Дигитални алати и занати

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 558  

Вебинар

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Дигитални алати и занати

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

наставник Жолт Коња , KLETT d.o.o. Beograd

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Жолт Коња

Реализатор
062256128
zolt.konja@gmail.com
Звање:

наставник 

Установа:

KLETT d.o.o. Beograd 

Радно место:

дип. инж. електротехнике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2021 KLETT d.o.o. Beograd Извршни уредник за дигитална издања
2002 2020 ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад Наставник електротехничке групе предмета, помоћник директора
2012 2015 Информатичка школа, Сремски Карловци Наставник електротехничке групе предмета
2009 2010 Рачунарска гимназија „Смарт“, Нови Сад Наставник рачунарства
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат "Информационо комуникационе технологије у служби такмичења ученика основних школа из области рачунарства и информатике", Министарство трговине, туризма и телекомуникација, ПДИС Реализатор пројекат 2014-2015 2015
Пројекат/Стручни скуп: "Јачање компетенција наставника практичне наставе у средњим стручним школама за израду стандардизованих наставних материјала", Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице АП Војводине, ПЗВ Реализатор сручни скуп 2014
Пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“, МПН, ЗУОВ Реализатор пројекат 2014
Међународна конференција „Професионални развој запослених у образовању – мотивисаност за стручно усавршавање“, Сремски Карловци, ЗУОВ Реализатор конференција 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Војводине