Из наше учионице: најбоље радимо у 5 до 12

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 554  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице: најбоље радимо у 5 до 12

Допринос развијању професионалних компетенција запослених у образовању уз употребу образовних платформи и алата и њихово оснаживање за употребу истих.

1. Просветни радници у 2020/21. и транзиција од непосредне до онлајн наставе и назад 2. „Хибридна“ настава као комбинација онлајн и непосредне наставе 3. Седам савета како најбоље имплементирати онлајн у непосредну наставу 4. Ово нисмо учили у школи (платформе које наставу чине бољом) 5. Примери из наставне праксе: 5.1. Видимо се и чујемо 5.2. Интервју (родитељи, ученици и наставници) 5.3. Алати и материјали у функцији интеграције

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професор разредне наставе Ивица Жупањац , ОШ "Милун Ивановић” Ушће
Педагошки саветник Жанка Селаковић , ОШ „Стеван Чоловић“ Ариље
Пед.саветник; МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
Професор разредне наставе Каролина Нешковић , ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

500 РСД