Дигитални алати и занати

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 558  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Дигитални алати и занати

Професионално оснаживање наставника за примену савремених наставних средстава, метода и електронских сервиса у раду са ученицима уз примену интернет технологија. Унапређење комуникационих вештина наставника у онлајн окружењу; професионално оснаживање наставника за примену нових метода и техника у комуникацији уз примену савремених информационо комуникационих технологија.

Интернет технологије у служби наставе Пример мултимедијалних наставних садржаја помоћу интернет сервиса Интернет сервиси знања у школи Интернет сервиси који омогућавају онлајн тестирање и комуникацију

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

наставник Жолт Коња , KLETT d.o.o. Beograd

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД