Из наше учионице - Платформа Microsoft Teаms - ризница креативности, организације и стваралаштва

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 553  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице - Платформа Microsoft Teаms - ризница креативности, организације и стваралаштва

Циљ вебинара је унапређење дигиталних комптенција наставника за употребу информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.

1. Платформа Microsoft Teams 1.1. Упознавање са платформом Microsoft Teams 2. Реализација образовно – васпитног рада путем платформе Microsoft Teams 2.1. Како креирати своју учионицу? 2.2. Организовати час као видео позив 2.3. Дељење наставних садржаја са ученицима и колегама 2.4. Бележница за разред 2.5. Како направити и оценити задатке у оквиру Microsoft Teams 2.6. Пример добре праксе – примена платформе Microsoft Teams 3. Сарадња наставника у оквиру платформе Microsoft Teams 3.1. Организација рада школе 3.2. Тимски рад колега 3.3. Пример добре праксе – примена платформе Microsoft Teams у организацији рада школе

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

500 РСД