Из наше учионице: најбоље радимо у 5 до 12

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 554  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице: најбоље радимо у 5 до 12

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професор разредне наставе Ивица Жупањац , ОШ "Милун Ивановић” Ушће
Педагошки саветник Жанка Селаковић , ОШ „Стеван Чоловић“ Ариље
Пед.саветник; МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
Професор разредне наставе Каролина Нешковић , ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Ивица Жупањац

Реализатор
0603934760
sajberuca@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Милун Ивановић” Ушће  

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2021 ОШ "Милун Ивановић” Ушће Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Интернет учионица (Google classroom) Аутор Акредитован семинар, каталаошки број 630 2019
Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави Аутор Акредитована трибина 2018
Дигитални ментор ЗУОВ-а Реализатор / 2020
Амбасадор пројекта 2000 дигиталних учионица Реализатор / 2020
5. Изазови и проблеми онлајн наставе Реализатор Вебинар 2020
Аутор сајта sajberucitelj.com Аутор / 2020
Аутор сајта http://sajber.weebly.com/ Аутор / 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Друга награда ,,Дигитални час” Министарство телекомуникација и просвете 2013
Трећа награда,,Дигитални час” Министарство телекомуникација и просвете 2015
Трећа награда,,Дигитални час” Министарство телекомуникација и просвете 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан управног одбора Краљевачког друштва учитеља
Савез учитеља Републике Србије
Члан жирија "Дигитална ризница” 2020

Жанка Селаковић

Реализатор
0643277788
zanka.selakovic@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Стеван Чоловић“ Ариље 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1988 Дечји вртић, Ариље Васпитач у предшколској групи
1988 1989 ОШ „С. Лазаревић“ Бредово Наставник српског језика
1991 1996 ОШ „Јездимир Трипковић“ Латвица Учитељ
1996 2021 ОШ „Стеван Чоловић“ Ариље Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Online настава у млађим разредима ОШ Аутор TIE2020 - Чачак 2020
Бамби у оnline окружењу Аутор Сабор учитеља Р. Србије 2020
Дигитални водитељ обука, ЗУОВ Реализатор / 2020
Амбасадор пројекта 2000 дигиталних учионица Реализатор / 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Учитељска свеска, 1. разред – 2016. СУРС Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије (у једном мандату члан Надзорног одбора и члан Извршног одбора)
Оснивач Учитељског друштва УДАР – Ариље
Председник Надзорног одбора УДАР - Ариље

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед.саветник; МА обр. политика 

Установа:

ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор Савремене технологије у настави математике 2017
"Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Каролина Нешковић

Модератор
0658838193
karolina.neskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић Наставник разредне наставе
1991 1991 ОШ „Драгојло Дудић“ Мионица Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
34. Сабор учитеља Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Реализатор Акредитовани стручни скуп 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Друштва учитеља Ваљева
Члан УО Савеза учитеља Републике Србије