Из наше учионице: инклузија у пракси - место спајања, а не раздвајања

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 561  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице: инклузија у пракси - место спајања, а не раздвајања

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

Професор разредне наставе Гордана Јосимов , ОШ "Руђер Бошковић" Београд
Дипломирани педагог Радмила Крстевска , ОШ "Десанка Максимовић" Пожаревац
Пед. светник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Гордана Јосимов

Реализатор
069605893
josimov.gordana@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Руђер Бошковић" Београд 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2017 ОШ „Васа Живковић“ Панчево Наставник разредне наставе
2017 2021 ОШ „Руђер Бошковић“ Београд Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акредитован програм стручног усавршавања „Креирањем индивидуалних образовних планова до инклузивне праксе“ Аутор Реализован у школама широм Србије за преко 3500 полазника у периоду од 2009. до 2014. године 2014
Акредитован програм стручног усавршавања „Васпитни рад и индивидуални васпитни план“ Аутор Реализован у школама широм Србије у периоду од 2012. до 2016. године 2016
Акредитован програм стручног усавршавања „Како дисциплиновати наше ученике“ Аутор Реализован у школама широм Србије у периоду од 2016. до 2018. године 2018
„Инклузија и посебне образовне потребе“ British Council Предавач Експерт из области инклузивног образовања 2014
Демократизација у образовању у земљама ЕУ , European Commission Strasbourg, France Предавач Експерт из области инклузивног образовања 2013
Раднa групa за израду Правилника о ближим условима за утврђивање права на индивидуални план, његову примену и вредновање, МПНТР РС Коаутор Правилник о ближим условима за утврђивање права на индивидуални план, његову примену и вредновање 2010
Сви у школу, будућност за све, МПНТР РС, ДИЛС, СУРС, ЦИП, ЦОП и ФОС Коаутор Трибине у циљу кампање о инклузивном образовању у 100 општина у Србији 2011
„Подршка имплементацији Закона о основама система образовања и васпитања“, Савез учитеља Србије, МПНТР Аутор Пројекат за подизање свести о значају и начину реализовања инклузивног образовања у оквиру 20 учитељских друштава 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за унапређивање образовне инклузивне праксе, Фонд за отворено друштво, Београд, 2007. Коаутор
Допринос Савеза учитеља Републике Србије увођењу инклузивног образовања у Србији, Учитељ, 78, 2010. Аутор
Реализација наставе у одељењу са ученицима који напредују по индивидуалном образовном плану, Учитељ, 79, 2012. Аутор
Процена капацитета и потреба учитеља за развој инклузивног образовања, Зборник „Инклузија у предшколској установи и основној школи”, Институт за педагошка истраживања – Београд, Висока школа струковних студија за образовање васпитача – Сремска Митровица, 2011. Коаутор
Пример реализације инклузивне наставе, интернет портал Зелена учионица, 2019. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник Град Панчево 2009
Најбољи едукатор Србије Удружење Живојин Мишић, Београд 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Учитељско панчевачко друштво, председник Скупштине
IBO – International Baccaraureate Organization

Радмила Крстевска

Реализатор
0641234033
krstevska.radmila@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ОШ "Десанка Максимовић" Пожаревац 

Радно место:

Стручни сарадник - педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2003 ОШ "Б. Д. Козица" Брадарац и ОШ "Вељко Дугошевић" Пожаревац Стручни сарадник - педагог
2003 2005 Школска управа Пожаревац Саветник за развој школства у пројекту Развој школства у РС
2005 2016 ОШ "Милисав Николић" Божевац Стручни сарадник - педагог
2016 2018 ОШ "М. Николић" Божевац и ОШ "Д. Максимовић" Пожаревац Стручни сарадник - педагог
2018 2021 ОШ "Десанка Максимовић" Пожаревац Стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Индивидуални образовни планови Аутор Радионице реализоване у оквиру Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац у периоду од 2016. до 2018. године 2018
Неопходни услови за успешан инклузивни приступ Аутор Радионице реализоване у школама чланицама Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац у периоду од 2018. до 2019. године 2019
Сви у школу – будућност за све Реализатор Друштва учитеља Велико Градиште и Голубац 2012
Активно учење - настава Реализатор Реализација обука од 2002 и даље 2002
Акредитована обука "Изазови подучавања" Аутор Реализација обука у школама широм Србије од 2016. године и даље 2016
Акредитована обука "Како у конфликтинм ситуацијама" ---- 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка огледних часова, ОШ "Милисав Николић" Божевац, 2014. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање општине Мало Црниће поводом 8. новембра Дана просветних радника (за значајне резултате у васп-обр. раду, организацији рада у предшк. и наставним установама, за афирмацију сарадње...) Општина Мало Црниће 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва учитеља Пожаревац
Члан Педагошког друштва Србије
Члан Савеза учитеља Србије

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. светник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник, Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер: Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Марија Максимовић

Члан програмског одбора и модератор
0646445378
marija.maksimovic@surs.org.rs
Звање:

Мастер обр. политика, дипл. педагог 

Установа:

Савез учитеља Републике Србије 

Радно место:

Секретар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 Савез учитеља Републике Србије Менаџер за стручне програме
2015 2021 Савез учитеља Републике Србије Секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Члан програмског одбора и модератор акредитованих стручних скупова из различитих области које се тичу образовања ((XXXIV Сабор учитеља Србије, 2020; Лет кроз Дигитални свет“, 2020; XXXIII Сабор учитеља, 2019; Школа у борби против вршњачког насиља, 2018) Извођач / 2020
Организација, координација реализације и учешће у изради концепција великог броја акредитованих обука сталног стручног усавршавања и стручних скупова из различитих области Реализатор / 2020
Члан радно-пројектних тимова у бројним пројектима, националним обукама Реализатор / 2020
Ангажовање у истраживањима и другим активностима које су се односиле и различите теме из области образовно-васпитног процеса Реализатор / 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије