Између две ватре – како посредовати у ученичком конфликту

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 559  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Између две ватре – како посредовати у ученичком конфликту

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Јелена Марушић

Реализатор
0637491109
jelena@balance.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Balance Consulting 

Радно место:

тренер развојних вештина и сав.за родит. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2021 Balance Consulting-Aгенција за пословну едукацију и остало образовање Руководилац за планирање и развој људских ресурса
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Предавање- Родитељство у доба короне Предавач Одржано у сарадњи са Vip mobile 2020
Програм Смирено и доследно васпитање Реализатор Програм за родитеље 2019
Радионица-Асертивна комуникација Предавач Одржано студентима у сарадњи са Центром за развој каријере 2016
Coca Cola подршка младима Предавач Одржано у сарадњи са Coca Cola 2018
Радионица-Тимски рад Предавач Одржано студентима у сарадњи са Aiesec Крагујевац 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
https://vaspitanje.com/2021/01/14/biti-covek/ 2021 Аутор
https://vaspitanje.com/2020/05/07/odgovorni-i-samopouzdani-mali-ljudi/ 2020 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за учешће и допринос на пројекту „Career days“ Aiesec Крагујевац 2016
Захвалница за подршку у унапређењу положаја младих на породичном смештају Центар за породични смештај и усвојење, Крагујевац 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење пословних жена
Удружење храбриша
Aiesec-партнери
ИКТ кластер централне Србије