Пејзажна хортикултура Србије 2021 "НОВИ ТРЕНДОВИ У ПЕЈЗАЖНОЈ АРХИТЕКТУРИ"

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 563  

Симпозијум

Удружење за пејзажну хортикултуру Србије УПХС
Кнеза Вишеслава 1Драгана Скочајић
dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs
0113053941
0642819769

Пејзажна хортикултура Србије 2021 "НОВИ ТРЕНДОВИ У ПЕЈЗАЖНОЈ АРХИТЕКТУРИ"

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор биолошких наука Милка Главендекић , Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Доктор биотехничких наука Драгица Бркић , Пољопривредни факултет, Београд-Земун
Доктор биолошких наука Драгица Обратов-Петковић , Универзитет у Београду-Шумарски факултет
Prof. BSc.For.Eng. & MSc.Biol. PhD Maja Jurc , University of Ljubljana, Biotechnical Faculty
Редовни професор Небојша Момировић , Пољипривредни факултет Универзитет у Београду
Ванредни професор Ивана Бједов , Универзитет у Београду – Шумарски факултет
доктор биолошких наука Данијела Ђунисијевић-Бојовић , УБ Шумарски факултет
доктор биолошких наука Марија Марковић , Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Виши истраживач Јелена Лазаревић , Универзитет Црне Горе, Биотехнички факултет
доктор биолошких наука Александра Коњевић , Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет
доктор биотехничких наука Бранкица Тановић , Институт за пестициде и заштиту животне средине
магистар биотехничких наука Биљана Божанић Тањга , Pheno Geno Roses doo
doktor znanosti Marta Kovač , Hrvatski šumarski institut
doktor znanosti Milan Pernek , Hrvatski šumarski institut
vanredni profesor Velid Halilović , Univerzitet u Sarajevu – Šumarskifakultet
Msc Peter Gerardus Cox , Pheno Geno Roses B.V
просветни инспектор у Сектору за инспекцијски надзор Драгана Главина , Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда

2 недеља (укупно време рада: мин.)

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 18.02.2021. 12

Радне биографије


Милка Главендекић

Члан програмског одбора и реализатор
0113053899
milka.glavendekic@sfb.bg.ac.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 2021 Универзитет у Београду – Шумарски факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Најчешће штеточине цвећа у заштићеним просторима Коаутор Рад, Петаковић М., Главендекић М., 2013: Најчешће штеточине цвећа у заштићеним просторима. Биљни лекар/Plant Doctor, 41, 6/2013: 698-709, Нови Сад 2013
Exspansion of pelargonium butterfly Cacyreus marshalli Butler (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Balkan Peninsula Аутор Излагање, 7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference, 28-30 March 2017, Book of Abstracts, p. 41, Sofia, Bilgaria 2017
Техника апликације инсектицида методом ињектирања за сузбијање неких штеточина дрвећа Коаутор излагање, XV Саветовање о заштите биља, Златибор, 26-30.11.2018. године, Зборник резимеа, Златибор 2018
Alien and invasive species of major concern on green infrastructure in coastal Montenegro Коаутор Излагање, Interantional Simposium of Ecology of Montenegro, 2-6.10. 2019, Abstract Book, 72p. Budva 2019
Forewarned is forearmed: harmonized approaches for early detection of potentially invasive pests and pathogens in sentinel plantings Коаутор Рад, NeoBiota, 47, pp. 95 - 123, SOFIA 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мразовци (Lepidoptera: Geometridae) у храстовим шумама Србије, 2002. године Аутор
Штеточине украсних биљака, ауторизована предавања, 2010. године Аутор
Diverzitet zglavkara u šumama područja Obedske bare, Monografija, 2011. године Аутор
Биологија Приручник за полагање пријемног испита на Шумарском факултету у Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Универзитет у Београду, стипендија од 1980-1983. године Универзитет у Београду, 1980
Октобарска награда града Београда за дипломски рад, Скупштина града Београда, 1984
Стипендија немачке владе, Националне службе за академску размену (DAAD), Националне службе за академску размену (DAAD) 1989
Стипендија немачке владе, Националне службе за академску размену (DAAD), Националне службе за академску размену (DAAD) 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан експертске групе Европске и медитеранске организације за заштиту биља за шумске карантинске организме, члан, од 2013-2021
Члан експертске групе Европске и медитеранске организације за заштиту биља и Међународне организације за биолошку борбу за агенсе биолошке борбе, члан, 2015-2021. Године
Члан Савета међународне организације за биолошку заштиту биља – Источнопалеарктичка секција, од 2017-2021. Године
Члан Немачког друштва за фитомедицину, 2010. године
Члан Немачког друштва за општу и примењену ентомологију, од 1991. године
Члан Југословенског ентомолошког друштва, од 1985-1996. године
Члан Ентомолошког друштва Србије од 1996 – 2021. године.
Члан Друштва за заштиту биља Србије, од 1997. године
Члан Удружења за пејзажну хортикултуру Србије, од 2004-2021. године
Инжењерска Комора Србије

Драгица Бркић

Модератор
063571500
dragica.brkic@agrif.bg.ac.rs
Звање:

Доктор биотехничких наука 

Установа:

Пољопривредни факултет, Београд-Земун 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2003 Институту за заштиту биља и животну средину, Београд истраживач-приправник истраживач-сарадник
2013 2015 Институт за пестициде и заштиту животне средине, Земун-Београд истраживач-сарадник научни сарадник
2015 2021 Пољопривредни факултет, Београд-Земун доцент, ванредни професор, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Milincic et al. (2020): In vitro assessment of pesticide residues bioaccessibility in conventionally grown blueberries as affected by complex food matrix Коаутор Рад, Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford DOI: 10.1016/j.chemosphere. 2020.126568 2020
Stevanovic, M., Gasic, S., Pipal, M., Blahova, L., Brkic, D., Neskovic, N., Hilscherova, K., (2017): Toxicity of clomazone and its formulations to zebrafish embryos (Danio rerio) Коаутор Рад, Aquat Toxicol.2017 Jul;188:54-63. doi: 10.1016/j.aquatox.2017.04.007. Epub 2017 Apr 19 2017
Vučinić et al. (2017) Environmental Exposure to Organophosphorus Nerve Agents, Коаутор Рад, Environmental Toxicology and Pharmacology, 2017, 56, 163-171 2017
Brkić, D, Szakonyne-Pasics, I, Gašić, S, Teodorović, I, Rašković, B, Brkić, N, Nešković, N (2015): Subacute and Subchronic Toxicity of Avalon® Mixture (Bentazon + Dicamba) to Rats Коаутор Рад, XII International Congress of Toxicology, Barcelona, Spain (Abstract: Toxicol. Lett., Vol. 196S, P308-044, str. S326) 2015
Tunić, T, Knežević, V, Kerkez, Đ, Tubić, A, Šunjka, D, Lazić, S, Brkić, D, Teodorović, I (2015): Some arguments in favour of Myriophyllum aquaticum growth inhibition test in water - sediment system as an additional test in risk assessment of herbicides Коаутор Рад, Environ. Toxicol. Chem., 34(9), 2104-2115. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Vučinić, S., Antonijević, B., Brkić, D. (2014): Occupational and Environmental Aspects of Organophosphorus Compounds. In: Basic and Clinical Toxicology of Organophosphorus Compounds (Balali-Mood, M. and Abdollahi, M., eds.). Springer-Verlag, London Коаутор
Бркић, Д. (2019): Основи токсикологије пестицида (уџбеник). Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, Београд-Земун Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
сарадник је међуодељенског одбора Српске академије наука и уметности (САНУ) „Човек и животна средина“од 2018. године је пуноправни члан.
Удружења токсиколога Србије
Друштва за заштиту биља Србије
, Европског друштва за хемију и токсикологију животне средине (SETAC Europe)
Удружења европских друштава за токсикологију (EUROTOX).

Драгица Обратов-Петковић

Модератор
0113053904
dragica.obratov-petkovic@sfb.bg.ac.rs
Звање:

Доктор биолошких наука 

Установа:

Универзитет у Београду-Шумарски факултет 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 2021 Универзитет у Београду-Шумарски факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Калинић А., Бједов И., Обратов-Петковић Д., Томићевић-Дубљевић Ј. Инвазивне биљке као фактор деградације флористичког диверзитета СРП „Делиблатска пешчара“ Коаутор Рад, Гласник Шумарског факултета 121, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд: 27-46. http://doi.org/10.2298/GSF2021027K 2020
Obratov-Petković, D. Čavlović, D., Bjedov, I., Stojanović, V. Nešić, M. Predicting distribution of invasive plants using clime and habitat suitability model. Коаутор Рад, 15th International Conference on Ecology and Management of Alien Plant Invasions Book of Anbstracts, 165, Prague 2019
Обратов-Петковић, Д., Бједов, И. Флористичка и фитоценолошка истраживања зељастих инвазивних врста Коаутор Рад, У Обратов-Петковић, Д ед: Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена-утицаји и адаптације. Универзитет у Београду-Шумарски факултет, 41-73, ИСБН 978-86-7299-240-3. 2017
Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Nešić, M., Belanović-Simić, S, Đunisijević-Bojović, D., Skočajić, D. Impact of Invasive Aster lanceolatus Populations on Soil and Flora in Urban Sites. Коаутор Рад, Polish Journal of Ecology 64(2):289-295. doi: http://dx.doi.org/10.3161/15052249PJE2016.64.2.012 2016
Nešić, M., Obratov-Petković, D., Skočajić, D., Bjedov, I., Đukić, M., Đunisijević-Bojović, D. Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Willd. Коаутор Рад, Periodicum biologorum, Vol. 118, No.1:1-7. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Биологија Приручник за полагање пријемног испита на Шумарском факултету у Београд 2005 Коаутор
Branimir Petković, Dragica Obratov Petković, Botanika sa praktikumom, Beograd 2005 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српског биолошког друштва
OPTIMA удружења (удружење ботаничара медитеранских земаља),
AMAPSEC удружења (удружење за проучавање лековитих биљака југоисточне Европе)
светског друштва за конзервацију земљишта и вода (WASWC)

Maja Jurc

Модератор
38613203
maja.jurc@bf.uni-lj.si
Звање:

Prof. BSc.For.Eng. & MSc.Biol. PhD 

Установа:

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 

Радно место:

professor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2021 University of Ljubljana, Biotechnical Faculty professor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
JURC, M., ŠKULJ, M. LiveTreeLab as approach for raising knowledge on tree health in Ljubljana city. Коаутор рад, In: DE VREESE, Rik (ur.). Urban forests : full of energy : book of abstracts. [Cologne: European Forum on Urban Forestry. 2019], str. 131. 2019
JURC, M., BOJOVIĆ, S., JURC, D. Non-native insects in urban and forest areas of Slovenia and the introduction of Torymus sinensis with Dryocosmus kuriphilus Коаутор рад, Open journal of forestry, ISSN 2163-0437, 2017, vol. 7, vol. 7, str. 416-427, ilustr. 2017
JURC, M., ČERNÝ, M., JURC, D. Prvi nalaz stranog štetnika Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) u Europi i njegovo fitosanitarno značenje Коаутор рад, Šumarski list, ISSN 0373-1332, 2012, god. 136, br. 9/10, str. 501-507, ilustr. http://sumlist.sumari.hr/201209.pdf . [COBISS.SI-ID 3474854] 2012
JURC, M. (avtor, fotograf) Gozdna zoologija Коаутор рад, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2011. XI, 348 str., ilustr. ISBN 978-961-6020-30-5. 2011
JURC, Maja (Ed.). 6th European symposium and workshop on conservation of saproxylic beetles, June 15-17, 2010, Ljubljana : Аутор рад, Program and abstracts. Ljubljana: [s.n.], 2010. 54 str., ilustr. [COBISS.SIID 2958502] 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
JURC, M. (avtor, fotograf). Gozdna zoologija. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2011. XI, 348 str., ilustr. ISBN 978-961-6020-30-5. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Working Group for Implementation of the Phare Twinning Project - SL2001 / IB / AG / 01
IUFRO (International Union of Forest Research Organisations), section 7. Forest Health
Representative of Slovenia in the IUFRO
Representative of Slovenia to the Panel on Quarantine Pests for Forestry
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization)
Entomological Society Stephen Micheli

Небојша Момировић

Модератор
0653713611
nebojsa.momirovic@zelenihit.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Пољипривредни факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

Универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2021 Пољопривредни факултет у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Momirović, et al. (2016): Variability of Dutch Potato Varieties Under Various Agroecological Conditions in Serbia Коаутор рад, Genetika, Beograd, Vol. 48, No.1, str. 109-124. 2016
Momirović, et al. (2015): Productivity of Intercropping Maize (Zea mays L.) and Pumpkins (Cucurbita maxima Dush.) Under Conventional vs. Conservation Farming Systems Коаутор рад, Turkish Journal of Field Crops, Vol. 20, No. 1, str. 92-98. 2015
Mudrić, Momirović N. et al. (2017): Polyphenolics and Carbohydrates as Indicators of Botanical and Geographical Origin of Serbian Autochtonous Clones of Red Spice Paprika Коаутор рад, Journal of Food Chemistry, Elsevier Ltd. Vol. 217, str. 705-715. 2017
Pavlović et al. Chemical composition oftwo different extracts of berries harvested froim Serbia. J.Agric. Food Chem Коаутор рад, J.Agric. Food Chem. Vol. 61(17) str. 4188-4194. 2013
Momirović N. (2012): Adopting crop models for greenhouse production of peppers toward integrated pest management Аутор Излагање, Third International Scientific Symposium Agrosym Jahorina 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Момировић, Н. (2005): Органско гајење поврћа у Органска пољопривредна производња моногрфија (ед. Ковачевић, Д., Ољача, С.), Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет Земун, стр.73-111. ИСБН 86-80733-80-6 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Матице Српске „Лазар Стојковић“ за научни допринос у области агроекологије Матица Српска 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ISTRO – International Soil and Tillage Research Organization
SRBSTRO- Српско друштво за проучавање обраде земљишта -председник

Ивана Бједов

Модератор
0113053899
ivana.bjedov@sfb.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

Радно место:

дипл. биолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2021 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Habitat Degradation: Pressures, Threats, and Conservation. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Life on Land. Коаутор рад, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5_65-1 2020
Changes in the distribution of Vaccinium L. genus in relation to the soil acidification scenario. Аутор рад, Proceedings of International Scientific Conference Ecological truth and environmental research – EcoTER’20.: 231-236. 2020
Invazivne biljke kao faktor degradacije flrističkog diverziteta SRP „Deliblatska peščara“. Коаутор рад, Glasnik Šumarskog fakulteta 121, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd: 27-46. http://doi.org/:10.2298/GSF2021027K 2020
Vegetation Types and Representativeness. In: Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Life on Land. Коаутор рад, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71065-5_39-1 2019
The influence of climate change on invasive plants spreading in degraded native communities at several localities in Belgrade. Коаутор рад, In: Zlatić, M. Kostadinov, S. (Eds.) Soil and water resources protection in the changing environment. Advances in Geoecology 45. CATENA VERLAG: 161–171. ISBN 978-3-510-65418 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ивана Бједов (2019): Вегетација предела – Практикум, Шумарски факултет, Београд; ISBN 978-86-7299-287-8 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
“Innovation Pioneers” – The award is given by the Ministry of Environmental Protection (UNDP) and Global Environment Facility (GEF) 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српског биолошког друштва
Светске организације за конзервацију земљишта и вода (WASWC)
УПХС Удружења за пејзажну хортикултуру Србије

Данијела Ђунисијевић-Бојовић

Модератор
0113053976
dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

УБ Шумарски факултет 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2021 УБ Шумарски факултет ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
 Đunisijević Bojović, D., M. Đukić, V. Maksimović, D. Skočajić, Lj. Suručić.: (2012). The effects of iron deficiency on lead acumulation in Ailanthus altissima (Mill.) Swingle seedlings. Коаутор рад, Journal of Environmental Quality.41:1517‒1524. https://dl.sciencesocieties.org/ publications/jeq/abstracts/41/5/1517 2012
Djukić, M., Djunisijević Bojović, D., Grbić M., Skocajić, D., Obratov-Petković, D., Bjedov I.: (2013) Effect of Cd and Pb on Ailanthus altissima and Acer negundo seed germination and early seedling growth. Коаутор рад, Fresenius Environmental Bulletin in Vol. 22; No. 2, 524-530.IDS Number: 182DK ISSN: 1018-4619 2013
Matilda Djukić, Danijela Djunisijević-Bojović, Pavle Pavlović, Miroslava Mitrović, Mihailo Grbić, Dragana Skočajić, Sara Lukić (2014): Influence of Fe Nutrition on Photosynthesis in Pb Treated Ailanthus altissima (Mill.)Swingle Seedlings. Коаутор рад, Polish Journal of Environmental sciences, vol 23, no 5, 15 2014
Samuilov, S ; Lang, F ; Djukic, M ; Djunisijevic-Bojovic, D ; Rennenberg, H. 2016. Lead uptake increases drought tolerance of wild type and transgenic poplar (Populus tremula x P. alba) overexpressing gsh 1. Коаутор рад, ENVIRONMENTAL POLLUTION, Volume: 216 Pages: 773‒785 DOI: 10.1016/j.envpol.2016:06.047. 2016
Baldacchini C., Đunisijević-Bojović D., et al., (2018): How does the amount and composition of PM deposited on Platanus acerifolia leaves change across different cities in Europe? Коаутор рад, Environmental Science and Technology, 51, pp. 1147-1156, 1520-5851 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
1. Данијела Ђунисијевич-Бојовић (2019): Екофизиологија биљака – Практикум. Универзитет у Београду - Шумарски факултет. ISBN 978-86-7299-294-6. Аутор
2. Danijela Đunisijević-Bojović (2006): Klijanje heteroblastičnih semena javora (A. pseudoplatanus L.). Zadužbina Andrejević, 2006. ISBN: 86-7244-561-9. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за биљну физиологију Србије
Удружење за пејзажну хортикултуру Србије, УПХС
International Society for Horticultural Science ISHS

