Из наше учионице: Читање – изазов савременог доба

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 552  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице: Читање – изазов савременог доба

Развијање наставничке осетљивости за образовне потребе деце у фази учења читања и разумевања прочитаног као предуслова за развој функционалне писмености.

1. Читање – изазов савременог доба 2. Читалачка готовост. Шта може један учитељ у фази припреме за почетно читање и како то утиче на разумевање прочитаног у старијим разредима 3. Почетно читање/читање – искуства из праксе; Колико ученици активно вежбају читање/читање са разумевањем у старијим разредима – искуства из наше учионице

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић” Београд
Пед. саветник; МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије

1

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

500 РСД