Из наше учионице – у виртуелни свет

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 555  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице – у виртуелни свет

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професор разредне наставе Љиљана Јовановић , ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш
Пед. саветник; МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Љиљана Јовановић

Члан програмског одбора и реализатор
0642001157
ljiljana.jovanovic@zarkons.edu.rs
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2001 OШ „Милош Црњански“ Нови Сад Наставник разредне наставе
2001 2021 OШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Електронско учење у ваннаставним облицима рада Аутор Он-лајн ПИЛ-часопис за наставнике, Мајкрософт 2010
Трансформација метода учења помоћу мобилних телефона Коаутор Нове технологије у образовању, Мајкростофт, конференција, излагање 2015
Биљка на слици, слика на телефону, телефон на часу Коаутор База знања, Дигитални час 2014
ТеЛеФоЋеЛиЈа Коаутор База знања, Дигитални час 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Рачунар - нова школска табла, Едуакција- Прва TEDx конференција у Новом Саду на тему образовања, 2015. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
1. место на конкурсу “Креативна школа 2009/2010” за рад Сеоским сокацима, градским булеварима…, Министарство просвете и спорта, ЗУОВ и Мајкрософт 2010
3.место на наградном конкурсу “Дигитални час” за рад из области друштвених наука и спорта - Уз помоћ дигиталних алата сећамо се старих заната Управа за Дигиталну агенду 2011
3. место на наградном конкурсу “Дигитални час 2”за рад из области природних наука - Рециклажа није бламажа Управа за Дигиталну агенду 2012
3.место за рад из области природних наука на конкурсу “Дигитални час 2012/2013”- Нека теку капи чисте Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2013
Специјална награда за интердисципли- нарност на конкурсу “Дигитални час 2012/2013 ” Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2013
1.место на конкурсу “Креативна школа 2013/2014” за рад Биљка на слици, слика на телефону, телефон на часу ЗУОВ 2014
1.награду на конкурсу “Дигитални час за школску 2016/2017” за рад из области природних наука - ТеЛеФоЋеЛиЈа Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије, члан управног одбора
Друштво учитеља Новог Сада, председник управног одбора
Клуб родитеља и наставника Новог Сада, члан извршног одбора

Ана Младеновић

Члан програмског одбора и реализатор
0600251652
anamladenovic66@gmail.com
Звање:

Самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш Професор разредне наставе
2019 2021 ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Безбедност за све Коаутор Зборник радова (електронски) „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ СУРС 2020
У туђим ципелама Аутор Зборник радова (електронски) „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“ СУРС 2019
Истраживање „Искуства и ставови запослених у основним школама о реализацији онлајн наставе“ Коаутор Савез учитеља Републике Србије 2020
ИКТ у настави Грађанског васпитања Аутор Дигитални час, Зборник радова 2016
Бајка о рибару и рибици Коаутор Креативна школа 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални филм „Чије име носи наша школа“ – наставно средство, Друштво за академски развој „Култура на дар 2“, 2015. год. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета Учитељског друштва Ниш Учитељско друштво Ниш 2015
Признање „Најуспешнија жена у послу“ Унија занатлија и предузетника региона Јужне Србије 2016
Титула „Најбољи наставник бивше Југославије“ Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља РС - ЧЛАН Управног одбора
Учитељско друштво Ниш - секретар, члан Секретаријата
Републички фестивал дечјег стваралаштва „Ризница талената“ - идејни аутор

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. саветник; МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник, Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
"Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Марија Максимовић

Члан програмског одбора и модератор
0646445378
marija.maksimovic@surs.org.rs
Звање:

Мастер обр. политика, дипл. педагог 

Установа:

Савез учитеља Републике Србије 

Радно место:

Секретар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 Савез учитеља Републике Србије Менаџре за стручне програме
2015 2021 Савез учитеља Републике Србије Секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Члан програмског одбора и модератор акредитованих стручних скупова из различитих области које се тичу образовања Реализатор / 2020
Организација, координација реализације и учешће у изради концепција великог броја акредитованих обука сталног стручног усавршавања и стручних скупова из различитих области Реализатор / 2020
Члан радно-пројектних тимова у бројним пројектима, националним обукама Реализатор / 2020
Ангажовање у истраживањима и другим активностима које су се односиле и различите теме из области образовно-васпитног процеса Реализатор / 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије