Из наше учионице - Платформа Microsoft Teаms - ризница креативности, организације и стваралаштва

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 553  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице - Платформа Microsoft Teаms - ризница креативности, организације и стваралаштва

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Катарина Милосављевић Павковић

Реализатор
063447934
a-kapavk@microsoft.com
Звање:

Дипломирани инжењер грађевинарства 

Установа:

Microsoft Software d.o.o. 

Радно место:

POD_Solution Sales Professional 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2021 Microsoft Software d.o.o. POD_Solution Sales Professional
2017 2019 ElGavro Project Manager/Owner
2011 2016 NIS GAZPROM NEFT Head of department/Project Manager
2007 2011 MOL Group, Intermol in Serbia Retail Network Development Manager
2006 2007 Intermarché (CDE S Interex) Head of construction service
2006 2006 Локална самоуправа Референт
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Реализатор / 2020

Катарина Милановић

Реализатор
0665252000
katjarina@live.com
Звање:

Дипл. инг. ел. 

Установа:

Microsoft Software d.o.o. 

Радно место:

Менаџер за развој бизниса у области обр. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2005 Средњa техничкa ПТТ школa, Београд Наставник електротехничке групе предмета
2005 2015 Microsoft Software d.o.o. Стручни консултант за примену инф. технологија у образовању
2015 2017 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац Групе за развој информационог система
2017 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац Групе за унапређивање квалитета инт. мреже рач.
2019 2021 Microsoft Software d.o.o. Менаџер за развој бизниса у образовању
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Предуслови и перспективе прогреса у примени е-учења у Србији и Црној Гори” Аутор 3. Међународна конференција ИКТ у настави, Београд 2004
„Истраживање о ставовима ученика у Србији о примени ИКТ средстава у настави и учењу“ Аутор 4. међународна конференција Технологија, информатика, образовање, Нови Сад 2007
"Примена електронског учења у стручном усавршавању наставника информатике” Коаутор 51. интернационална конференција ЕТРАН, Херцег Нови 2007
Услови за коришћење рачунарске опреме у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста Коаутор Иновације у настави, Београд 2010
„Videoconferencing in the Complex E-learning Scenario“ 19. Аутор Телекомуникациони форум (TELFOR), Београд 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Примена е-learning методе наставе у средњем стручном образовању, ЦЕТ, Београд, 2006. (ISBN 86-7991-303-0) Коаутор
„Microsoft Class Server 3.0“, ЦET, Београд, 2005. (ISBN 86-7991-285-9) Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница поводом четрдесетогодишњице рада за вишегодишњу сарадњу и допринос ширењу активности друштва Архимедес Математичко друштво Архимедес 2013
Захвалница за запажене резултате и изузетан допринос развоју информатике Друштва за информатику Србије Друштво за информатику Србије 2013

Мирјана Милић

Реализатор
063215764
miramilic64@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ “Раде Додић“ Милутовац 

Радно место:

Учитељица 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1988 ОШ “Медвеђа“ Медвеђа Учитељица
1988 2021 ОШ “Раде Додић“ Милутовац Учитељица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Представљање Е-учионице, платформе за рад са дигиталним уџбеницима Предавач ИК „Нови Логос“ 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Такмичење Дабар - признање Удружење професора Србије-информационе технологије (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.,2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 2021
Такмичење „Мислиша“ - признање Математичко друштво „Архимедес“ (2019/2020) 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Трстеник

Јелена Павловић

Реализатор
0601527551
jelena@tehnickaue.edu.rs
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

Техничка школа, Ужице 

Радно место:

Стручни сарадник - психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2021 Техничка школа, Ужице Стручни сарадник – психолог, помоћник директора
1986 1989 Ужичка гимназија Наставник психологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Колаборативни софтвер као подршка пословним процесима средње школе Коаутор Зборник радова 4. Интернационалне конференције Техника и информатика у образовању (ТИО), Технички факултет Чачак 2012
Примена Microsoft Office 365 сервиса као подршка школским процесима Коаутор Зборник резимеа (Mednarodna strokovna konferenca UP 2015), Школски центар Крањ, Словенија 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Детаљан водич Како у потпуности организовати рад школе уз помоћ Microsoft Office 365 алата, 2020. (у овиру Пројекта https://www.e-nastava.rs/detaljan-vodic-kako-u-potpunosti-organizovati-rad-skole-uz-pomoc-microsoft-alata/) Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница поводом школске славе Светог Саве (за посвећеност професији и раду са младима које упознаје са правим вредностима) Град Ужице 2017

Биљана Јованов

Реализатор и модератор
0601424660
biljanajovanov023@gmail.com
Звање:

Мастер учитељ 

Установа:

ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин 

Радно место:

Директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2014 ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин Наставник разредне наставе
2014 2021 ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Примена и методичка оспособљеност учитеља Средњобанатског округа за реализацију премета Рука у тесту“ Аутор Објављен и презентован рад на Учитељском факултету у Сомбору 2011
“Примена науке у нижим разредима основне школе“ Коаутор Презентован и објављен рад на Универзитету у Лестеру (Велика Британија) 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење зрењанинских учитеља – председник УО од 16.5.2013.
Савез учитеља Републике Србије – члан УО од 2014.
Актив директора основних школа у Зрењанину – председник актива у периоду од 2018. до 2020. године
Друштво директора школа Србије – члан од 2015. године

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
"Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Марија Максимовић

Члан програмског одбора и модератор
0646445378
marija.maksimovic@surs.org.rs
Звање:

Мастер обр. политика, дипл. педагог 

Установа:

Савез учитеља Републике Србије 

Радно место:

Секретар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 Савез учитеља Републике Србије Менаџер за стручне програме
2015 2021 Савез учитеља Републике Србије Секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Члан програмског одбора и модератор акредитованих стручних скупова из различитих области које се тичу образовања Реализатор / 2020
Организација, координација реализације и учешће у изради концепција великог броја акредитованих обука сталног стручног усавршавања и стручних скупова из различитих области Реализатор / 2020
Члан радно-пројектних тимова у бројним пројектима, националним обукама Реализатор / 2020
Ангажовање у истраживањима и другим активностима које су се односиле и различите теме из области образовно-васпитног процеса Реализатор / 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије