Из наше учионице: Читање – изазов савременог доба

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 552  

Вебинар

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице: Читање – изазов савременог доба

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић” Београд
Пед. саветник; МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије

1 недеља (укупно време рада: мин.)

1500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју

Радне биографије


Зорица Вукајловић

Реализатор
0648605464
zoca04@gmail.com
Звање:

Установа:

ОШ „Вељко Дугошевић” Београд 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд учитељ
1990 1991 ОШ „Младост” Београд учитељ
1989 1989 ОШ „Коста Абрашевић” Београд учитељ
1987 1989 ОШ „Вељко Дугошевић” Београд учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вукајловић. З. „Примена комплексног поступка у настави српског језика у првом разреду основне школе” – Интернационални симпозијум, Јимболија –Румунија, Зборник радова Аутор Објављен рад 2011
Вукајловић. З., „Описмењавање ученика са вишеструким сметњама применом комплексне методе”– II стручно – научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“– Шабац, Зборник резимеа Аутор Објављен рад 2013
Вукајловић. З., „Content integrated learning as a road to computer literacy”, Међународна методичка научна конференција, Ефекти наставе методике на квалитетније образовања учитеља и васпитача– УФ на мађарском наставном језику у Суботици Универзитета у Новом Саду, Зборник резимеа Аутор Објављен рад 2015
Вукајловић. З., „Школски часописи у споју културе и образовања”, Београд, Центар за културу и образовање Раковица Аутор Излагање 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбенички комплет, „Српски језик за први разред основне школе” (рад по комплексном поступку), Креативни центар Аутор
Приручник за учитеље за рад по комплексном поступку, Креативни центар Аутор
Да ти кажем нешто (збирка песама Ј.Ј. Змаја илустрована ученичким илустрацијама, 1. разред основне школе), Друштво учитеља Београда, Societe Generale Banka Srbija Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београда, председница
Национална асоцијација родитеља и наставника, оснивач и члан Управног одбора
Савез учитеља Републике Србије, члан

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. саветник; МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2021 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
"Наставник - лидер", Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Марија Максимовић

Члан програмског одбора и модератор
0646445378
marija.maksimovic@surs.org.rs
Звање:

Мастер обр. политика, дипл. педагог 

Установа:

Савез учитеља Републике Србије 

Радно место:

Секретар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 Савез учитеља Републике Србије Менаџер за стручне програме
2015 2021 Савез учитеља Републике Србије Секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Члан програмског одбора и модератор акредитованих стручних скупова из различитих области које се тичу образовања Реализатор / 2020
Организација, координација реализације и учешће у изради концепција великог броја акредитованих обука сталног стручног усавршавања и стручних скупова из различитих области Реализатор / 2020
Члан радно-пројектних тимова у бројним пројектима, националним обукама Реализатор / 2020
Ангажовање у истраживањима и другим активностима које су се односиле на различите теме из области образовно-васпитног процеса Реализатор / 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије