Дигитално образовање 2021

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 564  

Конференција

Центар за образовне технологије на Западном Балкану
Орачка 4, ЗемунЈелена Драгаш
jelena.dragas@edtech.center
0652395744
0652395744

Дигитално образовање 2021

Циљ окупљања је обезбедити платформу за размену знања и искустава запослених у образовању у Србији, региону и свету између запослених у образовању и доносиоца одлука; Упознати се са иновативном праксом, наставним методама и применом ИКТ алата у образовању; Идентификовати могуће кључне смернице и препоруке за политику и праксу у овој области; Обезбедити повезивање и учешће свих активних у образовању у дигиталном добу и препознати најбоље примере у образовању током рада на даљину у условима када је онемогућена настава у школама.

Конференција ,,Дигитално Образовање 2021” обухватиће теме употребе и примене информационо-комуникационих технологија на свим образовним нивоима: у предшколском васпитању и образовању; основном и средњем образовању и васпитању; високом образовању и инклузивном образовању, са фокусом на: унапређивање професионалних компетенција запослених уз помоћ дигиталне технологије; примену дигиталне технологије у стручном усавршавању и раду; размена ресурса и примера добрих пракси у оквиру и изван васпитно- образовних институција; унапређење организације рада, комуникације и сарадње међу запосленима/тимовима/родитељима применом ИКТа; националне стратегије и смернице.

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Васпитач специјалиста Наташа Анђелковић , ПУ ,,11. април’’, Нови Београд
професор разредне наставе Данијела Шћепановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
руководилац центра Катарина Алексић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
Координатор за образовање Драгана Малиџан Винкић , СИПРУ Влада РС
пројектни менаџер Јелена Драгаш , Центар за образовне технологије Западни Балкан
Ванредни професор Угљеша Марјановић , Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Програмски координатор Катарина Анђелковић , Фондација Петља

3

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

0 РСД