Значај циљане комуникације у савременој педагогији – како да боље разумете ученике и они вас

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 556  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Значај циљане комуникације у савременој педагогији – како да боље разумете ученике и они вас

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Педагошки саветник Јамина Мишић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ "Краљ Александар I“ Нови Београд
Мастер пословне економије Славица Squire , NLP Institut d.o.o, Beograd
Пед. саветник; МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Јамина Мишић

Реализатор
0659811099
jacy1907@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2021 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Комуникацијске вештине у настави” Реализатор Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац 2015
"Јачање комуникације и сарадњеизмеђу ученика, родитеља и школе” Реализатор Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац 2014
Стручни скуп - Трибина "Изазови подучавања" Аутор Акредитован стручни скуп 2018
Семинар "Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима'' Аутор Акредитована обука 2020
Радионица са наставницима: ,,Јачање комуникације и сарадње између ученика, родитеља и школе” Реализатор / 2014
Радионица са наставницима: "Комуникацијске вештине у настави” Реализатор / 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште, 2014. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Друга републичка награда за рад We only have one home, у Бази знања Креативне школе ЗУОВ 2012
Општинска награда за најбољег наставника Општина Велико Градиште 2013

Јасмина Стојковић

Реализатор
0645722457
jacastojkovic17@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Краљ Александар I“ Нови Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2009 ОШ "Вељко Дугошевић“ Браничево Професор разредне наставе
2009 2016 ОШ "Иво Лола Рибар“ Велико Градиште Професор разредне наставе
2016 2016 ОШ "Драгојло Дудић“ Београд в.д. директор школе
2016 2021 ОШ "Краљ Александар I“ Нови Београд Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима Аутор Акредитована обука 2020
Стручни скуп - Трибина "Изазови подучавања" Аутор Акредитован стручни скуп 2017
"Јачање комуникације и сарадњеизмеђу ученика, родитеља и школе” Реализатор Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац 2014
"Комуникацијске вештине у настави” Реализатор Пројекат Друштва учитеља општина Велико Градиште и Голубац 2015
"Васпитни стилови наспрам дечјег понашања – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије Аутор Објављен рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
"Радост васкршњег јутра" - Прва републичка награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица 2010
Најбољи наставник бивше Југославије (ANN ex YU) Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019

Славица Squire

Реализатор
0646451400
slavica@nlpinstitut.com
Звање:

Мастер пословне економије 

Установа:

NLP Institut d.o.o, Beograd 

Радно место:

NLP Trener & Coach 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2021 NLP Institut d.o.o, Beograd Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
NLP edukacije/treninzi (NLP Starter; LP Practitioner; NLP Master; NLP Trainer) Реализатор / 2020
Coaching edukacije/treninzi (Coaching Starter; Professional Coaching) Реализатор / 2020
Тематски online програми Реализатор / 2020
Тренинзи за презентационе вештине Реализатор / 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
НЛП у сваком успеху мирођија, 2012, Vulkan Аутор
Најбоља освета од свих је срећа, 2017, Mindstyle Аутор
Нећете пронаћи мир док не постанете захвални, 2019, Mindstyle Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
European Coaching Association, потпредседник

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. саветник; МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник, Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
"Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Набољ наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Марија Максимовић

Члан програмског одбора и модератор
0646445378
marija.maksimovic@surs.org.rs
Звање:

Мастер обр. политика, дипл. педагог 

Установа:

Савез учитеља Републике Србије 

Радно место:

Секретар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 Савез учитеља Републике Србије Менаџер за стручне програме
2015 2021 Савез учитеља Републике Србије Секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Члан програмског одбора и модератор акредитованих стручних скупова из различитих области које се тичу образовања Реализатор / 2020
Организација, координација реализације и учешће у изради концепција великог броја акредитованих обука сталног стручног усавршавања и стручних скупова из различитих области Реализатор / 2020
Члан радно-пројектних тимова у бројним пројектима, националним обукама Реализатор / 2020
Ангажовање у истраживањима и другим активностима које су се односиле и различите теме из области образовно-васпитног процеса Реализатор / 2020
"Лет у дигитални свет"/ / 2020
XXXIII Сабор учитеља „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава / / 2019
Школа у борби против вршњачког насиља / / 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије