"Сто година од рођења Боривоја Поповића (1918-2018)"

Код одобреног скупа: 56  

Трибина

Основна музичка школа "Невена Поповић"
Булевар револуције 19, 11306 ГроцкаБранка Ивковић-Петронић
direktor.omsgrocka@gmail.com
0118500128
0648545305

"Сто година од рођења Боривоја Поповића (1918-2018)"

* Сагледавање значаја, доприноса и улоге свеобухватне делатности Боривоја Поповића у области музичке педагогије, музичке културе и уметничког стваралаштва у Србији; * Конструктивна елаборација из: области наставе солфеђа - осветљавање интегративног принципа као језгра методичког система Б. Поповића при учењу солфеђа; наставе музичке културе - начини рада, шири педагошки приступ у циљу развијања

1. Биографија Б. Поповића; 2. Музичко школовање у Србији поочетком ХХ века; Системи музичког образовања у времену у коме је Б. Поповић учио, студирао и започео музичко-педагошку каријеру; 3. Поље деловања Б. Поповића, музичког педагога, музичког писца, композитора и диригента; 4. Сећање на професора и колегу Б. Поповића; 5. Принцип функционалне многостраности у методичком систему Б. Поповића при савлађивању мелодике - идејни и последични аспекти; 6. Хармонски језик Б. Поповића у композицијама за виолину, клавир и хорске ансамбле; 7. Музичка радионица - решавање интонативне проблематике у мелодијским етидама Б. Поповића за највиши степен музичког образовања; 8. Концерт - Премијерно извођење композиција Б. Поповића

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

магистар наука Драгана Тодоровић , Факултет музичке уметности, Београд
наставник Јелена Дубљевић , Факултет музичке уметности, Београд
магистар наука Весна Кршић Секулић , Факултет музичке уметности, Београд
магистар наука Марко Алексић , Факултет музичке уметности, Београд

1

90

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Гроцка, скупштинска сала Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења 39 23.04.2018. 101