"Сто година од рођења Боривоја Поповића (1918-2018)"

Код одобреног скупа: 56  

Трибина

Основна музичка школа "Невена Поповић"
Булевар револуције 19, 11306 ГроцкаБранка Ивковић-Петронић
direktor.omsgrocka@gmail.com
0118500128
0648545305

"Сто година од рођења Боривоја Поповића (1918-2018)"

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

магистар наука Драгана Тодоровић , Факултет музичке уметности, Београд
наставник Јелена Дубљевић , Факултет музичке уметности, Београд
магистар наука Весна Кршић Секулић , Факултет музичке уметности, Београд
магистар наука Марко Алексић , Факултет музичке уметности, Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

90

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Гроцка, скупштинска сала Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења 39 23.04.2018. 101

Радне биографије


Драгана Тодоровић

Реализатор и модератор
063269640
dada2609@yahoo.com
Звање:

магистар наука 

Установа:

Факултет музичке уметности, Београд 

Радно место:

проф. солфеђа и методике наставе солфеђа 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1996 ФМУ, Београд Асистент-приправник за Солфеђо и Методику наставе солфеђа
1996 2003 ФМУ, Београд Асистент за Солфеђо и Методику наставе солфеђа (пуно радно в
1999 2003 Наставно одељење Факултета музичке уметности из Београда у Крагујевцу Асистент за Солфеђо и Методику наставе солфеђа
2003 2010 ФМУ, Београд Асистент за Солфеђо и Методику наставе солфеђа (40%р.врем.)
2003 2010 Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Доцент за Солфеђо и Методику наставе солфеђа (60% р.врем.)
2010 2018 ФМУ, Београд Наставник стручног предмета (Солфеђо и Методика наставе солф
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Синергија опажања, репродукције и музичког мишљења у настави солфеђа“ (Д.Тодоровић, С.Кодела) Коаутор Тематски зборник „Традиција као инспирација“ са научног скупа Владо Милошевић – етномузиколог и композитор, 643-648. ISBN 978-99938-27-16-0 2015
„Српски музички идентитет – континуирани спој традиције и савремености (Традиционални музички израз у настави музике) “ (Кодела, Тодоровић) Коаутор Зборник са 3. међ. научног скупа "Наука и савремени универзитет 3", Ниш, Филозофски факултет,503-509. ISBN 978-86-7379-348-1 (брош.) 2014
„Допринос Боривоја Поповића континуираном развоју српског музичко-педагошког идентитета“ Аутор Зборник резимеа са Међ. науч. скупа "Школа као чинилац развоја национал. и култ. идентитета и проевропских вредности";30-31. ISBN 978-86-7604-096-4 2011
„Уметнички аспект вокалне интерпретације у настави солфеђа“ Аутор Зборник радова са Mеђународног научног скупа Уметност у методикама наставе одржаног 09-10. маја 2008. године; 109-117. ISBN 978-86-7604-071-1 2010
„Перцептивно-интерпретативни феномен хроматског покрета у настави солфеђа – говор хроматског низа“ Аутор Зборник X педагошког форума Покрет у музичким и сценским уметностима; 29-41. ISBN 978-86-6051-007-7 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Певање са листа", 2007. и 2013. године, Београд: Сигнатуре/Факултет музичке уметности, ISBN 978-86-83745-85-2 и ISMN 979-0802022-00-3 Аутор
"Солфеђо-збирка задатака са пријемних испита", 2016, ФМУ, Београд, ISMN 979-0-802022-09-6 (брош.) Коаутор
"Солфеђо-збирка задатака са пријемних испита", 2017, ФМУ, Београд, ISMN 979-0-802022-10-2 (брош.) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Диплома за једногодишње истакнуте педагошке резултате Савез друштава музичких и балетских педагога Србије 2002
Захвалница ФМУ у Београду за изузетне заслуге и допринос факултету – на предлог Катедре за солфеђо и музичку педагогију ФМУ, за успешну организацију Турнира музичких вештина 2010. Факултет музичке уметности у Београду 2010
Захвалница Удружења музичких и балетских педагога Србије поводом 60 година свога рада за допринос раду Удружења Удружење музичких и балетских педагога Србије 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења музичких и балетских педагога Србије
Придружни члан Комисије за солфеђо при Удружењу музичких и балетских педагога Србије
Члан радне групе за припрему предлога наставног плана и програма за средње музичке школе при Заводу за унапређивање образовања и васпитања
Члан Комисије за солфеђо при Удружењу музичких и балетских педагога Србије
Лиценцирани прегледач и оцењивач рукописа при Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Стални члан жирија на ДЕМУС-у, такмичење "Златна сирена", општинско (општина Стари град) и градско такмичење соло певача и малих вокалних састава , 2000-2018
Испитивач, аутор примера, члан и председник жирија на Републичкој смотри/такмичењу из солфеђа, 1998-2016
Председник и члан жирија на Међународном такмичењу из солфеђа, 2015. и 2016. год.
Координатор, члан жирија и аутор примера на "Турниру музичких вештина" ФМУ у Београду, од 2004. до 2016. год.

Јелена Дубљевић

Реализатор
0614388834
jdubljevic@yahoo.com
Звање:

наставник 

Установа:

Факултет музичке уметности, Београд 

Радно место:

проф.солфеђа и методике наставе солфеђа 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2009 Факултет музичке уметности стручни сарадник за солфеђо и методику солфеђа
2009 2018 Факултет музичке уметности Београд наставник стручног пред. солфеђа и методике наставе солфеђа
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Заступљеност вишегласја у литератури за солфеђо од друге половине XX века до прве деценије XXI века Коаутор Зборник радова са међународног научног скупа Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација, Бања Лука; 527-542 2014
Развој музичких вештина и настава солфеђа Коаутор Настава и васпитање (3), Београд: Педагошко друштво Србије, 506-524. 2013
Музичко образовање и музичари: Очекивања, ток и исходи Коаутор Зборник института за педагошка истраживања (2), Београд: Институт за педагошка истраживања, 402-423. 2012
Примена дечјих песама српских аутора у настави солфеђа Коаутор Зборник радова са међународног научног скупа Владо С. Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација, Бања Лука; 630-643 2012
Солфеђо као предмет у првим музичким школама у Србији Аутор Зборник радова са међународног научног скупа Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација, Бања Лука; 93-103 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Солфеђо-збирка задатака са пријемних испита", 2016, ФМУ, Београд, ISMN 979-0-802022-09-6 (брош.) Коаутор
"Солфеђо-збирка задатака са пријемних испита", 2017, ФМУ, Београд, ISMN 979-0-802022-10-2 (брош.) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница ФМУ за изузетне заслуге и допринос факултету Факултет музичке уметности, Београд 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
од 2011. до 2015. године члан радних група Завода за унапређивање образовања и васпитања за давање стручне оцене квалитета рукописа уџбеника

Весна Кршић Секулић

Реализатор
0642258721
vesnakrsic@gmail.com
Звање:

магистар наука 

Установа:

Факултет музичке уметности, Београд 

Радно место:

