patient adherence, Medicinski Preglеd, 2016 Коаутор Објављен рад 2016
Herpes zoster – is there a need for new treatment recommendations? Vojnosanitetski Pregled, 2019 Коаутор Објављен рад 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Инфектолошке секције Српског лекарског друштва

Драган Лончар

Члан програмског одбора
0113021075
loncar@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Економски факултет у Београду 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2021 Економски факултет у Београду Продекан за сарадњу са привредом
2013 2021 Економски факултет у Београду Ванредни професор
2012 2015 Економски факултет у Београду Продекан за финансије
2010 2014 Texas A&M MBA и Економски факултет у Београду Директор програма
2008 2013 Економски факултет у Београду Доцент
2003 2008 Економски факултет у Београду Асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Истраживање тржишта у функцији финансијске евалуације пројеката, Докторска дисертација, Економски факултет, Београд Аутор Објављен рад 2008
Мерење концентрације тржишта: пример сектора прехрамбене малопродаје Београда, Економика предузећа, 61-80, 0353-443X Коаутор Објављен рад 2008
One-Sided Confidence Intervals for Population Variances of Skewed Distributions, Journal of Statistical Planning and Inference, 141: 1667-1672 Коаутор Објављен рад 2011
Fixed Point Theory and Possibilities for Application in Different Fields of an Economy, Економика предузећа, Нов-Дец 2014, 0353-443 X,382-389 Коаутор Објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Менаџмент помоћу пројеката, Центар за издавачку делатност, Београд, 2015 (четврто допуњено и прерађено издање) Коаутор
Анализа исплативости инвестиционих пројеката, Економски институт, 2015 Коаутор
Пословна економија, Дата Статус, 2013 (за 3. разред средње економске школе) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Пост-докторске студије Booth Business School, University of Chicago 2008

Бранислав Боричић

Члан програмског одбора
0113021005
boricic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду, Економски факултет 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 2021 Универзитет у Београду, Економски факултет Асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
1978 1979 Математичка гимназија, Београд Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Equational reformulation of intuitionistic propositional and classical first-order calculus, Publications de l’Institut Mathématique (43), pp. 23-28 Аутор Објављен рад 1981
One of the possible formal descriptions of deducibility, Publications de l’Institut Mathématique 34 (48), pp. 13-18. Аутор Објављен рад 1983
A decision procedure for certain disjunction-free intermediate propositional calculi, Publications de l’Institut Mathématique 34 (48) (1983), pp. 19-26. Аутор Објављен рад 1983
Equational reformulation of the Heyting first-order predicate calculus, Proceedings of the Third Algebraic Conference, Beograd, pp. 41-44. Аутор Објављен рад 1983
A note on some intermediate propositional calculi, Journal of Symbolic Logic 49, pp. 329-333. Аутор Објављен рад 2014
On some subsystems of Dummett’s LC, Zeitschrift fur mathematishe Logik und Grundlagen der Mathematik 31, pp. 243-247. Аутор Објављен рад 1985
On sequence-conclusion natural deduction systems, Journal of Philosophical Logic 14, pp. 359-377. Аутор Објављен рад 1985
Some modifications of the Goedel translation of classical into intuitionistic logic, Bulletin of the Section of Logic, Polish Acad. of Sci. 19, No. 3, pp. 84-86. Аутор Објављен рад 1990
Validity measurement in some propositional calculi, Mathematical Logic Quarterly 43, pp. 550-558. Аутор Објављен рад 2006
О методу аналогије, Настава математике XLIII, 4, пп. 1-6 Аутор Објављен рад 1998
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Λογική και απόδειξη, Εκδοσείς Ζήτη, Θεσσαλονίκη, (Logic and Proof, (Greek) Ziti, Thessaloniki), 1995, pp. 174+viii (MR 97c:03001; Zbl. 838.03001) Аутор
Математика, Економски факултет, Београд, 1998., стр. 352+vi. (Четрнаесто издање 2011.) Коаутор
Збирка задатака из математике, Економски факултет, Београд, 1998., стр. 352+vi. (Четрнаесто издање 2011.) Коаутор
Линеарна алгебра, Економски факултет, Београд, 2004, стр. 152+iv. (Друго измењено и допуњено издање 2009, стр. 182+vi.) Аутор
Logic and Proof, Економски факултет, Београд, 2011, 154+iv p., ISBN: 978-86-403-1096-3 (Zbl 1214.03043; MR 2011k:03001) Аутор