Марија Марковић

Модератор
0113053853
marija.markovic@sfb.bg.ac.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

Радно место:

наставник ванр. проф. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2021 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Markovic ́ M. Grbic ́ M. 2020. Influence of carbon source, MS medium strength and pH on in vitro regeneration of the endangered psammophyte Dianthus giganteiformis subsp. kladovanus from different explant types Коаутор рад, Phyton (Horn, Austria) 60: 93–103, DOI: 10.12905/0380.phyton60-2020- 0093 2020
Marković M., Đunisijević-Bojović D., Milutinović M., Petrović J. (2020). Optimisation of a Lawsonia inermis L. micropropagation protocol and acclimatization in a hydroponic culture Коаутор рад, Glasnik Sumarskog fakulteta 2020 Issue 121, Pages: 91-96. https://doi.org/10.2298/GSF2021091M 2020
Marković M., Grbić M., Đunisijević-Bojović D. (2019): Effects od medium pH and carbohydrate source on the in vitro propagation of the endangered metallophyte Dianthus pinifolius Sibth. et Sm Коаутор рад, Propagation of Ornamental Plants, 19(3): 72-84. ISSN 1311-9109 2019
Markovic, M., Grbic, M., Djukic, M. (2016): Micropropagation of Endangered and Decorative Species Dianthus pinifolius Sibth. et Sm.. Brazilian Archives of Biology and Technology, 59, Коаутор рад, e16150320. Epub March 22, 2016. https://dx.doi.org/10.1590/1678-4324-2016150320 2016
Marković M., Grbić M., Skočajić D., Đunisijević-Bojović D., Milutinović M. (2020): Effects of IBA concentration on propagation of Chimonanthus praecox (L.) Link by softwood cuttings Коаутор рад, XI International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2020” Jahorina, October 8 - 9, 2020, Book of Proceedings:pp. 107-111, ISBN 978-99976-787-5-1. 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Grbić M., Marković M., Đukić M. (2017) Cvećarstvo – sezonsko cveće, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd Коаутор
Grbić M., Marković M. (2020) Cvećarstvo – perene, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружењa за пејзажну хортикултуру Србије - УПХС
Америчког удружења за хортикултуру („Аmerican Society for Horticultural Science”

Јелена Лазаревић

Модератор
3826864687
ena.lazarevic@gmail.com
Звање:

Виши истраживач 

Установа:

Универзитет Црне Горе, Биотехнички факултет 

Радно место:

истраживач, предавач, научни радник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2021 Универзитет Црне Горе, Биотехнички факултет Виши истраживач
2002 2004 Министарство пољопривреде (СРЈ, Р Србија) Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Lazarević J.,Keča N. Martinović A.(2012). Mycorrhization of containerized Pinus nigra seedlings with Suillus granulatus under open field conditions Коаутор Рад, Forest Systems 2012 21(3),498-507 2012
LAZAREVIĆ J., Keča N. (2013). In vitro cultivation of mycelium of ectomycorrhiyal fungi: Pisolithus arhizus and Scleroderma sp. Коаутор Рад, Mycologia Montengrina XVI (2013): 95-105. 2013
Lazarević J., Stojičić D., Keča N.(2016): Effects of temperature, pH and carbon and nitrogen sources on growth of in vitro cultures of ectomycorrrhizal isolates from Pinus heldreichii forest, Коаутор Рад, Forest Systems, 25(1), e048, 10 pages (2016), eISSN: 2171-9845, http://dx.doi.org/10.5424/fs/201625 2016
Lazarević J., Menkis A. ,2018 Fungi inhabiting fine roots of Pinus heldreichii in the Montenegrin montane forests Коаутор Рад, Symbiosis 74, 189-197, DOI 10.1007_s13199-017-0504-5 2018
Lazarević J., Keča N., Viotić D. (2015): Mycorrhization and use of super absorbent polymers in targeted production of hardwoods planting material Коаутор Рад, Agriculture and Forestry Vol 61. Issue 1, 295-307. DOI: 10.17707/AgricultForest.61.1.37 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан редакције часописа „Mycologia montenegrina 2012-2020
научнм одбору неколико Међунароконференција које је организовао БТФ УЦГ

Александра Коњевић

Модератор
0692191216
sashak@polj.uns.ac.rs
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2021 Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет асистент у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Konjevic, A., Milovac, Z., Kontsedalov, S., Kanakala S, Ghanim, M. (2018): First interception of Bemisia tabaci Mediterranean (Q biotype) in Serbia Коаутор Journal of Applied Entomology, DOI: 10.1111/jen.12508 2018
Musolin D.L., Konjević A., Karpun N.N., Procenko V.Ye. Ayba L.Ya., Saulich A.Kh., 2018. Invasive brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Stål) (Heteroptera: Pentatomidae) in Russia, Abkhazia, and Serbia: range expansion, early stages of establishment and first records of damage to local crops Коаутор In: Sentinel plantings for detecting alien, potentially damaging tree pests: State of the art 2018. COST Conference Proceedings, 2018, Sursee, Switzerland: Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL. P. 53 2018
Glavendekić, M., Konjević, A., Lisica, A., Skočajić, D., Stojanović, N., Tešić, M., Vukasović, E. (2018): Management of Cydalima perspectalis (Walk.) (Lepidoptera: Crambidae) populations in the historic park of the monastery Beočin in Serbia. Коаутор излагање, Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 8th ESEN Workshop. Bucharest, Romania, September 2018 2018
Aleksandra Konjević, Miloš Petrović, Željko Milovac (2019): ZNAČAJ INVAZIVNIH INSEKATA U SRBIJI – PRIMER HALYOMORPHA HALYS (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) I BEMISIA TABACI (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) Коаутор излагање, XII symposium of entomologist of Serbia with international participation book of abstracts, University of Niš 25-29th IX 2019
Aleksandra Konjevic: First Records of the Brown Marmorated Stink Bug Halyomorpha halys (Stal, 1855) (Hemiptera: Pentatomidae) in Republic of North Macedonia —pg. 687. Коаутор Acta zoologica bulgarica Vol 72 (4) December 2020 ISSN 0324-0770 (print) ISSN 2603-3798 (online) 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Kereši, T., Konjević, A., Popović A. (2019): Posebna entomologija 2. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet. Udžbenik, 289 str. ISBN 978-86-7520-464-0 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Član i potpredsednik Stručnog saveta za zaštitu zdravlja bilja
Član Upravnog odbora Entomološkog društva Srbije
Član Društva za zaštitu bilja Srbije
Član stručnog žirija Međunarodnog studentskog takmičenja u oblasti bioloških i poljoprivrednih Nauka

Бранкица Тановић

Модератор
3076133
Brankica.Tanovic@pesting.org.rs
Звање:

доктор биотехничких наука 

Установа:

Институт за пестициде и заштиту животне средине 

Радно место:

научни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2021 Институт за пестициде и заштиту животне средине научни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Zambounis A., Stefanidou E., Madesis P., Hrustić J., Mihajlović M., Tanović B. (2021): Genotypic differentiation of Monilinia spp. populations in Serbia using a high-resolution melting (HRM) analysis Коаутор Plant Protect. Sci., 57: 38–46. М22=5 (ISSN: 1212-2580, KoBSON, Agronomy, 54/91, 2019) 2019
Vojvodić, M., Tanović, B., Mitrović, P., Vico, I. Bulajić, A. (2020): Waitea circinata var. zeae causing root rot of cabbage and oilseed rape Коаутор Plant Disease, DOI: 10.1094/PDIS-05-20-0942-RE. М21=8 (ISSN:0191-2917, e-ISSN:1943-7692, Plant Sciences, 33/209) 2020
Savić Z.J., Petrović Ž.S., Leskovac R.A., Lazarević Pašti D.T., Nastasijević J.B., Tanović B.B., Gašić M.S., Vasić M.V. (2019): UV-C light irradiation enhances toxic effects of chlorpyrifos and its formulations Коаутор Food Chemistry, 271: 469-478. M21a=10 (ISSN: 0308-8146, KoBSON, Food Science & Technology, 7/135, 2018) 2018
Hrustić, J., Mihajlović, M., Grahovac, M., Delibašić, G., Tanović, B. (2017): Fungicide sensitivity, growth rate, aggressiveness and frost hardiness of Monilinia fructicola and Monilinia laxa isolates. Коаутор European Journal of Plant Pathology, 151(2):389-400. DOI: 10.1007/s10658-017-1380-9 (ISSN: 0929-187, KoBSON, Horticulture, 9/34,2015) 2017
Hrustić, J., Delibašić, G., Stanković, I., Grahovac, M., Krstić, B., Bulajić, A., Tanović, B. (2015). Monilinia Species Causing Brown Rot of Stone Fruit in Serbia. Коаутор Plant Disease, 99(5): 709-717. DOI:10.1094/PDIS-07-14-0732-RE. М21=8 (ISSN: 0191-2917, KoBSON, Plant Sciences, 33/209, 2015) 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Delibašić, G., Obradović, A., Tanović, B. (2015): Bolesti sadnog materijala, Polјoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 221 str. ISBN: 978-86-7834-216-5. Коаутор
Delibašić, G., Obradović, A., Tanović, B. (2018): Bolesti sadnog materijala povrtarskih bilјaka, Polјoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 157 str. ISBN: 978-86-7834-301-8. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
ISHS medalјa za zasluge u radu ISHS organizacije kao ko-sazivač X International Rubus and Ribes Symposium (2011. godine), ISHS 2011
Pohvalnica za izuzetan uspeh u radu sa učenicima i postignute rezultate iz biologije Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Srpskog biološkog društva 2004
Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika Visoke škole strukovnih studija Beogradska politehnika za pruženi doprinos realizaciji praktične nastave i uspešnijem sticanju stručnih veština studenata 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Član Društva za zaštitu bilja Srbije od 1999. godine
Član Društva za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini od 2012. godine
American Phytopathological Society
International Society for Horticultural Sciences

Биљана Божанић Тањга

Модератор
069720099
b.bozanic@phenogenoroses.com
Звање:

магистар биотехничких наука 

Установа:

Pheno Geno Roses doo  

Радно место:

истраживач у оплемењивању 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2021 Pheno Geno Roses doo директор фирме
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нове селекције ружа – јестиве руже Коаутор излагање, Семинар Пејзажна хортикултура 2019 Излагање, Шумарски факултет Београд 2019
Selection of garden rose cultivars for use as a cut flower Коаутор Генетика 2018
Унапређење производње садница руже у Србији у односу на стандарде Европске Уније Аутор Излагање, Пољопривредни Факултет Нови Сад 2017
Оплемењивање ружа у Србији, Аутор излагање, Семинар Пејзажна хортикултура 2017 Шумарски факултет Београд 2017
Inovative use of biotechnology in garden rose breeding, in central Europe Коаутор Излагање на Регионалној конвенцији Светске Федерације Ружара 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Realizacija projekta i izrada priručnika 2015 „ Unapređenje proizvodnje u hortikulturi na teritoriji Vojvodine, izvozu i standardima EU“ Коаутор
• Realizacija projekta i izrada priručnika 2013 “ Edukacija poljoprivrednih proizvođača u cilju unapređenja tehnologije proizvodnje sadnica ruža u Vojvodini Коаутор

Marta Kovač

Модератор
0038598598
milanp@sumins.hr
Звање:

doktor znanosti 

Установа:

Hrvatski šumarski institut 

Радно место:

asistent 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 Hrvatski šumarski institut asistent
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сушење алепског бора и градација поткорњака Orthotomicus erosus у парк шуми Марјан Коаутор Радови Хрват. Шумар. инст. 46 (1): 1–18 2019
Тестирање биолошке учинковитости феромона и клопки за улов медитеранског поткорњака Orthotomicus erosus (Coleoptera, Curculionidae) Коаутор Шумарски лист, Vol. 144 No. 7-8, 2020. 2020
Early detection of diseases in urban sentinel plantings: A case study with Botryosphaeriaceae associated with the die-back of Sequoiadendron giganteum in Croatia Коаутор COST Conference: Sentinel plantings for detecting alien, potentially damaging tree pests Campus Sursee, Switzerland, 2018. str. 40-40 2018
Botryosphaeriaceae као потенцијални узрочници сушења Sequoiadendron giganteum стабала у Загребу Коаутор Књига сажетака. Међународна знанствена конференција "Шумарска знаност: сјећање на прошлост, поглед у будућност" Јастребарско, Хрватска, 2018. стр. 92-93 2018
First Record of Cacopsylla pulchella (Hemiptera, Psyllidae) in Croatia Коаутор June 2020 South-east European forestry 11(1):91-94 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Stipendija njemačke vlade Nacionalne službe za akademsku razmjenu (DAAD), 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Član Hrvatske udruge za arborikulturu
Član Hrvatskog šumarskog društva ogranak Karlovac
Član Hrvatskog entomološkog društva

Milan Pernek

Модератор
0038598324
milanp@sumins.hr
Звање:

doktor znanosti 

Установа:

Hrvatski šumarski institut 

Радно место:

znanstveni savjetnik 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2021 Hrvatski šumarski institut znanstveni savjetnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пернек, Матошевић, Храшовец (2010) Први налаз кестенове осе шишкарице (Drycosmus kuriphilus) у Хрватској Аутор Šumarski list, Vol. 134 No. 9-10, 2010. 2010
M. Pernek et al. Adapted VTA and SIA method in tree static assessment with use of resistography Коаутор Period biol, Vol 115, No 3, 2013 2013
Утјецај борове губе (Phellinus pini (Brot.: Fr) A. Ames) на статичку сигурност алепског бора Коаутор South-east Eur for 5 (1): 39-47. 2013
Pernek M, Lacković N, Lukić I, Zorić N, Matošević D 2019 Outbreak of Orthotomicus erosus (Coleoptera, Curculionidae) on Aleppo Pine in the Mediterranean Region in Croatia Коаутор South-east Eur for 10 (1): 19-27. 2019
Pernek M, Matek M, Matošević D, Maretić T, Lacković N, First Record of Cacopsylla pulchella (Hemiptera, Psyllidae) in Croatia Коаутор South-east Eur for 11(1): 91-94. 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Tomiczek CH., Diminić, D., Cech T., Hrašovec B., Krehan H., Pernek M., Perny B. 2008: Bolesti i štetnici urbanog drveća; Šumarski institut i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni priručnik, 384 str Коаутор
Pernek, Milan, Lacković, Nikola 2015: Rječnik arborikulturnih pojmova. International Society of Arboriculture, Champain, SAD, str. 136 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Predsjednik Hrvatske udruge za arborikulturu, od 2013. -2021. godine
Član Akademije šumarskih znanosti, od 2011. -2021. godine
Član Hrvatskog entomološkog društva, od 1999.-2021. godine
Član ekspertske grupe Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (EPPO) za šumske karantinske organizme, član, od 2019-2021;
Ovlašteni inženjer šumarstva pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, od 2008 – 2021. godine.

Velid Halilović

Модератор
0038761842
velidha@yahoo.com
Звање:

vanredni profesor 

Установа:

Univerzitet u Sarajevu – Šumarskifakultet 

Радно место:

profesor univerziteta 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2008 : JP Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona, Šumarija u Olovu inženjer
2008 2021 Univerzitet u Sarajevu – Šumarski fakultet vanredni profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Exspansion of pelargonium butterfly Cacyreus marshalli Butler (Lepidoptera: Lycaenidae) in the Balkan Peninsula Коаутор izlaganje 2017

Peter Gerardus Cox

Реализатор
+ 31 653455129
p.cox@phenogenoroses.com
Звање:

Msc 

Установа:

Pheno Geno Roses B.V 

Радно место:

Breeder 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2021 Pheno Geno Roses B.V Breeder
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нове селекције ружа – јестиве руже Груп аутора Излагање, Шумарски факултет Београд 2019
Унапређење производње садница руже у Србији у односу на стандарде Европске Уније Коаутор Излагање, Пољопривредни Факултет Нови Сад 2017
Inovative use of biotechnology in garden rose breeding, in central Europe Коаутор Излагање, Регионална конвенција Светске Федерације Ружара 2017
Efficient development of highly polymorphic microsatellite markers based on polymorphic repeats in transcriptome sequences of multiple individuals Коаутор Molecular Ecology Resources, doi: 10.1111/1755-0998.12289. 2014
Genetic Diversity and differentiation in roses; A garden Rose perspective Коаутор Scientia Horticulturae 162:320–332. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Награде и признањ
Назив Организација Година
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Member of Head Commision of Research, Plantum (Organization of all plant breeding companies in NL)

Драгана Главина

Реализатор
063/374-338
dragana.glavina@beograd.gov.rs
Звање:

просветни инспектор у Сектору за инспекцијски надзор 

Установа:

Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда 

Радно место:

просветни инспектор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1995 Приватни сектор Без заснивања радног односа
1995 2003 ОШ „Ослободиоци Београда“ Секретар школе
2003 - Сектор за инспекцијски надзор Просветни инспектор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Приручник за пружање подршке развоју антидискриминативне културе Коаутор Презентација Приручника на више домаћих скупова и на међународном скупу у Струмици, Македонија 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за пружање подршке развоју антидискриминативне културе у образовно-васпитним установама, Министарство просвете, 650-02-00297/2008-12 коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан оснивачке Скупштине Удружења секретара и правника ванпривреде 1999. године прве струковне асоцијације правника државних органа, установа и јавних служби
Члан Центра за медијацију- конструктивно решавање сукоба, основна обука 2008, обука за медијацију за реструктуирање правних лица у стечају у сарадњи са Привредном комором Србије 2012.
Члан Привременог Школског одбора испред локалне самоуправе ОШ „1300.каплара“ 2000. године