проф. солфеђа и методике наставе солфеђа 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1972 1976 МШ "Јосип Славенски", Београд проф. клавира и камерне музике
1976 1980 Факултет музичке уметности, Београд асистент за солфеђо и методику наставе солфеђа
1980 1988 ФМУ, Београд доцент за солфеђо и методику наставе солфеђа
1988 1998 ФМУ, Београд ванредни проф. солфеђа и методике наставе солфеђа
1998 2018 ФМУ, Београд редовни проф. солфеђа и методике наставе солфеђа
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Певање – спонтани израз музичке идејена путу за стваралачку интерпретацију Аутор Зборник радова Трећег педагошког форума, изд, ФМУ, Београд; 124-133 2001
Функционална многостраност тоновакао полазиште у настави солфеђа Аутор Зборник радова Шестог педагошког форума, изд, ФМУ, Београд; стр 37-42 2004
Примена општих дидактичких принципау музичкој педагогији Аутор Зборник радова Седмог педагошког форума, изд, ФМУ, Београд; стр. 21-27 2005
Боривоје Поповић Аутор Споменица поводом двадесетпетогодишњице основања Катедре за солфеђо, изд. ФМУ Београд; стр. 38-43 1997
Проблеми музичког образовања Аутор часопис: Musicmarketing 1999
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом", 1990. и 2007. године, "Нота" Књажевац; ISBN 86-357-0198-4 Аутор
"Клавир као наставно средство у педагогији солфеђа", 1992. и 2006.године, ФМУ, Београд Аутор
"Интонација-функционална многостраност тонова", 2003. и 2007.године, ФМУ, Београд Аутор
"Ми певамо интервале", 1996.године, Marccompany,Београд Коаутор
"Солфеђо кроз стилове XIX и XX века", 2000. године, ФМУ, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда УМУС-а Клавирском дуу за најбољи концерт у претходној години Удружење музичких уметника Србије 2010
Награда УМБПС за вишегодишње предагошке резултате Удружење музичких и балетских педагога Србије 2002
Захвалница ФМУ за резултате у настави камерне музике Факултет музичке уметности, Београд 1987
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан УМУС-а од 1976., члан концертне комисије од 2004.
члан Удружења музичких и балетских педагога Србије од 1972.
председник Друштва муз. и бал. педагога Београда 1988.-1995.
члан комисије за издавачку делатност ФМУ
уметнички руководилац Пролећног фестивала камерне музике
представник МТ ‘’Петар Коњовић’’ у Евроској унији омладинских музичких такмичења
Члан ЕМСУ- европске организације омладинских музичких такмичења 1999.-2003.

Марко Алексић

Реализатор
0641188581
marco77marco@gmail.com
Звање:

магистар наука 

Установа:

Факултет музичке уметности, Београд 

Радно место:

проф. хармоније са хармонском анализом 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2000 МШ "Др Милоје Милојевић" проф. хармоније
2000 2005 ФИЛУМ, Крагујевац асистент за хармонију са хармонском анализом
2005 2016 ФМУ, Београд асистент за хармонију са хармонском анализом
2016 2018 ФМУ, Београд наставник стручног предмета хармоније са хармонском анализом
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Упоредна опсервација педагошких приступа у зависности од интерпретативне вокације на предмету Анализа музичког дела“ Коаутор Покрет у музичким и сценским уметностима – зборник XI педагошког форума (122–134), ФМУ, Београд 2009
,,Седам балканских игара Марка Тајчевића – улога хармоније у музичком изразу” Аутор Зборник радова са научног скупа, књига III: Корени традиције у стваралаштву Љубице Марић и нови жанр српске музике (159–178), ФИЛУМ, Крагујевац 2009
„Стручна анализа књиге (уџбеника) Наука о хармонији Милоја Милојевића, по Louis-Thuille-у“ Аутор Покрет у музичким и сценским уметностима – зборник X педагошког форума (167–180), ФМУ, Београд 2008
„Поема и Рефрен Дејана Деспића – сличност и различитост хармонских језика заснованих на истом поетском тексту“ Аутор Радови са Осмог годишњег скупа Катедре за музичку теорију Музичка теорија и анализа 2010, 90-107, ФМУ, Београд 2012
16. „Разноликости хармонског језика „Три мадригала“ Константина Бабића (или – мадригали који су само мало друкчији)“ Аутор Традиција као инспирација – зборник радова са научног скупа „Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог“, (317–334), Бања Лука 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Музички облици и хармонија – збирка задатака и одабраних огледних решења са пријемних испита“. Издавач: Београд, Факултет музичке уметности, 2017; CIP – Каталогизација у публикацији, Народна библиотека Србије, Београд. 781.4/.5(075.8)(076); Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
од 2008. до 2013. члан жирија отвореног такмичења средњих музичких школа - „Александар Шаца Путник” у Краљеву
од 2015. до 2017. године члан жирија на такмичењу "Сусрети младих солфеђиста" у Пожаревцу