Из наше учионице – у виртуелни свет

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 555  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице – у виртуелни свет

Допринос развијању кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција, у складу са развојем савремене технологије и мотивисање и оснаживање наставника да примене дигиталну апликацију/алат у педагошке сврхе и креирају виртуелне учионице ради унапређења наставне праксе.

1. САМР модел интеграције технологије у процес наставе и учења 2. Битмоџи апликација ((Bitmoji) - персонализовани аватари 3. Битмоџи учионица (Bitmoji Classrooms) 4. Примери добре праксе из наше учионице

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професор разредне наставе Љиљана Јовановић , ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад
Самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Ратко Вукићевић“ Ниш
Пед. саветник; МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

500 РСД