Из наше учионице: инклузија у пракси - место спајања, а не раздвајања

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 561  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице: инклузија у пракси - место спајања, а не раздвајања

Унапређивање наставничких компетенција ради препознавања и подстицања развоја ученичких капацитета уз уважавање различитости

1. Колико је инклузивна наша школа? 2. Примена инклузивног приступа у школи – корак по корак 3. Планирање, реализација и вредновање индивидуално-образовног плана 4. Примери праксе из наше учионице

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Професор разредне наставе Гордана Јосимов , ОШ "Руђер Бошковић" Београд
Дипломирани педагог Радмила Крстевска , ОШ "Десанка Максимовић" Пожаревац
Пед. светник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

500 РСД