Између две ватре – како посредовати у ученичком конфликту

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 559  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Између две ватре – како посредовати у ученичком конфликту

Представити наставницима методе које помажу у решавању ученичких конфликата

Улога наставника током конфликта Примена рефлективног слушања Значај комуникације Укључити ученике у креирање решења

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

0 РСД